Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna
ID linku 548
Url http://abc-trans.pl
Opis ABC-TRANS
Centrum Kszta?cenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

Oferujemy szkolenia na kategori? A i B oraz jazdy doszkalaj?ce w obu kategoriach. Zapisuj?c si? na kurs prawo jazdy s?uchacz otrzymuje bezp?atnie:4 podr?czniki prawo jazdy, p?yt? CD z testami. Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? w salach wyk?adowych o?rodka na terenie Bródna. Dla osób pracuj?cych w ci?gu tygodnia mamy dogodne rozwi?zanie, spotkania mog? trwa? przez trzy kolejne tygodnie w dni wolne od pracy. Zaj?cia praktyczne - jazdy - rozpoczynaj? si? po uko?czeniu zaj?? teoretycznych w godzinach 9-20 w ci?gu ca?ego tygodnia. Gor?co polecam odwiedzenie naszej strony internetowej www.abc-trans.pl gdzie mo?na sprawdzi? aktualn? ofert? lub pod numerami telefonów 0-22 811-83-74, 0-502-425-706. Nasze biuro i place manewrowe znajduj? si? na przeciwko o?rodka egzaminowania kierowców na Warszawskim ?eraniu (ul. Odlewnicza 7)

Cena kursu :
Kat. A - 900 z?
Kat. B - 1090 z?
ZAPRASZAMY

>>MO?LIWO?? P?ATNO?CI W RATACH
Kategoria Katalogi firm
Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Kielce > Nauka i edukacja > Szkolenie kierowców
Motoryzacja
Słowa kluczowe prawo jazdy   nauka jazdy   prawo jazdy warszawa   prawo jazdy targówek   wczasy   abc   nauka jazdy warszawa   nauka jazdy targówek   dla osób niepe?nosprawnych   niepe?nosprawni   inwalidów   inwalida   plac manewrowy   auto kursy   Warszawa   abc-trans   osk   jazdy do
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna
Ocena gościa

 Other links at Katalogi firm
1. Katalog Nieruchomo?ci
  Katalog firm developerskich, jak i budowlano remontowych. Promujemy tylko sprawdzone firmy, gwarantuj?ce wykonanie rzetelnej us?ugi dla klienta. Firmy, oferuj?ce wyposa?enie wn?trz jak i pomoce maj?ce charakter mieszkaniowy, równiez maj? mo?liwosc zaprezentowania swojej oferty, musi jednak to byc oferta sprawdzona i nie wprowadzaj?ca u?ytkownika w b??d. W katalogu zostanie zainicjowanych wiele funkcjonalno?ci jak opcja komentarzy, wi?c firmy reklamuj?ce sie u Nas, musz? liczyc sie z ewentualn? krytyk?. Wszystko to dla dobra klienta.
Kategoria:   Katalogi firm


2. Wysokiej jako?ci us?ugi ksi?gowe goc?aw MBM Sp z o.o.
  Biuro "MBM" Sp. z o.o z siedzib? w Warszawie, ?wiadczy fachowe us?ugi ksi?gowe w dzielnicy praga po?udnie. Ramy dzia?alno?ci zapocz?tkowali?my od obs?ugi kadr i p?ac. Dzi? biuro rachunkowe MBM specjalizuje si? równie? w oferowaniu poni?szych us?ug: profesjonalna rachunkowo?? praga po?udnie, tanie us?ugi ksi?gowe goc?aw. W dziedzinie naszej oferty le?y ponadto obs?uga spó?ek z o.o., czyli pe?na rachunkowo??. Biuro rachunkowe warszawa praga po?udnie MBM prowadzone jest przez rzetelnych specjalistów (licencja ministra finansów). Gwarantuj?c solidne us?ugi ksi?gowe praga po?udnie i rachunkowo?? goc?aw jeste?my elastyczni i traktujemy ka?dego klienta indywidualnie. MBM - perfekcyjne biuro rachunkowe praga po?udnie zawsze prowadzi us?ugi na wysokim poziomie. Sprawd? nas: dok?adne us?ugi ksi?gowe grochów!
Kategoria:   Katalogi firm


3. Doskona?e automaty do napojów
  Firma doradcza Automaty Vendingowe s.c. oferuje trwa?e automaty vendingowe, w tym perfekcyjne mlekomaty. Zapewniamy kompletn? obs?ug? od sprzeda?y do serwisowania. Oprócz tego oferujemy doradztwo w zakresie vendingu. Do naszych maszyn zaliczymy: wysokiej klasy automaty do kawy, porz?dne automaty do napojów czy przek?sek. Nasze wysokiej jako?ci automaty sprzedaj?ce tak?e leasingujemy. Wspó?pracujemy z Nova Vending - kompetentnym producentem. U?ytkowanie automatów samosprzedaj?cych przynosi niema?e korzy?ci, np. oszcz?dno?? czasu, automat do kawy dzia?a b?yskawicznie, a tak?e automaty sprzedaj?ce dzia?aj? 24 h/dob?. Zapewniamy te? precyzyjne mlekomaty Nova Vending, dla rolników. Mlekomat pomie?ci nawet 300 litrów ?wie?ego mleka. Kompleksowe automaty vendingowe ?wietnie sprawdzaj? si? w szko?ach i uczelniach, kinach, planach filmowych.
Kategoria:   Katalogi firm


4. Rejestr stron internetowych
  Dodaj swoj? stron? do naszego katalogu za darmo. Zadbaj o promocj? swojej strony WWW aby mog?o j? odwiedzi? wi?cej osób.Katalog VAT.com.pl to niemoderowany zbiór dobrych stron internetowych. Katalog posiada linki bezpo?rednie, jest oparty na skrypcie otwarty.pl mini. Dodaj swoj? stron? do naszego katalogu za darmo. Zadbaj o promocj? swojej strony WWW aby mog?o j? odwiedzi? wi?cej osób.
Kategoria:   Katalogi firm


5. Katalog Bosman
  Katalog stron internetowych to portal ,którego celem jest promowanie serwisów internetowych. Do naszego katalogu internetowego Bosman mo?na doda? darmowy wpis. G?ównym elementem wpisu jest opis strony. Opis strony nie mo?e by? skopiowany, o d?ugo?ci nie mniej 200 maksymalnie 1000 znaków, powinien zawiera? m.in. zakres funkcjonowania firmy, towary i us?ugi dane przedsi?biorstwo dostarcza. Serwis mo?na umie?ci? maksymalnie w 3 odpowiadaj?cych kategoriach. Nie ma obowi?zku linka zwrotnego, jednak dodanie linka na dodawanej witrynie pozwala zyska? wi?ksz? funkcjonalno??. Ka?da witryna sprawdzana jest przez administratora. Ka?dy wpis jest oceniany. perfekcyjne wpisy maj? mo?liwo?? na umieszczenie na stronie g?ównej.
Kategoria:   Katalogi firm
Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron
Komputery > Internet > Promocja stron
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com