Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Sale konferencyjne
ID linku 162
Url http://www.salekonferencyjne.pl
Opis W serwisie znale?? mo?na baz? obiektów organizuj?cych konferencje. Sale konferencyjne, imprezy dla firm, organizacja konferencji ,imprezy integracyjne. Odwied? nas i przekonasz si?. Ogromna lista obiektów i hoteli ?wiadcz?cych us?ugi konferencyjne.Obiekty konferencyjne swoj? baz? sal konferencyjnych coraz bardziej dostosowuj? do potrzeb firm szkoleniowych i przedsi?biorstw wysy?aj?cych ca?e grupy pracowników na wyjazdy integracyjne.
Zastanawiacie si? Pa?stwo nad wyborem miejsca i o?rodka konferencyjnego? Zapraszamy na nasz portal www.salekonferencyjne.pl Tutaj znajd? Pa?stwo wiele ciekawych ofert o?rodków i hoteli ?wiadcz?cych tego rodzaju us?ugi.
Kategoria Us?ugi
Słowa kluczowe konferencje   sale konferencyjne   szkolenia   kongresy   baza   firm   w   Polsce   Warszawie   narada   wywiad   spotkanie   zebranie
Data Sep 12, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Sale konferencyjne
Ocena gościa

 Other links at Us?ugi
1. Ubezpieczenie OC i Kalkulator OC - PZU, Warta, HDI, Hestia, Axa, Link4, Generali, Commercial Union
  Ubezpieczenie OC i Kalkulator OC w Teida.pl Porównujemy PZU, Warta, Hdi, Hestia, Axa, Link4, Generali, Commercial Union, Liberty Direct, Allianz, Compensa, Uniqa, Benefia, MTU. Tanie Ubezpieczenia OC, wyliczenia stawki oc, skladka oc, tanie oc tylko w Teida.pl! Sprawdz juz teraz kalkulator sk?adki OC!
Ubezpieczenie OC i Kalkulator OC w Teida.pl Porównujemy PZU, Warta, Hdi, Hestia, Axa, Link4, Generali, Commercial Union, Liberty Direct, Allianz, Compensa, Uniqa, Benefia, MTU.
Kategoria:   Us?ugi


2. Hotel w Toruniu, restauracja - hotelbulwar.pl
  Hotel w Toruniu - Bulwar**** oddaje do Pa?stwa dyspozycji jest 98 komfortowych, przestronnych pokoi.
Hotel Bulwar**** nad wi?lanym, malowniczym bulwarem, po?o?ony jest w panoramie toru?skiej Starówki, wpisanej na list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Bezpo?rednie s?siedztwo Krzywej Wie?y, murów obronnych oraz innych wspania?ych gotyckich budowli pozwala przenie?? si? w my?lach do czasów wielkiego uczonego, Miko?aja Kopernika.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Us?ugi


3. Sale konferencyjne
  W serwisie znale?? mo?na baz? obiektów organizuj?cych konferencje. Sale konferencyjne, imprezy dla firm, organizacja konferencji ,imprezy integracyjne. Odwied? nas i przekonasz si?. Ogromna lista obiektów i hoteli ?wiadcz?cych us?ugi konferencyjne.Obiekty konferencyjne swoj? baz? sal konferencyjnych coraz bardziej dostosowuj? do potrzeb firm szkoleniowych i przedsi?biorstw wysy?aj?cych ca?e grupy pracowników na wyjazdy integracyjne.
Zastanawiacie si? Pa?stwo nad wyborem miejsca i o?rodka konferencyjnego? Zapraszamy na nasz portal www.salekonferencyjne.pl Tutaj znajd? Pa?stwo wiele ciekawych ofert o?rodków i hoteli ?wiadcz?cych tego rodzaju us?ugi.
Kategoria:   Us?ugi


4. Biuro ksi?gowe Pozna?
  Biuro ksi?gowe Da-To prezentuje na swojej witrynie szczegó?ow? ofert? us?ug rachunkowych dla spó?ek, instytucji, stowarzysze? i klientów indywidualnych. Biuro oferuje ca?o?ciow? obs?ug? ksi?gow?. Firma pomaga w deklaracjach podatkowych, relacjach z Urz?dem Kontroli Skarbowej oraz Urz?dem Skarbowym, wykonuje sprawozdania finansowe i prowadzi ksi?gi przychodów. Pracownicy biura pomagaj? tak?e w zak?adaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej.
Kategoria:   Us?ugi


5. ELTOM - SPRZ?TANIE - WROC?AW. Us?ugi porz?dkowe we Wroc?awiu. Firma sprz?taj?ca.
  ELTOM. Sprz?tanie - WROC?AW. Firma sprz?taj?ca - us?ugi porz?dkowe.
Firma Eltom rozpocz??a swoj? dzia?alno?? 26.04.2000 roku. Us?ugi ?wiadczymy g?ównie na terenie Dolnego ?l?ska. Siedziba firmy mie?ci si? we Wroc?awiu. Od pocz?tku istnienia do chwili obecnej, dzi?ki wysi?kowi, zaanga?owaniu oraz umiej?tnemu zagospodarowaniu czasu pracy, posiadamy sta?ych, ufaj?cych nam Klientów. Cieszymy si? wi?c dobr? opini?, dzi?ki której istniejemy na rynku ju? 9 lat.

Poni?ej znajduje si? lista ?wiadczonych przez nas us?ug.

-sprz?tanie klatek schodowych: zamiatanie i mycie powierzchni klatek, mycie balustrad, por?czy, mycie okien, utrzymywanie w czysto?ci lamperii, mycie wind, luster, drzwi, parapetów, czyszczenie powierzchni silnie zabrudzonych (usuwanie graffiti ze ?cian, lamperii oraz usuwanie ulotek, reklam, kleju), sprz?tanie korytarzy powierzchni piwnicznych i ich dezynfekcja, sprz?tanie i dezynfekcja wsypów,

-sprzatanie terenów zewn?trznych, grabienie li?ci, koszenie trawy, grabienie, wywóz trawy, piel?gnacja zieleni, sadzenie drzew, podlewanie i nawo?enie drzew oraz krzewów, przycinanie krzewów, od?nie?anie,

-sprz?tanie biur, mycie okien, odkurzanie dywanów i wyk?adzin, usuwanie kurzu, utrzymywanie czysto?ci toalet i ?azienek, czyszczenie elektronicznego sprz?tu biurowego typu monitory, komputery, klawiatury, telefony itd. odpowiednimi ?rodkami czyszcz?cymi, czyszczenie rolet, zaopatrywanie biur w niezb?dne ?rodki sanitarne

-usuwanie graffiti ze ?cian i powierzchni plastikowych, zabezpieczanie ?cian przed graffiti oraz umieszczaniem niechcianych plakatów, reklam, ulotek itd.

-prace porz?dkowe po pracach budowlanych

-utrzymywanie czysto?ci nagrobków, czyszczenie p?yty nagrobnej profesjonalnym ?rodkiem przeznaczonym wy??cznie do tego celu, zapalanie znicza, uk?adanie kwiatów, grabienie li?ci

BEZPO?REDNI KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY NA TERENIE DOLNEGO ?L?SKA

TEL. 0 665 85 32 49
Kategoria:   Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com