Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
piqsell - fotografia ?lubna
ID linku 598
Url http://www.piqsell.com
Opis Potrafimy wytrwale i subtelnie obserwowa? Was oraz uwiecznia? te chwile tak by?cie sami, spogl?daj?c na zdj?cia, odczuwali ponownie ciep?e emocje.Przej?ci, niecodzienni, prawie ?wi?ci, jeste?cie przez ca?y czas w centrum naszej uwagi, w szczególnie ?yczliwym Wam obiektywie. Dla nas wa?ne jest by uchwyci? jak najwi?cej, aby?cie mogli wybra? to, co wyj?tkowe, najmilsze, dostojne i... naj?mieszniejsze. Chcemy by trwa?a w Was ta sama rado??, gdy Wasz ?lub latami b?dzie widnia? w albumie pami?tkowej fotografii.
Zapraszamy na stron? www.piqsell.com
Kategoria Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Kultura i sztuka
Słowa kluczowe fotografia ?lubna   zdj?cia komercyjne   fotografia   awangarda   plener ?lubny   piqsell  
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
piqsell - fotografia ?lubna
Ocena gościa

 Other links at Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
1. Fotografia ?lubna Warszawa
  EMHara.pl zawiera zdj?cia ?lubne wykonane przez specjalist? fotografii Micha?a Hara. Dzi?ki portfolio mo?ecie si? Pa?stwo zapozna? z u?amkiem prac jakie wykona? i ewentualnie umówi? si? na spotkanie. Fotografia ?lubna, któr? oferuje na terenie m.in. Warszawy od wielu lat wp?dza w zachwyt dzi?ki swojej nieszablonowo?ci, do ka?dej uroczysto?ci podchodzi indywidualnie. Wykonujemy zdj?cia ?lubne, których pozazdroszcz? Wam przyjaciele.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


2. Fotografia ?lubna
  Autorska strona po?wi?cona fotografii ?lubnej. Portfolio zawiera liczne zdj?cia, które dzi?ki pogrupowaniu tematycznemu pozwalaj? na wygodn? nawigacj? oraz wybór interesuj?cych nas fragmentów z uroczysto?ci. Zdj?cia tworzone s? z pasj? i zami?owaniem co jest niezb?dne przy uprawianiu tego rodzaju fotografii. Do?wiadczenie w zakresie zarz?dzania barw? oraz praca z profilami ICC owocuje pe?n? kontrol? nad barwami. Efekt ko?cowy zdj?? to przede wszystkim ukazanie emocji, pi?kna oraz ciekawych wydarze? z dnia uroczysto?ci. Fotografia ?lubna jak? widzimy to efekt pracy zarówno fotograficznej jak i graficznej. Poniewa? zdj?cia ?lubne wykonywane s? w trybie RAW, wszystkie wymagaj? obróbki, która nadaje im niepowtarzalny klimat i charakter. Dzia?amy na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


3. piqsell - fotografia ?lubna
  Potrafimy wytrwale i subtelnie obserwowa? Was oraz uwiecznia? te chwile tak by?cie sami, spogl?daj?c na zdj?cia, odczuwali ponownie ciep?e emocje.Przej?ci, niecodzienni, prawie ?wi?ci, jeste?cie przez ca?y czas w centrum naszej uwagi, w szczególnie ?yczliwym Wam obiektywie. Dla nas wa?ne jest by uchwyci? jak najwi?cej, aby?cie mogli wybra? to, co wyj?tkowe, najmilsze, dostojne i... naj?mieszniejsze. Chcemy by trwa?a w Was ta sama rado??, gdy Wasz ?lub latami b?dzie widnia? w albumie pami?tkowej fotografii.
Zapraszamy na stron? www.piqsell.com
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Kultura i sztuka


4. Zdj?cia ?lubne
  Wszyscy z nas pragniemy aby nasze zdj?cia ?lubne by?y wyj?tkowe, w ko?cu zdj?cia s? unikalnymi pami?tkami z tego specjalnego dnia. Firma Inter Foto oferuje kompleksow? fotografi? ?lubn?, dla nas fotografia ?lubna to nie tylko biznes, ale równie? hobby. Wykonuj?c zdj?cia robimy to z pasj? dlatego te? nasze zdj?cia ?lubne s? naprawd? wyj?tkowe. Szczegó?ow? ofert? znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowe.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


5. Fotografia ?lubna Barlinek, Gorzów, Szczecin - S?awomir Pietrzak
  Oferujemy fotografi? ?lubn? w takich miejscowo?ciach jak Barlinek, Gorzów i Szczecin. Nasza fotografia ?lubna to doskona?a pami?tka z tego jednego wielkiego dnia dla ka?dej Pary M?odej. Aparat fotograficzny jest nie tylko przed?u?eniem oka, ale równie? umys?u. Mo?e widzie? ostrzej, dalej, bli?ej, wolniej i szybciej ni? oko. Mo?e ujrze? niewidzialne ?wiat?o. Dzi?ki niemu mo?emy zobaczy? przesz?o?? , tera?niejszo?? i przysz?o??. Fotografia ?lubna jest dla mnie wielkim wyzwaniem i pasj?. Umiej?tne ukazanie emocji, ?ez, rad?ci w tym jedynym i niepowtarzalnym dniu jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Dlatego gwarantuje, ?e powierzaj?c mi to zadanie mo?ecie spa? spokojnie a efekty przewy?sz? wasze oczekiwania. Podsumowaniem mojej pracy jest album, który opowiada histori? o parze, otoczeniu oraz atmosferze w tym wyj?tkowym dniu.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com