Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Ochrona zdrowia > Produkty i us?ugi  

Popular Tags


Kategorie

Diagnostyka (0)

Niepe?nosprawni (0)

Okulistyka (1)

Ortopedia (0)

Sprz?t laboratoryjny (0)

Sprz?t medyczny (1)

Stomatologia (1)

Tlenoterapia (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Psychoterapia Gestalt w Warszawie
Zapraszam Pa?stwa do wizyty w Pracowni Psychoterapii Gestalt dzia?aj?cej w Warszawie. Strona internetowa przybli?a jej profil dzia?alno?ci - zawiera opis moich kwalifikacji zawodowych, dost?pn? ofert? i dane teleadresowe.

Jestem psychoterapeut? i zajmuj? si? udzielaniem wsparcia ludziom do?wiadczaj?cym w swoim ?yciu ró?nych problemów psychologicznych. Specjalizuj? si? w leczeniu nerwic, depresji. Warszawa to miasto w którym znajduje si? moja Pracownia ale wspó?pracuj? z wieloma osobami, które s? z innych rejonów kraju. Jednak?e ze wzgl?du na lokalizacj? w u?yciu jest has?o psychoterapia Warszawa. W swojej pracy wykorzystuj? zasady jakimi kieruje si? psychoterapia gestalt.
Kategoria:   Zdrowie > Regionalne
Ochrona zdrowia > Produkty i us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Bezdech u niemowl?t
Jeste?my g?ównym dystrybutorem Babysense. Babysense to monitor oddechu dla wszystkich niemowl?t - i zdrowych i chorych. Wykrywa moment, w którym dziecko przestaje oddycha? normalnie - tzw. bezdech. Pozytywna ocena Instytutu Matki i Dziecka. Monitorowanie oddechu zdrowego dziecka przez pierwszy rok ?ycia daje rodzicom komfort spokojnego snu. W swojej ofercie posiadamy tak?e inne produktu zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Ochrona zdrowia > Produkty i us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: