Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia  

Popular Tags


Kategorie

D?wigi (1)

Hydrauliczne i pneumatyczne (2)

Kontrolne i pomiarowe (1)

Nap?dowe (1)

Obrabiarki (1)

Termiczne (0)

Transportowe (2)


Linki
Sortuj wg :
1. Narz?dziownia - barierki ochronne i obróbka odlewów
Zak?ad Odlewniczy Metali Nie?elaznych "PRESS" powsta? w 1979 roku. Firma specjalizuje si? w produkcji odlewów ci?nieniowych ze stopów cynku i aluminium. Produkujemy odlewy ci?nieniowe dla przemys?u motoryzacyjnego i sprz?tu AGD, elementy mebli, ??czniki systemów konstrukcji rurowych, elementy wieszaków biurowych itp. Odlewy wykonujemy na bazie narz?dzi w?asnych lub powierzonych.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia
Dom > Ogród
Elektronika i elektrotechnika > Podzespo?y > Lampy

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Pakowanie
Specjalizujemy si? w produkcji: maszyn i urz?dze? pakuj?cych, automatycznych wag przemys?owych, systemów paletyzacji z robotami przemys?owymi, systemów informatycznych dedykowanych dla przemys?u. Trzon firmy stanowi kadra in?ynierska z wieloletnim do?wiadczeniem z dziedziny automatyki, mechaniki oraz informatyki. Dysponujemy w?asnymi biurami konstrukcyjno-projektowymi oraz zapleczem konstrukcyjnym.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: Sep 22, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Przedsi?biorstwo SWORD Pi?y Ta?mowe
Przedsi?biorstwo SWORD jest specjalistyczn? firm?, która zajmuje si? dostawami pi? i przecinarek ta?mowych. Posiadamy w swojej ofercie produkty dwóch najwi?kszych ?wiatowych producentów pi? ta?mowych - japo?skiej firmy AMADA oraz American Saw & Mfg. Company LENOX. Oferujemy pi?y przeznaczone do ci?cia metalu, drewna, ?ywno?ci, p?yny ch?odz?ce i mocronizery, akcesoria wspomagaj?ce ci?cie.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo
Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 1.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Przezierniki
Przezierniki najwy?szej jako?ci produkuje firma Unimat, której siedziba mie?ci si? w D?browie Che?mi?skiej. Przezierniki typu FLFL, FLGZ oraz przezierniki GZGZ to niejedne dost?pne w ofercie. Je?li szukasz przezierniki rurowe koniecznie z?ó? zamówienie w firmie Unimat, bowiem firma gwarantuje zadowolenie i wysok? jako??.

Unimat to firma zajmuj?ca si? mi?dzy innymi produkcj? armatury przemys?owej. W katalogu produktów znajduj? si? przezierniki ró?nego typu. Przezierniki rurowe produkowane s? wed?ug najwy?szych standardów, przezierniki typu GWK, GWGW i inne znajdziesz w ofercie tego wiod?cego na rynku producenta przezierników.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Janome, maszyny do szycia
Czy twoim hobby jest szycie? Szyjesz przwa?nie dla siebie b?d? znajomych? A mo?e otworzy?e? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? i szukasz najlepszych maszyn w przyst?pnej cenie? Znajdziesz je u nas – mamy w ofercie zarówno nowe, jak i u?ywane maszyny w ?wietnym stanie. Oferujemy tak?e hafciarki, coverlocki, maszyny komputerowe, urz?dzenia prasowalnicze, i wiele innych nowoczesnych urz?dze?, które u?atwi? Tobie prac? przy szyciu. Gdy zamierzasz wyposa?y? kompleksowo w?asn? pracowni? szwalnicz?, to lepiej nie mog?e? trafi?.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: