Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Systemy alarmowe Inowroc?aw
ID linku 2033
Url http://www.votumochrona.pl/pl,menu,0,56,instalacja-systemow-alarmowych.html
Opis Ochrona to istotny element sprawnie funkcjonuj?cej firmy. Przedsi?biorcy dbaj? o to, aby ich pracownicy i obiekty by?y nale?ycie zabezpieczane i w tym kierunku stosuj? np. systemy alarmowe. Inowroc?aw korzysta w tym wzgl?dzie z us?ug firmy Votum, która w krótkim czasie zak?ada profesjonalne instalacje alarmowe, dzi?ki którym mo?na szybko zareagowa? w razie próby w?amania lub po?aru.
Kategoria Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Słowa kluczowe alarmy   systemy alarmowe   bydgoszcz   inowroc?aw
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Systemy alarmowe Inowroc?aw
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje > Ochrony
1. Systemy alarmowe Inowroc?aw
  Ochrona to istotny element sprawnie funkcjonuj?cej firmy. Przedsi?biorcy dbaj? o to, aby ich pracownicy i obiekty by?y nale?ycie zabezpieczane i w tym kierunku stosuj? np. systemy alarmowe. Inowroc?aw korzysta w tym wzgl?dzie z us?ug firmy Votum, która w krótkim czasie zak?ada profesjonalne instalacje alarmowe, dzi?ki którym mo?na szybko zareagowa? w razie próby w?amania lub po?aru.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony


2. EDAR KATOWICE
  Us?ugi ochrony przystosowujemy ?ci?le do wymaga? stawianych przez naszych klientów uwzgl?dnieniem specyfiki obiektu i przewidzianych zagro?e?.


Oferta firmy:
- fizyczna ochrona osób
- fizyczna ochrona obiektów
- konwojowanie warto?ci pieni??nych
- patrolowanie i interwencje
- monitoring systemów alarmowych
- zabezpieczenia techniczne
- zabezpieczenia imprez masowych
- us?ugi porz?dkowo-czysto?ciowe

Jeste?my Zak?adem Pracy Chronionej i udzielamy firmom do 40% ulg? na Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!

www.zomedar.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony


3. kamery przemys?owe
  Firma OTECH specjalizuje si? w instalacjach z zakresu: telewizja przemys?owa (monitoring wizyjny), sieci komputerowe oraz ?wiat?owodowe, kontrola dost?pu oraz rejestracja czasu pracy, systemy sygnalizacji po?aru i oddymiania oraz instalacje specjalistyczne, tak?e prace wysoko?ciowe. Stawiamy do Pa?stwa dyspozycji 10 lat do?wiadczenia w sieciach niskonapi?ciowych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Budownictwo


4. Telewizja przemys?owa, kamery przemys?owe
  Specjalizujemy si? w dystrybucji elektroniki u?ytkowej i systemów elektronicznych niezb?dnych w do funkcjonowania nowoczesnych przedsi?biorstw. Nasze kamery przemys?owe dobrze sprawdzaj? si? w sklepach, supermarketach, centrach handlowych, przy kontroli imprez masowych czy nadzorowaniu newralgicznych punktów miast. Szybko, bezpiecznie, a ponadto zawsze s?u?ymy profesjonaln? porad? przy doborze sprz?tu. Nasza telewizja przemys?owa skutecznie wspomaga ochron? domów, kompleksów wielomieszkaniowych, a tak?e instytucji takich jak banki czy ró?norodne urz?dy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Media > Telewizja > Cyfrowa


5. MERPOL ochrona osób i mienia, Monitoring Wielkopolski!
  W ofercie ochrona osób i mienia realizowana w porozumieniu Monitoring Wielkopolski - monitoring firm i mieszka? Pozna? i Wielkopolska! Zapraszamy
ochrona mienia, ochrona osób, konwoje Pozna?, ochrona osób i mienia, monitoring wielkopolski, konwoje, agencja ochrony
Ochrona osób i mienia, Pozna? i wielkopolska - systemy ochrony i zabezpieczenia
MERPOL ochrona osób i mienia, Monitoring Wielkopolski!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com