Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Produkty przemys?owe  

Popular Tags


Kategorie

Akcesoria (1)

Automatyka (9)

Kable i przewody (1)

Maszyny i narz?dzia (13)

Materia?y (8)

Opakowania (6)


Linki
Sortuj wg :
1. Poczta Kwiatowa - wysy?amy kwiaty na ca?y ?wiat!
Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom milionów ludzi w Polsce i na ?wiecie nasza firma - Poczta Kwiatowa dostarcza kwiaty na ?yczenie klientów. Ka?dego dnia wysy?amy przepi?kne bukiety, które wraz z bilecikami w?druj? do najodleglejszych zak?tków naszego kraju i do najbardziej egzotycznych miejsc na ?wiecie. Poczta Kwiatowa to Polski oddzia? mi?dzynarodowej sieci Interflora. Wspó?pracujemy z prawie 1000 kwiaciarni na terenie ca?ej Polski oraz z ponad 100 000 kwiaciarni w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Dzi?ki nam odleg?o??, jaka dzieli nadawc? i odbiorc? pachn?cej przesy?ki, nie odgrywa ju? ?adnej roli, a wszyscy, którzy chc? wyrazi? swoje uczucia w subtelny i elegancki sposób, mog? to zrobi? za naszym po?rednictwem.

Poczta Kwiatowa oferuje du?y wybór bukietów na ka?d? okazj?. Imieniny, urodziny, ?lub, narodziny dziecka; na ka?d? z tych sytuacji nasi flory?ci przygotowali gustowne kompozycje kwiatowe. Z Poczt? Kwiatow? mo?na te? uczci? takie ?wi?ta jak Dzie? Matki, Dzie? Ojca czy Walentynki.

W naszej ofercie znajduj? si? równie? upominki. Butelka dobrego wina, perfumy czy ekskluzywne s?odycze s? eleganckim dodatkiem do bukietu kwiatów.
www.PocztaKwiatowa.pl
Info@Pocztakwiatowa.pl
+48228289595
Kategoria:   Gry > Internetowe
Us?ugi
Produkty przemys?owe

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych
Dzia?amy na rynku instalacji przemys?owych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, wanny trawialnicze, zbiorniki na media agresywne, zbiorniki procesowe, mieszalniki, odstojniki itp. Projektowanie instalacji technologicznych dla ka?dego przemys?u m.in. energetyka, chemia, spo?ywczy, ochrona ?rodowiska, odpady.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Chemia > Tworzywa sztuczne
Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. KMB – wyroby ze stali nierdzewnej – okapy, narozniki, panele sufitowe,kotwy, posadzki,
KMB STEEL PRODUCT jest ca?kowicie polsk? firm? projektowo - handlowo - us?ugow?, oferuj?c? elementy ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. W naszej ofercie znajduj? sie nast?puj?c wyroby: kotwy, kratki wentylacyjne, obejmy na rury, os?ony na rury, panele sufitowe, po??czenia ko?nierzowe, posadzki, naro?niki, numery budynków, odbojniki, por?cze, balustrady, okapy, podesty, pó?ki, rega?y, wózki, kana?y, wpusty, odwodnienia liniowe, punktowe, w?azy-czyszczaki oraz urz?dzenia dla przemys?u spo?ywczego.Adres strony: www.kmb-steelproduct.eu
Kategoria:   Produkty przemys?owe
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Personalizacja kart
Znany w bran?y producent kart plastikowych ArgoCard proponuje wszystkim klientom wiele us?ug czyni?cych wyroby bardziej osobistymi, tj. personalizacja kart, nadruki i inne. Wieloletnie do?wiadczenie w bran?y skutkuje w obszernym gronie zadowolonych klientów. Rocznie produkujemy ponad 30.000.000 kart. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Marcopol - Producent ?rub i wkr?tów
Marcopol jest wiod?cym producentem ?rub i wkr?tów oraz dystrybutorem elementów z??cznych w Polsce. Dzi?ki stale zwi?kszaj?cej si? sieci przedstawicieli i biur handlowych w ca?ej Polsce mo?emy dotrze? do ka?dego klienta.

Nasza oferta obejmuje ?ruby, wkr?ty dociskowe, wkr?ty metryczne, podk?adki, nakr?tki, wkr?ty samogwintuj?ce, wkr?ty samoformuj?ce, wkr?ty do blach, nity zrywalne, wkr?ty UNIX, wkr?ty do drewna, wkr?ty do tworzyw sztucznych, konfirmat, euro i z??cza meblowe, za?lepki, prowadnice, zawiasy, szpilki dwustronne, narz?dzia, zamocowania do p?yt gipsowych, zamocowania pokry? i elewacji, zamocowania budowlane, gwo?dzie, ??czniki budowlane, liny, ?a?cuchy i akcesoria, opaski i obejmy, pi?y tarczowe, artyku?y ?cierne, wiert?a oraz narz?dzia monta?owe.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego katalogu produktów.
Kategoria:   Produkty przemys?owe
Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Zgrzewarki
Produkcja i sprzeda? zaawansowanych maszyn do zgrzewania przy u?yciu wysokich cz?stotliwo?ci. Zgrzewanie w bran?ach produkcji PCV i tworzyw sztucznych. Bogata linia zgrzewarek dla rynku medycznego. Firma FIAB HF zosta?a uznana za lidera w bran?y dzi?ki 100% zadowoleniu klientów, którzy pracuj? na naszych zgrzewarkach ju? nawet 30 lat co tylko potwierdza trwa?o?? oraz niezawodno?? zgrzewarek wysokiej cz?stotliwo?ci FIAB HF.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe
Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Przedsi?biorstwo SWORD Pi?y Ta?mowe
Przedsi?biorstwo SWORD jest specjalistyczn? firm?, która zajmuje si? dostawami pi? i przecinarek ta?mowych. Posiadamy w swojej ofercie produkty dwóch najwi?kszych ?wiatowych producentów pi? ta?mowych - japo?skiej firmy AMADA oraz American Saw & Mfg. Company LENOX. Oferujemy pi?y przeznaczone do ci?cia metalu, drewna, ?ywno?ci, p?yny ch?odz?ce i mocronizery, akcesoria wspomagaj?ce ci?cie.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo
Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 1.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Folie Okienne Perfekt Pozna?
Firma PERFEKT zajmuje si? monta?em folii okiennych: antyw?amaniowych,
przeciws?onecznych, matowych, lustrzanych i dekoracyjnych na szyby, w
budynkach mieszkalnych, biurowych, na wystawach sklepowych, w bankach,
szko?ach i innych instytucjach publicznych. Gwarantujemy najwy?sz?
jako?? ?wiadczonych us?ug oraz do?wiadczenie . Pracujemy na foliach
okiennych najnowszej technologii, które posiadaj? stosowne atesty, w
zale?no?ci od zastosowania.
Kategoria:   Produkty przemys?owe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Uszczelki, szczeliwa i p?yty uszczelkarskie - Spetech Skuteczne Systemy Szczelno?ci
Spetech to firma in?ynierska z 20- letnim do?wiadczeniem na rynku uszczelnie? przemys?owych.
Jeste?my producentem uszczelnie? oraz kompleksowych rozwi?za? dla bran?y energetycznej, petrochemicznej, chemicznej oraz zak?adów celulozowo-papierniczych, maszynowych i wiele innych.
Oferujemy uszczelnienia przemys?owe: uszczelki, szczeliwa, pakunki d?awnicowe, sznury uszczelniaj?ce, p?yty uszczelkarskie, kompensatory, uzczelki w koszulce Ptfe, Gfo, Grafit, eptfe.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Produkcja
Produkty przemys?owe
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Wypalarki plazmowe
Dzi?ki wieloletniumu do?wiadczeniu w sprzeda?y oraz szerokiej wiedzy zdobytej podczas serwisowania maszyn gwarantujemy kompetenenty dobór technologii do obróbki plastycznej blachy. W swojej ofercie posiadamy no?yce gilotynowe, prasy kraw?dziowe, prasy hydrauliczne, wypalarki plazmowe, wykrawarki naro?y, przecinarki ta?mowe, agregaty plazmowe, gi?tarki do rur, gi?tarki do profili, walce zwijaj?ce, walcarki, zwijarki, linie do profilowania itp.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Produkty przemys?owe
Regionalne > Lubelskie > Zamo?? > Przemys?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 3.67 Głosów: 3
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: