Linki [Tag : Kursy]
Sortuj wg :
1. Szko?y j?zykowe
Internetowy przewodnik po szko?ach j?zykowych w Polsce. Og?oszenia o kursach j?zykowych a tak?e lektorów prywatnie nauczaj?cych j?zyki obce, oraz inne kursty oferowane przez firmy szkoleniowe w naszym kraju. W serwisie tak?e znajd? Pa?stwo poradnik, czym sie kierowa? wyborem kursów i szkole?, aby pieni?dze wydane na edukacj?, nie posz?y w przys?owiowy las. Og?oszenia przyjmowane s? bezp?atnie, tak samo wpisy do bazy firm szkoleniowych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Studio Ta?ca Styl
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu takimi jak: taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

NASZE PROGRAMY:
"Lata dwudzieste, lata trzydzieste... "
"Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej"
"Fiesta"
"Techno Party"
"Step into the Future"
"Magia odleg?ych krain"
"Piknik country"
"Cyga?ska biesiada"
"Piek?o i niebo"
"Cudowny czas prywatek"
"Czar Wiednia"
Kategoria:   Kultura i sztuka > Taniec
Kultura i sztuka > Taniec > Zespo?y
Kultura i sztuka > Taniec > Szko?y

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Nurkowanie
Baza nurkowa Diving Baltic, oferuj?ca szkolenia nurkowe w systemie CMAS, wyprawy na wraki, turystyk? nurkow?, nurkowanie nocne i zimowe. W bazie do dyspozycji sprz?t, ?ód? itp. Wyprawy na wraki nawet kilka razy w tygodniu, kalendarz wyp?yni??, aktualizowany cennik. Baza prosperuj?ca ca?y rok. Na stronie galeria zdj??, opisy sprz?tu, informacje dotycz?ce oferty i wiele innych.
Kategoria:   Sport > Sporty wodne > Nurkowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Kitesurfing
Kitesurfing, sklepy ze sprz?tem do uprawiania kitesurfingu, o?rodki oferuj?ce szkolenia i kursy w Polsce, system ocen, komentarze. Na stronie system newsów u?ytkowników, kalendarz imprez, dzia? z filmikami, galeria zdj?? z imprez, zawodów, indywidualne, u?ytkowników, triki, opisy, polecane produkty. Opisy sprz?tu, zdj?cia, obszerna galeria filmowa, wiele niesamowitych zdj??.
Kategoria:   Sport > Sporty wodne > Kitesurfing

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Instytut Psychologii Procesu
Oferta Instytutu Psychologii Procesu obejmuje m.in. warsztaty nauczycieli zagranicznych, cykle szkoleniowe, superwizje, warsztaty rozwoju osobistego, zaj?cia popo?udniowe (np. Sztuka budowania zwi?zków, Czy samodzielno?? musi oznacza? samotno???). Wszystkie zaj?cia, kursy oraz szkolenia psychoterapeutyczne prowadzone s? przez dyplomowanych nauczycieli pracy z procesem lub studentów Programu Licencyjnego IPP.
Kategoria:   Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. kursy i szkolenia
Nasz internetowy katalog prezentuje ofert? kursów i szkole? dotycz?cych najró?niejszych dziedzin. Od kursów BHP, poprzez kursy informatyczne, j?zykowe, biznesowe a? do hobbystycznych, czy interpersonalnych.Zapraszamy.
Znajd? kursy i szkolenia efs HR dla Siebie kursy, szkolenia oferty,

Kursy dla Ciebie. Szkolenia zapewniaj?ca sukces - oferty firm szkoleniowych. Znajd? kurs w bazie ofert kursów i szkole?. Firmy szkoleniowe oraz o?rodki szkoleniowe
Kategoria:   Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > Technika > Elektronika > Kursy
Regionalne > Dolno?l?skie > ?widnica > Komputery i Internet

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. szkolenia
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? szkole?, kursów i o?rodków szkoleniowych, a tak?e firm szkoleniowych oferuj?cych szkolenia z ró?nych dziedzin. Szkolenia te odbywaj? si? w formie zamkni?tej, otwartej, a tak?e e-learningowe i szkolenia EFS.
Szkolenia dostosowane s? zarówno do klientów indywidualnych, jak i ma?ych, ?rednich i du?ych firm. Bogata Oferta.
Zapraszamy.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Psychologia > Szkolenia
Nauka i edukacja > Ekologia > O?rodki edukacyjne
Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Toru? > Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Latawce
Buggykiting to sport polegaj?cy na ?eglowaniu po l?dzie przy pomocy wózka „buggy” i latawców pe?ni?cych rol? ?agla. Jeste?my jedyn? firm? w Polsce zajmuj?c? si? profesjonaln? organizacj? wyjazdów i licencjonowanych kursów buggykitingu dla grup zorganizowanych jak i osób prywatnych, szkolenia organizujemy na du?skiej wyspie ROMO. Organizujemy te? szkolenia na terenie Polski z zakresu pilotowania (puszczania) latawców typu „powerkite”.
Kategoria:   Sport > Sporty ekstremalne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Kursy przewodników
Guide Service to firma, która posiada w ofercie kursy pilotów wycieczek. Chcesz zosta? przewodnikiem i podró?owa? po Europie i ?wiecie? Nie czekaj tylko zapisz si? teraz. Kursy pilotów wycieczek s? oblegane i miejsca s? ograniczone, wi?c spiesz si? z zapisem na ten kurs.Najlepsze kursy pilotów wycieczek organizuje Guide Service. W zwi?zku z du?ym zainteresowaniem liczba miejsc jest ograniczona. Kursy pilotów wycieczek odbywaj? si? w weekendy i po ich zaliczeniu mo?esz podró?owa? po ca?ym ?wiecie jako przewodnik. To wspania?e zaj?cie dla ka?dego obie?y?wiata.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Kursy i poradniki

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Kursy angielskiego
International House to szko?a j?zyka angielskiego nale??ca do ?wiatowej Organizacji International House z siedzib? w Londynie, w sk?ad której wchodzi oko?o 150 szkó? w ponad 40 krajach ?wiata. Posiadamy szko?y w Bydgoszczy, Koszalinie i Toruniu. Uczymy tak?e w filiach w Nakle, Inowroc?awiu, ?ninie, Ko?obrzegu, Bia?ogardzie oraz S?awnie. Oferujemy nauk? j?zyka angielskiego w grupach lub indywidualnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowan? kadr? sk?adaj?c? si? g?ównie z nativespeakers, czyli nauczycieli z krajów angloj?zycznych. Organizujemy kursy i szkolenia dla dzieci i doros?ych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Nauczanie zdalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com