Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Producent odzie?y damskiej w tym spodni damskich
ID linku 3238
Url http://www.envyme.pl
Opis Nasze kolekcje powstaj? z my?l? o kobietach ceni?cych sobie mod?, elegancj?, dobr? jako??.
ENVYme to nie tylko bogata kolekcja ?akietów, spodni klasycznych i wizytowych, ale równie? oferta odzie?y skierowanej do najbardziej wymagaj?cego klienta jakim jest m?odzie?.
Naszymi odbiorcami s? firmy z terenu ca?ej Polski, jak równie? Czech, S?owacji, Rosji, Ukrainy, Estoni.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria Handel
Słowa kluczowe producent spodni damskich   producent odzie?y damskiej   ?akiet   spodnie klasyczne   spodnie wizytowe   spodnie damskie   spodnie   ubrania   odzie?
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Producent odzie?y damskiej w tym spodni damskich
Ocena gościa

 Other links at Handel
1. Niszczarki hsm
  W swym sklepie internetowym oferujemy ró?ne artyku?y biurowe oraz urz?dzenia komputerowe. Mo?na w nim zakupi?: komputery, multimedia, komponenty PC, monitory, materia?y eksploatacyjne, sprz?t sieciowy, oprogramowanie, nawigacj? satelitarn?, niszczarki hsm, kopiarki Xerox oraz projektory benq. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na stronie internetowej oraz ?yczymy owocnych zakupów.
Kategoria:   Handel


2. Yerba mate
  www.yerbamate.com.pl - Sklep internetowy z produktami yerba mate. Jeste?my bezpo?rednim importerem herbatki yerba mate prosto z Paragwaju. Dobre ceny, a dla sta?ych klientów dodatkowo dobre rabaty. Przy zamówieniach ponad 100z? yerba mate wysy?amy na nasz koszt. Towar za granic? wysy?amy na koszt klienta. Produkty wysy?amy tylko na terenie Unii Europejskiej.
Kategoria:   Handel


3. Niszczarki, kopiarki
  Spaar Sp. z o.o. - technika biurowa. Niszczarki, kopiarki, komputery, drukarki, serwis i eksploatacja. Cyfrowe niszczenie dokumentów.
Od 1 kwietnia 2008 r. Spaar rozpocz?? dzia?alno?? w zakresie sprzeda?y i serwisu urz?dze? techniki biurowej opieraj?c si? na wspólpracy z uznanymi producentami, miedzy innymi: Xerox Polska, ABC Data, SHARP, HSM.
1 sierpnia 2008 roku zosta?a podpisana umowa z Xerox Polska, na mocy której Spaar Sp. z o.o. zosta?a autoryzowanym Business Partnerem tej firmy.
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Handel
Us?ugi
Spo?ecze?stwo


4. Szlafroki damskie
  Dzia?aj?cy na ogólnokrajowym rynku wytwórca szlafroków dla ca?ej rodziny. Ottimi szczyci si? tym, ?e produkty firmy zosta?y ca?kowicie wyprodukowane w Polsce. To okazja do wsparcia rodzimego biznesu, gwarantuj?cego jako?? us?ug na równie wysokim poziomie co s?siedzi z zachodu. Klienci firmy mog? dokona? korzystnego zakupu bez wychodzenia z domu. Wszystko dzi?ki sklepowi internetowemu pozwalaj?cemu dos?ownie na rzetelne obejrzenie produktu.
Kategoria:   Handel


5. oszcz?dne pranie
  Pralki samsung tworzone s? przy wspó?pracy najnowocze?niejszych technologii. Usuwaj? brud z ubra?, pomagaj? zapobiega? alergiom, a to wszystko w krótkim czasie. Testy przeprowadzone w laboratoriach wykaza?y, ?e powierzchnia tkaniny nara?ona na zniszczenia podczas prania w b?bnie Diamond jest a? o 79 procent mniejsza ni? w zwyk?ych pralkach. Pralka samsung to doskona?e rozwi?zanie, dla ka?dego kto ceni sobie komfort, funkcjonalno?? i wygod? u?ytkowania. Pralka ?aczy w sobie te trzy cechy i nale?y do najwy?eszej klasy sp?rztu agd, niezwykle cenionego w?ród klientów, ze wzgl?du na wieloletnie dzia?anie i znikom? awaryjno??.
Kategoria:   Handel
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com