Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Projektowanie i zak?adanie zieleni
ID linku 609
Url http://zielen.olsztyn.pl
Opis # Projektowanie i urz?dzanie:

* parków, skwerów i ziele?ców
* ogrodów przydomowych
* zieleni przyulicznej
* zieleni na osiedlach mieszkaniowych
* placów zabaw dla dzieci
* terenów przy szko?ach i przedszkolach
* przestrzeni publicznych (place, ci?gi piesze, parkingi)
* zieleni przy terenach us?ugowych (centra handlowe, budynki biurowe)
* otoczenia miejsc historycznych
* terenów o?rodków wypoczynkowych
* terenów sportowych
* ro?linno?ci przy drogach szybkiego ruchu
* zielonych dachów

# Wyceny i inwentaryzacje
# Rewaloryzacja zabytkowych za?o?e? ogrodowych i parków
# Aran?acja wn?trz zieleni?
Kategoria Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Budownictwo > Drogowe
Słowa kluczowe projektowanie   zielen   ogrody   sadzonki   nawierzchnie   drogi   beton
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Projektowanie i zak?adanie zieleni
Ocena gościa

 Other links at Dom > Ogród
1. ideadesign-ogrody
  projektowanie:
ogrodów przydomowych,zieleni przy obiektach us?ugowych,parków,ziele?ców ,skwerów ,ziele? na tarasach i balkonach,projektowanie ogrodowych instalacji o?wietleniowych
projekty aran?acji wn?trz zieleni?,elementy ma?ej architektury - nawierzchnie, altany, grille, tarasy, murki oporowe, schody terenowe, ogrodzenia, ogrody skalne, ?cie?ki z kamienia,prowadzenie nadzoru autorskiego, inwentaryzacja zieleni,opracowywanie zasad piel?gnacji projektowanych jak równie? ju? istniej?cych za?o?e?,
konsultacje. Zakres dzia?ania naszej pracowni obejmuje obszar ca?ego kraju.
Kategoria:   Dom > Ogród


2. Projektowanie i aran?acja ogrodów, us?ugi ogrodnicze, lubelskie
  Nasza firma oferuje kompleksow? realizacj? inwestycji zwi?zanych z architektur? krajobrazu: projektowanie ogrodów, zak?adanie ogrodów a tak?e aran?acja zieleni przy firmach. Zaprojektowanie i urz?dzanie pi?knego i funkcjonalnego ogrodu nie nale?y do zada? ?atwych. Warto wi?c prace te powierzy? profesjonalistom. Oferujemy kompleksowe projekty ogrodów, zarówno pod wzgl?dem doboru ro?linnego, jak i wyposa?enia w elementy wodne, systemy nawodnienia i o?wietlenia, ?cie?ki ogrodowe oraz ma?? architektur?, w taki sposób, aby Pa?stwa ogród wraz z domem stanowi? harmonijn? i funkcjonaln? ca?o??. Architektura krajobrazu, w tym urz?dzanie ogrodów to nie tylko nasza codzienna praca, ale przede wszystkim pasja, w któr? wk?adamy ca?e serce. Przy wykonywaniu projektów ?ci?le wspó?pracujemy z naszymi Klientami, dlatego nasze ogrody s? dopasowane do indywidualnego stylu ?ycia i charakteru domowników, ciesz?c swym pi?knem i harmoni? przez wiele lat.
Kategoria:   Dom > Ogród
Budownictwo > Projektowanie


3. Botanika - projektowanie ogrodów
  W naszej ofercie znajduje si?: projektowanie i zak?adanie ogrodów. Dobór ro?lin, zak?adanie trawników. Projektowanie infrastruktury ogrodowej: zbiorników wodnych, o?wietlenia, altan, pergoli itp. Oferujemy us?ugi na terenie Wroc?awia i województwa dolno?l?skiego. Nadzór nad realizacj? projektu. Inwentaryzacja dendrologiczna, przygotowanie gleby do nasadze?. Aran?acje ju? istniej?cych ogrodów, z uwzgl?dnieniem dotychczasowych nasadze?;
Uwzgl?dnianie najnowszych trendów w stylizacji ogrodów. Kosztorysy przygotowanych przez nas projektów. Projektowanie ogrodów dla osób, okazjonalnie i we w?asnym zakresie zajmuj?cych si? ich piel?gnacj?. Doradztwo w zakresie piel?gnacji ogrodu.
Kategoria:   Dom > Ogród
Ochrona ?rodowiska > ?cieki > Oczyszczalnie ?cieków > Projektowanie i doradztwo


4. Lampy ogrodowe
  Lampy biurowe, o?wietlenie do domu i ogrodu, lampy w stylu orientalnym, o?wietlenie przemys?owe. Wszystko to spotkasz na stronach sklepu internetowego Quelo. Sklep daje mo?liwo?? konsultacji ze swoimi fachowcami, którzy pomog? w wyborze najlepszego o?wietlenia, konsultacje te mo?na prowadzi? tak?e przez GG. Firma wspó?pracuje ze znan? mark? kuriersk?, co powoduje, ?e przesy?ka jest szybka i bezproblemowa.
Kategoria:   Dom > Ogród


5. Lampy sklep
  Sklep Elektrorygiel.pl oferuje: kinkiety, o?wietlenie zewn?trzne, lampy pod?ogowe, ogrodowe, lampy sufitowe oraz ?azienkowe, kuchenne, dzieci?ce, o?wietlenie lampy, lampy sklep, lampy Pozna?, lampy Warszawa, lampy Kraków. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na wy?ej wymienione produkty. Elektrorygiel to ponad 25 lat na rynku lamp i o?wietlenia.
Kategoria:   Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz > O?wietlenie
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com