Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Rusztowania budowlane
ID linku 1702
Url http://www.gbgroup.com.pl/
Opis GBG. Rusztowania – wynajem i sprzeda?. Oferujemy rusztowania budowlane czo?owych producentów (Plettac, Layher, Rux, Hunnebeck). Jako najwi?ksi dostawcy rusztowa? w Europie ?rodkowej oferujemy rusztowania modu?owe i szalunki na ka?de warunki budowlane. Oferowane rusztowania ??cz? ze sob? nowoczesno??, funkcjonalno?? oraz wytrzyma?o??. Rusztowania fasadowe oraz rusztowania modu?owe stanowi? ?wietne rozwi?zanie dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemys?u.
Kategoria Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Słowa kluczowe rusztowania   rusztowania budowlane   szalunki   kraków   warszawa
Data May 5, 2010
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Rusztowania budowlane
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo
1. Maszyny budowlane
  Firma specjalizuje si? w sprzeda?y silników spalinowych do wszystkich rodzajów oraz maszyn budowlanych. Oferta firmy obejmuje równie? elementy hydaruliki si?owej. W szczególno?ci s? to: pompy g?ówne, silniki jazdy i obrotu, si?owniki hydrauliczne, zawory i rozdzielacze.

Specjalizujemy si? w sprzeda?y u?ywanych maszyn budowlanych jak równie? cz??ci zamiennych pochodz?cych z rozebranych koparek, ?adowarek oraz spycharek. Dzia?aj?c wspólnie mo?emy zapewni? szeroki asortyment dost?pnych od r?ki podzespo?ów oraz cz??ci zamiennych.
Kategoria:   Budownictwo
Utrzymywanie czysto?ci > Maszyny i narz?dzia


2. Forum samowole-budowlane.pl
  Forum dyskusyjne samowole-budowlane.pl - Proces legalizacji samowoli budowlanych i op?aty z tym zwi?zane. Bezp?atne porady prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego. Dowiedz si? jak sobie radzi? sobie, gdy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dzia?a na nasz? niekorzy??. Co w sytuacji, gdy s?siad postawi nielegalnie budynek. Poznaj swoje prawa. Wejd? i skorzystaj z bezp?atnej pomocy!
Kategoria:   Budownictwo


3. grempol-przydomowe oczyszczalnie ?cieków,szamba,monta?,sprzeda?,doradztwo
  Opis : grempol,przydomowe ekologiczne oczyszczalnie sciekow ,dostepne w rozsadnych cenach,oraz z fachowym montazem,dzia³amy na rynku od 2004r,dowozimy szamba na terenie calego kraju za dop³ata 1 z³ za kilometr,dzia³amy na terenie olesnicy dok³adnie w miejcowosci smolna 51,zachecam do skorzystania z wymiany tradycyjnego szamba na odp³ywowe ekologiczne szambo co pozwoli na obnizenie kosztow zwiazanych z wywozem nieczystosci o co za tym idzie mozna ubiegoc sie o zwrot poniesionych kosztow z ochrony srodowiska ktore refundowane sa przez unie europejska
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne


4. domy z drewna
  "ZAK?AD DRZEWNY.Firma ""Golbalux"" za?o?ona zosta?a w 1994 roku przez Pa?stwo Mieczys?awa i Halin? Golba. Jeste?my producentem domów z drewna. Wykonujemy kompleksowe us?ugi budowy domów w stanie surowym, w stanie surowym zamkni?tym i pod klucz. W pocz?tkowym okresie dzia?alno?ci firma zajmowa?a si? g?ównie przecieraniem drewna w tarcic?, kantówk? oraz produkcj?: elementów meblowych i fryz na potrzeby rynku lokalnego, jak równie? na eksport do Niemiec, Danii, Belgii, Francji i W?och.W roku 1998 rozbudowano firm? zakupuj?c: hale produkcyjne, hale tartaków, dwupi?trowy budynek biurowy, stolarni?, wiaty. Wraz z rozwojem firmy rozszerzono asortyment produkcji.Dzi?ki terminowym realizacjom zamówie? zdobyli?my ju? grono sta?ych odbiorców.
Kategoria:   Budownictwo


5. Urz?dzanie domu
  Wyposa?enie Domu to serwis, który mog? redagowa? wszyscy zainteresowani architektur? wn?trz – ze wzgl?dów prywatnych, zawodowych b?d? hobbystycznych. Ka?de ?wie?e spojrzenie na temat wyposa?enia mieszkania jest tu mile widziane. Na stronie zamieszczane s? uwagi na temat najnowszych trendów wn?trzarskich, porady dekoratorów wn?trz oraz przydatne teksty tematyczne, po?wi?cone na przyk?ad kryteriom doboru pod?ogi czy regu?om aran?acji salonu, które z pewno?ci? pomog? w sprecyzowaniu w?asnych wymaga?oczekiwa?} i w przetrwaniu wyczerpuj?cego okresu remontu. Zwa?ywszy, jakim wyzwaniem jest wyposa?enie domu w sposób, który odpowiada?by wszystkim wyobra?eniom i potrzebom jego domowników, istnienie takiego miejsca w sieci wydaje si? uzasadniona.
Kategoria:   Budownictwo
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com