Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Regionalne > ?l?skie > Rybnik > Sport  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. trener personalny
Nasz zespó? tworz? ludzie, którzy s? specjalistami w dziedzinie treningu sportowego i fitness, jak równie? w dziedzinie dietetyki. Wyró?nia nas fakt, ?e sport i aktywny styl ?ycia to jednocze?nie nasza praca i pasja. Do naszego zespo?u nale?? specjali?ci, w tym absolwenci i doktoranci AWF, którzy posiadaj? liczne uprawnienia instruktorskie, bogate do?wiadczenie oraz nieustannie doskonal? si? w swojej sztuce. Charakteryzuje nas profesjonalizm, elastyczno?? i innowacyjne podej?cie do treningu oraz wysoka jako?? i bezpiecze?stwo prowadzonych zaj??.
Kategoria:   Regionalne > ?l?skie > Rybnik > Sport

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: