Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Po?rednictwo pracy  

Popular Tags


Kategorie

Au Pair (2)

Doradztwo personalne (2)

e-Rekrutacja (1)

Work and Travel (0)


Linki
Sortuj wg :
1. PRZEPROWADZKI BIELSKO-BIA?A TRANSPORT PLUS EKIPA KOBIELTRANS
Tytu? : PRZEPROWADZKI BIELSKO-BIA?A TRANSPORT PLUS EKIPA KOBIELTRANS
Url : http://www.przeprowadzki.bielsko.pl
Opis : Tytu? : przeprowadzki bielsko bia?a kobiel trans
Url : http://www.przeprowadzki.bielsko.pl
Opis : przeprowadzki transport bielsko bia?a kobieltrans 033 4999929 lub 504773666 lub 692774669 transport pianin fortepianów kas pancernych gabaryty wci?gamy na linach w miejscach trudno dost?pnych.ekipa super.posiadamy samochody od 4m do 9.5 metra w zestawie z przyczep?.Nasza firma zajmuje sie us?ugami przewozowymi wszelkiego rodzaju towarów od 2003 roku., a przede wszystkich specjalizuje sie w transporcie podczas przeprowadzek.

Swoj? siedzib? mamy w Bielsku-Bia?ej na ?l?sku.
Na terenie ca?ego kraju oraz za granic? KOBIELTRANS ?wiadczy us?ugi transportowe obs?uguj?c Pa?stwa zlecenia na przeprowadzki towarów, mebli, wszelkiego sprz?tu .
Kategoria:   Po?rednictwo pracy
Technika wojskowa
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Praca - Oferty Pracy Og?oszenia w Internecie
Praca w TwojeOferty.pl - to aktualne oferty pracy w Polsce i za granic?. We? udzia? w procesie rekrutacji i kariery. Praca w TwojeOferty.pl - to polski serwis og?osze? w Internecie typu Og?oszenia Praca, Oferty Pracy, Dam Prac?, Szukam pracy aktualne oferty praca w Polsce i praca za granic?. Serwis Praca podzielony na ró?ne kategorie umo?liwia publikacj? og?osze? bez logowania. Posiada przejrzysty podzia? og?osze? Praca na kategorie g?ówne oraz podkategorie.
Kategoria:   Po?rednictwo pracy
Regionalne > Zachodniopomorskie > Wa?cz > Biznes
Spo?ecze?stwo > Praca

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Portal pracy
Witamy serdecznie. Zapraszamy do portalu pracy w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Kategoria:   Po?rednictwo pracy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. 3G-Dobra Organizacja Praca w Holandii
Pracownik Produkcyjny oraz Pracownik Wykwalifikowany (?lusarz, spawacz, mechanik oraz inni)

Praca w Holandii
3G Dobra Organizacja Sp. z o.o. (Holandia, Zagranica)

Prezentacja firmy
3G Dobra Organizacja Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy
Agencja Pracy Tymczasowej "Covebo" w Holandii poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik Produkcyjny oraz Pracowników Wykwalifikowanych.

Oferujemy:
• atrakcyjny system wynagrodze?
• du?e mo?liwo?ci rozwoju zawodowego
• praca na czas okre?lony z mo?liwo?ci? przed?u?enia
• bardzo dobre warunki socjalne i mieszkaniowe
• pe?ny pakiet ubezpiecze?
• Premie, dodatki: STAWKA DO UZGODNIENIA W/G KWALIFIKACJII
By móc wyjecha? na teren Holandii z naszej firmy potrzebuj? pa?stwo: , Dowód osobisty lub Paszport polski , C.V. w j?zyku obcym jedynie dla specjalistów ( angielski/ niemiecki) , Konto walutowe Polskie ( waluta euro)

Wymagania
• Wiek pomi?dzy 20 - 50 lat.
• Obowi?zkowo?? i dyspozycyjno??.
• Dobry stan zdrowia.
• Wymagana znajomo?? j?zyka niemieckiego, angielskiego, b?d? holenderskiego w stopniu komunikatywny potwierdzona certyfikatem lub testem w siedzibie firmy.

Mile widziane
• Jako dodatkowe kwalifikacje mile widziane jest:
• Prawo jazdy dowolnej kategorii.
• Wszelkiego rodzaju uprawnienia (wózki wid?owe, spawaczy, operatorów cnc, itp.)
• Do?wiadczenia w zawodzie (?lusarz, malarz, operator maszyn, kierowca, wszelkie zawody mile widziane)

Dodatkowa informacja
Kontakt

Katowice 40-084
ul. Sobieskiego 11
tel. 032-203-27-63
e-mail:katowice@3gdo.pl

Opole 45-011
ul.M?y?ska 1
tel. 077-442-66-33
e-mail:opole@3gdo.pl

Racibórz 47-400
ul. Batorego 5
tel. 032-755-13-02
e-mail:racibórz@3gdo.pl

Kluczbork 46-200
ul.Jagielo?ska 2
tel. +48 077 447 14 47
email:kluczbork@3gdo.pl

Wroc?aw 50-068
ul. ?widnicka 30/32 lokal 7
tel. +48 0713 444 022
tel. +48 668 299 092
email: Wroclaw@3gdo.pl
Kategoria:   Po?rednictwo pracy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 47 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. leasing pracowniczy
Grupa Staff Partners to sprawdzony dostawca us?ug w obszarze nowoczesnego i efektywnego zarz?dzania zasobami ludzkimi. Wspó?prac? z Klientem opieramy na budowaniu partnerskich relacji, rzetelnej obs?udze i przejrzystej ofercie cenowej. Nasze us?ugi realizowane s? przez zespó? specjalistów z wieloletnim do?wiadczeniem w swoich dziedzinach, gwarantuj?cy indywidualne podej?cie do ka?dego projektu. Kompleksowo?? oferty Staff Partners pozwala naszym Klientom skupi? dzia?ania na realizacji celów strategicznych dzi?ki powierzeniu tematyki kadrowej w r?ce naszych ekspertów. Dzia?amy zawsze w oparciu o zasad? success fee, co oznacza, ?e ponosicie Pa?stwo koszty tylko w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata w Pa?stwa firmie. W odpowiedzi na rosn?ce zapotrzebowanie firm, instytucji oraz osób prywatnych na profesjonalne szkolenia Training Staff uruchomi?o roku cykl szkole? otwartych i zamkni?tych. W naszej ofercie znajduj? si? tak?e seminaria oraz warsztaty jak równie? doradztwo w zakresie przygotowywania profesjonalnych wyst?pie? publicznych.
Kategoria:   Po?rednictwo pracy

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Praca Szczecin
Serwis po?wi?cony osobom poszukuj?cym sta?ego zatrudnienia. Praca, oferty pracy w Szczecinie. infoPraca jest jednym z wiod?cych serwisów pracy. Praca, Oferty pracy. infoPraca jest serwisem najnowszej generacji. Znajd? wymarzon? prac? w Polsce ju? dzi?. Wykorystaj swoje umiej?tno?ci. Zdob?d? nowe kwalifikacje. Zadbaj o swoj? karier? z serwisem infoPraca.
Kategoria:   Po?rednictwo pracy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: