Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Sport > Sporty walki  

Popular Tags


Kategorie

Boks (1)

Kickboxing (3)

MMA (1)

Szermierka (0)

Zapasy (1)


Linki
Sortuj wg :
1. VIKING KO?OBRZEG - Taekwon-do
WSZYSTKO O TAEKWONDO LKS VIKING KO?OBRZEG. Viking Poland Fight Team - Zawodnicy klubu maja na swoim koncie wszystkie tytu?y ?wiata. Filmy, galeria, aktualno?ci i wiele innych informacji. Je?eli czego? nie wiesz o Taekwon-do,u nas to znajdziesz!WSZYSTKO O TAEKWONDO LKS VIKING KO?OBRZEG. Viking Poland Fight Team - Zawodnicy klubu maja na swoim koncie wszystkie tytu?y ?wiata. Filmy, galeria, aktualno?ci i wiele innych informacji. Je?eli czego? nie wiesz o Taekwon-do,u nas to znajdziesz!
Kategoria:   Sport > Sporty walki

Data dodania: Sep 22, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Szko?y walki www.eBUDO.pl - style walki, sporty ekstremalne, kluby sztuk walki, sklepy sportowe
Gdzie ?wiczy? sztuki i sporty walki? Z nami znajdziesz najlepsze szko?y walki, kluby sztuk walki i sklepy sportowe w Polsce. Poznasz dok?adnie style walki i niezb?dny sprz?t sportowy do treningu. Tu poznasz: Krav maga, karate, boks, Judo, Aikido, Aikido, sztuki walki, Karate, samoobrona, trening, baza klubów sztuk walki, Taekwondo, sporty walki, Krav Maga, systemy walki, Muay-Thai, Sambo, Shootfighting, Shooto, Vale-Tudo, Kendo, Wrestling, Drunken Boxing-Zui Quan, Monkey Kung Fu, Kuen-Do, Kendo, samoobrona, BJJ, Boks, Capoeira, Ju-Jitsu, Judo, Karate, Kick-boxing, Kung-Fu i inne techniki.
Kategoria:   Regionalne > ?ódzkie > Pabianice > Sport
Sport > Sporty walki
Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. zdrowysport
promowanie zdrowego trybu ?ycia wykorzystuj?c wiedz? zawart? w podr?cznikach sportowych, kung fu, karate, kung fu, dynamiczne i zaawansowane kopni?cia, bujutsu, jujitsu, sztuka kszta?towania cia?a, taof of jeet kune do, tai chi, japo?ski wojownik, tajemnice strategii, ninja, samoobrona przed no?em, samoobrona, kodeks m?odego samuraja, s?owa smoka, ?wiczenia rozci?gaj?ce
Kategoria:   Sport
Sport > Sporty walki
Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Tai Chi Chuan
Zobacz jak dzi?ki Tai Chi Chuan wkroczy? na ?cie?k? zdrowia, d?ugowieczno?ci i sztuk walki. Badania naukowe potwierdzaj?: ?wiczenie Tai Chi Chuan ma pozytywny wp?yw na nasze zdrowie. Sprawd? jak opanowa? ?wiczenia, które spowoduj?, ?e poczujesz si? lepiej i poprawisz swoje zdrowie. Poznaj form? ?wicze? 24 elementów i wykorzystaj j? w naturalnej profilaktyce ruchowej. Rozpocznij swoj? przygod? z Tai Chi Chuan. Ju? teraz zapisz si? na darmowy biuletyn!
Kategoria:   Sport > Sporty walki

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Klub Sztuk Walki SIDEKICK
Strona warszawskiego Klubu Sztuk Walki SIDEKICK, oferuj?cego zaj?cia z kick-boxingu z elementami muay thai – dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.
Zapraszamy wszystkich: kobiety i m??czyzn; dzieci, m?odzie? i doros?ych;
pragn?cych trenowa? rekreacyjnie i chc?cych osi?ga? sukcesy w zawodach sportowych; pocz?tkuj?cych i zaawansowanych.
Prowadzimy zaj?cia z walki sportowej (semi contact, light contact, full contact, low kick, muay thai, pointfighting) i samoobrony. Zapewniamy: wszechstronny rozwój psychofizyczny,
mi?? atmosfer? na treningach, fachow? opiek? trenersk?, treningi przez ca?y rok,
regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe, podzia? na grupy wiekowe i wed?ug poziomu zaawansowania, dla najlepszych mo?liwo?? udzia?u w zawodach sportowych, letnie zgrupowania.
Kategoria:   Sport > Sporty walki > Kickboxing
Sport > Sztuki walki
Sport > Sporty walki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. BLACKBELT - akcesoria do sztuk walki
Sklep internetowy oferuj?cy wszystko co jest potrzebne osobom trenuj?cym sztuki i sporty walki, poczynaj?c od odzie?y i obuwia sportowego, poprzez ró?nego rodzaju ochraniacze niezb?dne do trenowania sportów kontaktowych, sprz?t, bro? i akcesoria wykorzystywane podczas treningu, a? po pami?tki i gad?ety zwi?zane ze sztukami walki.
W doborze towaru wykorzystujemy nasze do?wiadczenie w sztukach walki, poniewa? trenowali?my ró?ne ich odmiany przez wiele lat, dzi?ki czemu potrafimy dokona? wyboru najodpowiedniejszych produktów z dost?pnych na rynku.
Kategoria:   Sport > Sporty walki
Sport > Sporty walki > MMA
Sport > Sztuki walki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: