Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Spo?ecze?stwo > Strony osobiste > W  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. WojciechCywi?ski.pl - Allegro, Z?oto i Srebro, Facebook.
Wojciech Cywi?ski jest przedsi?biorc? m?odego pokolenia, który wspiera dzia?alno?? handlu internetowego. Niniejsza strona jest jego stron? autorsk? i ma charakter rozwojowy. Jej g?ównym celem jest pobudzenie przedsi?biorczo?? w?ród innych internautów.

Doskonalenie umiej?tno?ci sprzeda?y wp?ywa na wi?kszy komfort ?ycia, co bezpo?rednio przek?ada si? na dobrobyt ka?dego cz?owieka. Przedsi?biorca powinien dostarcza? ludziom potrzebne produkty i us?ugi, a w zamian ma prawo spodziewa? si? wynagrodzenia. To jest nadrz?dne prawo dobrobytu. Je?eli nie wzbogacisz ?ycia innych ludzi, nie oczekuj poprawy swojego.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Strony osobiste > W

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: