Linki [Tag : Gdynia]
Sortuj wg :
1. Gda?sk. Czyszczenie, pranie dywanów.
Podci?nieniowe pranie dywanów, wyk?adzin, tapicerki meblowej oraz samochodowej odkurzaczem firmy KARCHER.

Us?ugi ?wiadczymy na terenie: Gda?sk, Sopotu, Gdyni, oraz wszystkie miejscowo?ci w okolicach trójmiasta.

Dzi?ki temu, ?e pranie odbywa si? pod ci?nieniem, dywan jest wyczyszczony dog??bnie, pi?knie pachnie, pozostawiona jest delikatna apretura na jego powierzchni - dywan nie wiotczeje.

Za pomoc? dyszy z pierwszego zbiornika wprowadzana jest punktowo pod ci?nieniem woda z detergentem, który dog??bnie czy?ci dywan, nie przemaczaj?c go. Równocze?nie brudna woda jest odsysana do drugiego zbiornika.

Dywan jest z wierzchu lekko wilgotny, od spodu jednak suchy.
Podczas prania woda nie rozbryzguje si? dooko?a.
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Skaner Kodów Kreskowych Gda?sk
W naszej ofercie znajd? pa?stwo Czytniki Kodów Kreskowych, Skanery Kodów Kreskowych i inne urz?dzenia. Obejmujemy profesjonalnym serwisem nasze urz?dzenia. Jeste?my solidn? firm? która do ka?dego klienta podchodzi indywidualnie aby sprosta? oczekiwaniom. Zapraszamy do naszej firmy, która mie?ci si? w Gda?sku. Zapewniamy mi??, fachow? i profesjonaln? obs?ug?. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Pranie dywanów. Gda?sk, Gdynia, Sopot.
Czyszczenie dywanów, wyk?adzin, tapicerki meblowej, oraz samochodowej. U?ywamy wy??cznie urz?dze? i ?rodków pior?cych firmy KARCHER. Wydajna turbina odkurzacza pior?cego firmy Karcher gwarantuje wyj?tkowo ma?? wilgo? resztkow? pozosta?? po czyszczeniu.
Wysokowydajne urz?dzenia firmy KARCHER, typu PUZII 200 pior?-czyszcz? na mokro, jednocze?nie odsysaj?c wod? wraz z rozpuszczonym brudem. Dwukrotne odessanie nadmiaru wody, daje efekt jedynie wilgotno?ci czyszczonej powierzchni, która do kilku godzin w warunkach temperatury pokojowej wysycha. Nie zostawiamy czyszczonych powierzchni ociekaj?cych wod?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. TSR Gdynia 2009
The Tall Ships Races, jako zlot i regaty ?aglowców, s? elitarnym spotkaniem dla wielu ró?norodnych jednostek ?aglowych, od nowoczesnych, regatowych jachtów typu maxi do najwi?kszych p?ywaj?cych dzisiaj ?aglowców szkolnych. Dla za?óg ?aglowców The Tall Ships Races to przede wszystkim przygoda i mo?liwo?? sprawdzenia samego siebie. Sportowa rywalizacja, praca zespo?owa, doskonalenie zdobytych ju? umiej?tno?ci oraz dreszcz wspó?zawodnictwa, towarzysz?cy zawodom, tworz? specyficzny charakter Regat. M?odzi ?eglarze maj? okazj? ?wi?towa? wspólnie odniesione sukcesy regatowe, ale równie? wzi?? udzia? w przygotowanych dla nich rozrywkach - zawodach sportowych mi?dzy za?ogami, wspólnych wycieczkach i zabawach. Gdynia w 2009 r. ponownie b?dzie go?ci?, uczestnicz?ce w regatach The Tall Ships Races, najwi?ksze ?aglowce ?wiata.
Kategoria:   Sport > Sporty wodne > ?eglarstwo > Regaty

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. The Tall Ships Races
The Tall Ships Races - zlot ?aglowców propaguj?cy ide? wychowania m?odzie?y na pok?adach wielkich ?aglowców w trudach morskiego rejsu pod ?aglami. W portach goszcz?cych uczestników TSR, jest niepowtarzalna okazja do zwiedzania ?aglowców, kontaktu z ?eglarzami i przyjrzenia si? z bliska tradycjom surowego ?ycia pod ?aglami. Trasy regat przygotowywane s? z minimum czteroletnim wyprzedzeniem, kolejka portów gotowych do przyj?cia ?aglowców i jachtów oraz zorganizowania przy tej okazji imprez towarzysz?cych jest bardzo liczna. Na Portalu: News, Kalendarz Imprez, Forum, Baltic Gallery. Zapraszamy!
Kategoria:   Regionalne > Podkarpackie > Stalowa Wola > Turystyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Transport morski
Firma Helena Transport-Spedycja ju? od 13 lat przenika bran?? zwi?zan? z transportem morskim, spedycj? i logistyk?. Dzi?ki zdobytemu przez te lata do?wiadczeniu cieszy si? bardzo du?ym zaufaniem w?ród swoich kontrahentów, którzy od lat korzystaj? z jej us?ug.Importujesz lub eksportujesz potrzebujesz wsparcia i pomocy? Pomo?emy Tobie,wskazuj?c nasz? firm?. Spedycja morska zapewni sprawny transport lotniczy, a w?asna agencja celna przeprowadzi przez urz?dy graniczne.
Kategoria:   Logistyka i transport
Regionalne > Lubelskie > Zamo?? > Transport

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. auto-trojmiasto.pl - darmowe og?oszenia motoryzacyjne z trójmiasta i okolic.
Auto-trojmiasto.pl - oferty sprzeda?y samochodów osobowych, dostawczych, ci??arowych, autobusów, motocykli i skuterów z terenu Trójmiasta i okolic. Pojazdy zarówno nowe jak i u?ywane. Za po?rednictwem naszej strony mog? Pa?stwo doda? w?asne og?oszenie ca?kowicie za darmo. Kup lub sprzedaj samochody osobowe, ci??arowe, terenowe, dostawcze, vany, motocykle itp. Ponadto firmy zwi?zane z motoryzacj? mog? na naszej stronie internetowej zostawi? swoj? wizytówk? w Bazie Firm Motoryzacyjnych z terenu Trójmiasta i okolic. Ta us?uga równie? jest ca?kowicie bezp?atna. Serdecznie zapraszamy do dodawania jak i przegl?dania og?osze? motoryzacyjnych.
Kategoria:   Motoryzacja > Wed?ug miejscowo?ci
Motoryzacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Ksi?gowo?? Gdynia
Jeste?my profesjonalnym biurem rachunkowym, które jako pierwsze udost?pni?o swoim klientom ca?odobowy wgl?d do dokumentacji online. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi ksi?gowe dla firm oraz osób fizycznych. Posiadamy wykupione ubezpieczenie od strat spowodowanych nasz? ewentualn? pomy?k?. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy. Je?li jeste? w?a?cicielem firmy i potrzebujesz us?ug biura rachunkowego z pewno?ci? zainteresuje Ci? strona internetowa biura Maat. Ambicj? firmy jest jak najpe?niejsze zaspakajanie potrzeb swoich klientów dlatego po latach pracy w bran?y powsta?o biuro w pe?ni internetowe. Firma Maat zaprasza i oferuje promocje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:   Komputery > Firmy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Spedycja morska, Transport morski, Agencja celna HELENA-TS Gdynia
Agencja celna, spedycja morska i transport morski - wszystko to co jest potrzebne do skutecznego importowania towarów z za granicy i rozprowadzaniu ich po naszym kraju. Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem, staramy si? aby KA?DY klient by? zadowolony z naszych us?ug. Nie wierzysz? Zobacz sam!Helena jest firm?, która specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze logistycznej ?adunków handlu zamorskiego transportowanych przez porty Gdyni i Gda?ska . ?wiadczy us?ugi w zakresie obs?ugi ?adunków kontenerowych, drobnicowych, masowych oraz ch?odniczych poprzez transport morski
Kategoria:   Logistyka i transport
Logistyka i transport > Lotniczy
Logistyka i transport > Kolejowy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 3
New Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Mariusz Daniszewski - Fotografia ?lubna
Dzie? za?lubin to najpi?kniejszy moment w Waszym ?yciu, a ka?dy z Was prze?ywa i organizuje go inaczej. Dlatego te?, przed ceremoni? jako Wasz fotograf ?lubny omówi? z Wami plan naszej wspólpracy, tak aby?cie byli w pe?ni zadowoleni z efektu ko?cowego.

Moja oferta obejmuje:
- przygotowania
- b?ogos?awie?stwo
- ceremoni? za?lubin w ko?ciele lub USC
- zabaw? weseln? (do ceremonii oczepin)
- zdj?cia w plenerze (w dniu ?lubu lub ka?dym innym terminie)

Starannie wybrane i przygotowane zdj?cia ?lubne otrzymacie Pa?stwo w formie odbitek na papierze fotograficznym (ilo?? / format / rodzaj papieru - do uzgodnienia) w eleganckim, stylowym albumie, natomiast wszystkie zdj?cia z dnia Waszego ?lubu znajd? si? na p?ycie DVD (pliki o wysokiej rozdzielczo?ci, przygotowane pod k?tem wykonania bardzo dobrej jako?ci odbitek w ka?dym punkcie foto).
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com