Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Po?rednictwo pracy > Doradztwo personalne  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Praca sezonowa za granic?
Satysfakcjonuj?ca i dobrze p?atna praca na etacie to marzenie wielu ludzi, którzy chc? zapewni? bezpiecze?stwo oraz godziwy byt swoim bliskim, uko?czy? nauk? mimo k?opotów finansowych, czy podreperowa? domowy bud?et. Jednak cz?sto zdarza si?, ?e trudno znale?? tak? posad? – wtedy pozostaj? inne, w pe?ni legalne, mo?liwo?ci zarobku. Serwis www.praca-czasowa.eu prezentuje rozmaite formy pracy i jej poszukiwania, które pozwalaj? przetrwa? trudny okres bez sta?ej pensji. Do dyspozycji osób szukaj?cych pracy pozostaj? m.in. biura pracy, czy agencje pracy. Te pierwsze powsta?y, by skutecznie zwalcza? bezrobocie, oferuj? kursy i szkolenia dla bezrobotnych, pe?ni? te? rol? po?rednika mi?dzy pracodawc? a pracownikiem. Agencje pomagaj? w znalezieniu pracy, cz?sto pobieraj?c za to pewne op?aty. Dla studentów dziennych poszukuj?cych pracy czeka wiele ofert zatrudnienia weekendowego lub udzielania korepetycji, dla nich tak?e ciekawe b?d? og?oszenia pracy sezonowej, podczas której mog? zarobi? na kontynuowanie nauki. Dla osób, które chc? dorobi? do pensji, dobr? opcj? b?dzie praca dodatkowa – wieczorami lub w weekendy. Istnieje wiele mo?liwo?ci znalezienia pracy i zarabiania – odwied? serwis i dowiedz si? wi?cej.
Kategoria:   Po?rednictwo pracy > Doradztwo personalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Tarot
Wró?ka Otylia Zapraszam do dyskretnego poznawania swojego przeznaczenia. Wró?enie z kart tarota, wró?by mi?osne, wró?ba partnerska, finansowa, imienna, horoskop. Tarot wró?ki Otylii, wrózka online. Oferuj? swoje us?ugi dla klientów z ca?ej Polski. Jestem znan? i uznan? tarocistk?, przepowiadam przysz?o?? na tyle precyzyjnie, ?e mog? za to pobiera? op?aty.
Kategoria:   Po?rednictwo pracy > Doradztwo personalne
Sport > Sporty terenowe > Wspinaczka > Strony osobiste

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: