Linki [Tag : Mata szklana]
Sortuj wg :
1. ?ywica
Laminat to inaczej tworzywo sztuczne powstaj?ce z po??czenia dwóch materia?ów o zró?nicowanych w?a?ciwo?ciach mechanicznych i technologicznych. Laminaty to tak?e rodzaj tak zwanych kompozytów czyli wa?nego sk?adnika budulcowego. S? one wykorzystywane do tworzenia: opakowa?, ubra?, dekoracji. Laminat s?u?y tak?e do wykonywania blatów, pod?óg, ?cian, mebli.
Dzi?ki ich zastosowaniu mo?emy by? pewni, co do tego, ?e wytworzone przez nas artyku?y b?d? naprawd? trwa?e i niemal niezniszczalne.
Nasza firma produkuje laminaty poliestrowo – szklane o szerokim spektrum zastosowania. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. posadzki
?ywice poliestrowe to specyficzne tworzywo produkowane w oparciu o baz? sk?adników naturalnych w po??czeniu z ró?nego rodzaju poliestrami. Jest to grupa ?ywic tak zwanych syntetycznych. ?ywice poliestrowe to tak?e doskona?y kompozyt. Charakteryzuj? si? one bowiem du?? wytrzyma?o?ci?, sztywno?ci?. S? one trudniej topliwe i bardzo twarde, dlatego te? stanowi? bardzo u?yteczny sk?adnik takich produktów jak: kity, szpachle, kleje, mieszanki do tworzenia wyt?oczek oraz do produkcji elementów ró?nego rodzaju galanterii.
Nasza firma oferuje Pa?stwu w?a?nie tego typu produkty: trwa?e, najwy?szej jako?ci oraz o bardzo ró?norodnym zastosowaniu. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Dom

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. laminaty
Kompozyty ze wzgl?du na swoj? z?o?on? struktur?, to jeden z pewniejszych materia?ów budulcowych u?ywanych dzisiaj w budownictwie, lotnictwie, w przemy?le motoryzacyjnym oraz kosmicznym a nawet w medycynie. Dzi?ki trwa?o?ci oraz elastyczno?ci, kompozyty ciesz? si? ogromn? popularno?ci? w?ród przemys?owców i producentów masowych. Najch?tniej nabywane obecnie, przez producentów kompozyty to kompozyty ?ywiczne, utwardzacze oraz zbrojenia ró?nego typu. Do ich produkcji najcz??ciej wykorzystuje si? takie surowce jak: szk?o czy metal.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com