Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Sport > Sztuki walki  

Popular Tags


Kategorie

Aikido (0)

Brazylijskie Jiu Jitsu (0)

Capoeira (0)

Jiu Jitsu (0)

Judo (0)

Karate (0)

Krav Maga (1)

Kung-Fu (0)

Muay Thai (1)

Taekwon-do (0)


Linki
Sortuj wg :
1. Akcesoria do Sztuk Walki Orient
Sklep internetowy i stacjonarny ze sprz?tem, odzie?? i akcesoriami do sztuk i sportów walki w Warszawie.
Szeroki asortyment ochraniaczy (g?owy, z?bów, tu?owia, piersi, d?oni, ?okci, krocza, goleni, stóp, r?kawice bokserskie, przyrz?dowe, free fight, banda?e bokserskie) renomowanych firm, odzie?y sportowej (doboki, karategi, judogi, spodnie, spodenki, koszulki, bluzy), sprz?tu (worki, gruszki, tarcze, ?apy, packi) i akcesoriów (gad?ety, breloki, figurki, statuetki, pami?tki, feng shui: dzwonki wietrzne, lustra ba gua, wachlarze, makaty, Buddy, smoki, lwy chi?skie, kule Qigong).
Sklep stacjonarny znajduje si? w Warszawie na Mokotowie. Jest to jedyny sklep w tej dzielnicy.
Przez wiele lat trenowali?my ró?ne sztuki walki (Kick boxing, Tae kwon do ITF i WTF, Muay Thai, Karate, Kung Fu, Judo, Jiu Jitsu, Aikido, Viet vo dao i wiele innych). Nasze do?wiadczenie wykorzystujemy przy doborze sprz?tu znanych firm, towarów wysokiej jako?ci, sprawdzonych pod wzgl?dem bezpiecze?stwa na ró?nych zawodach sportowych.
Kategoria:   Sport > Sztuki walki
Sport > Sztuki walki > Muay Thai
Sport > Sztuki walki > Krav Maga

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Klub kickboxingu
Strona warszawskiego Klubu Sztuk Walki SIDEKICK, oferuj?cego treningi grupowe i zaj?cia indywidualne z kick-boxingu, boksu oraz muay thai dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Zapewniamy zaj?cia na najwy?szym poziomie dydaktycznym, dostosowane do wieku, poziomu zaawansowania i mo?liwo?ci psychofizycznych ?wicz?cych. Naszym celem jest wyszkolenie ludzi wszechstronnie sprawnych, o wysokich umiej?tno?ciach walki i samoobrony, odczuwaj?cych przyjemno?? i satysfakcj? z uzyskiwanych post?pów oraz zadowolenie z czynnego uprawiania sportu. Oferujemy profesjonalny sprz?t treningowy, regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe, dla najlepszych starty w zawodach.
Kategoria:   Sport > Sporty walki > Kickboxing
Sport > Sztuki walki
Sport > Sporty walki > Boks

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 16 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Klub Sztuk Walki SIDEKICK
Strona warszawskiego Klubu Sztuk Walki SIDEKICK, oferuj?cego zaj?cia z kick-boxingu z elementami muay thai – dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.
Zapraszamy wszystkich: kobiety i m??czyzn; dzieci, m?odzie? i doros?ych;
pragn?cych trenowa? rekreacyjnie i chc?cych osi?ga? sukcesy w zawodach sportowych; pocz?tkuj?cych i zaawansowanych.
Prowadzimy zaj?cia z walki sportowej (semi contact, light contact, full contact, low kick, muay thai, pointfighting) i samoobrony. Zapewniamy: wszechstronny rozwój psychofizyczny,
mi?? atmosfer? na treningach, fachow? opiek? trenersk?, treningi przez ca?y rok,
regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe, podzia? na grupy wiekowe i wed?ug poziomu zaawansowania, dla najlepszych mo?liwo?? udzia?u w zawodach sportowych, letnie zgrupowania.
Kategoria:   Sport > Sporty walki > Kickboxing
Sport > Sztuki walki
Sport > Sporty walki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. BLACKBELT - akcesoria do sztuk walki
Sklep internetowy oferuj?cy wszystko co jest potrzebne osobom trenuj?cym sztuki i sporty walki, poczynaj?c od odzie?y i obuwia sportowego, poprzez ró?nego rodzaju ochraniacze niezb?dne do trenowania sportów kontaktowych, sprz?t, bro? i akcesoria wykorzystywane podczas treningu, a? po pami?tki i gad?ety zwi?zane ze sztukami walki.
W doborze towaru wykorzystujemy nasze do?wiadczenie w sztukach walki, poniewa? trenowali?my ró?ne ich odmiany przez wiele lat, dzi?ki czemu potrafimy dokona? wyboru najodpowiedniejszych produktów z dost?pnych na rynku.
Kategoria:   Sport > Sporty walki
Sport > Sporty walki > MMA
Sport > Sztuki walki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: