Linki [Tag : Leszno]
Sortuj wg :
1. Archeolog Gosty? woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Powiaty > Leszczy?ski

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 6
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. ARCHEOLOG Leszno woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Regionalne > Pomorskie > Sopot > Kultura
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 3
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Archeolog Leszno
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Leszno
Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Meble ogrodowe tekowe
Firma Royal-Teak jest importerem i bezpo?rednim dystrybutorem mebli ogrodowych z drewna teakowego. Oferta firmy to zestawy ogrodowe, dla nawet 10 osób oraz sto?y i krzes?a sk?adane i nierozk?adane wykonane z teaku klasy A. Klasa A to drewno o najwy?szej jako??i. Meble ogrodowe teakowe wyró?niaj? si? naturalna miodow? barw? i jednolit? faktur?, czyni?c z nich idealny element wystroju ka?dego ogrodu. Royal-Teak gwarantuje szybk? realizacj? i dostaw? zamówienia, na terenie ca?ego kraju, w przeci?gu 48godzin od momentu zakupu.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com