Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Produkty przemys?owe > Materia?y  

Popular Tags


Kategorie

Ceramika (0)

Drewno (2)

Metale (4)

Papier (1)

Szk?o (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Drewno klejone
Jeste?my solidnym i sprawdzonym dostawc? elementów drewnianych dla wielu fabryk w Polsce jak i za granic?. Dzia?aj?c od wielu lat w bran?y drzewnej zdobyli?my odpowiednie do?wiadczenie i umiej?tno?ci, a profesjonalizm jakiego dopracowa?a si? za?oga pozwoli? dostosowa? jako?? produktów do wymaga? standardów europejskich. Nasze wyroby maj? zastosowanie w produkcji mebli, drzwi, okien, zabawek a tak?e wielu innych wyrobów gdzie s? potrzebne elementy drewniane.
Proces przemys?owy, sk?ada si? z kilku etapów, pocz?wszy od przyst?pienia do starannego doboru surowców odnawialnych z lasów pó?nocnej Europy; wyboru klejów nietoksyczny; dok?adnych prac, które usuwaj? typowe sta?e wady drewna zwi?kszaj?c jego odporno?? i czas u?ytkowania.
Nast?pnie proces wewn?trz zak?adu, gdzie drewno, po wysuszeniu, jest klejone z przygotowanych desek – lameli -, prasowane, formowane i skrupulatnie klasyfikowane. Ostatni etap to impregnacja i barwienia elementów z drewna. Po tym etapie elementy s? gotowe do wysy?ki.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Materia?y
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: