Linki [Tag : Obrusy]
Sortuj wg :
1. Konfekcja Hotelowa
Rynek HoReCa jest obecnie jednym z najbardziej wymagaj?cych odbiorców, za? firma HoReCa tex posiadaj?c niezb?dne
?rodki i do?wiadczenie chce wyj?? naprzeciw tym klientom. Dzi?ki systemowi sprzeda?y internetowej, minimalizujemy koszty sprzeda?y, w ten sposób umo?liwiaj?c dokonanie zakupu oferowanych przez nas towarów w cenach ni?szych ani?eli w sklepie, oszcz?dzaj?c Pa?stwa czas i pieni?dze, przy zachowaniu wysokiej jako?ci wyrobów.

W oparciu o wieloletnie do?wiadczenia w bran?y tekstylnej gwarantujemy szybk? i profesjonaln? obs?ug?. Marka HoReCa tex oferuje wysokiej jako?ci komplety po?cielowe w tym poszwy, title="Poszewki">Poszewki i Ko?dry oraz href="http://www.horecatex.pl" title="Obrusy">Obrusy, title="serwety">serwety i nak?adki, znajduj?ce zastosowanie zarówno w dzia?alno?ci gospodarczej jak i w domu.
Kategoria:   Handel
Wypoczynek > Gastronomia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. PARTYLAND. Wypo?yczalnia naczy?
Zajmujemy si? wypo?yczaniem sprz?tu potrzebnego do organizacji przyj??, uroczysto?ci, a tak?e firmowych konferencji czy szkole?.

W swej ofercie posiadamy zarówno porcelanow? zastaw? sto?ow? i szk?o, jak równie? sto?y, krzes?a, obrusy, pokrowce na krzes?a, termosy konferencyjne i inne sprz?ty.

Decyduj?c si? na samodzieln? organizacj? uroczysto?ci cz?sto stajecie Pa?stwo przed problemem sk?d wzi?? potrzebny sprz?t. Zakup potrzebnej ilo?ci by?by nie tylko zupe?nie nieuzasadniony ekonomicznie, ale równie? poci?ga?by za sob? k?opot zwi?zany z magazynowaniem i konserwacj? nabytych towarów.

W?asnie dlatego proponujemy Pa?stwu wygodne wyj?cie i wypo?yczenie potrzebnych sprz?tów.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Gastronomia
Zakupy > Rozrywka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. porcelana
Witamy Pa?stwa w naszym sklepie internetowym. Nasi fachowcy od porcelany odpowiedz? na ka?de Wasze pytanie, pomog? dobra? dodatki do wybranych serwisów, a tak?e skrupulatnie zapakuj? i prze?l? zakupy pod wybrany adres. Proponowane tutaj zestawy mo?na równie? zobaczy? i chwyci? w d?onie w Salonach Firmowych Porcelli w Gda?sku, Wroc?awiu i ?odzi. Oferujemy porcelan?, sztu?ce, szk?o takich firm jak m.in. Gerlach, Lubiana, ?mielów, Amefa. Porcella - porcelana dla sto?u.
Kategoria:   Zakupy > Wielobran?owe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Obrusy
Sklep internetowy ZIK.PL powsta? z my?l? o tych którzy dbaj? o wystrój wn?trz. Polecamy szeroki wybór obrusów na ka?dy stó? bez wzgl?du na rozmiar i kszta?t. Oprócz tego posiadamy szeroki wybór serwet, serwetek, bie?ników.Pi?kny stó? to ju? po?owa sukcesu. Zapraszamy odwied? nasz? stron? a znajdziesz co? dla siebie jak i na prezent dla bliskich ci osób.
Kategoria:   Handel > Hurtownie

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Dodatki krawieckie
Producent pasmanterii i dodatków krawieckich z ?odzi, firma DMS, zach?ca do odwiedzania swojej strony internetowej, na której znajdziemy szerok? ofert? wysokiej jako?ci produktów. Przedsi?biorstwo specjalizuje si? w produkcji lamówek, koronek i aplikacji o niepowtarzalnych wzorach i wielu kolorach. Oferta firmy to tak?e obrusy z materia?ów plamoodpornych oraz grawerowanie i ci?cie laserowe w tkaninach, skórze, drewnie i tworzywach sztucznych.
Kategoria:   Regionalne > Zachodniopomorskie > Barlinek > Biznes
Dobra konsumpcyjne > Odzie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Konfekcja hotelowa
Rynek HoReCa jest obecnie jednym z najbardziej wymagaj?cych odbiorców, za? firma HoReCa tex posiadaj?c niezb?dne ?rodki i do?wiadczenie chce wyj?? naprzeciw tym klientom. Dzi?ki systemowi sprzeda?y internetowej, minimalizujemy koszty sprzeda?y, w ten sposób umo?liwiaj?c dokonanie zakupu oferowanych przez nas towarów w cenach ni?szych ani?eli w sklepie, oszcz?dzaj?c Pa?stwa czas i pieni?dze, przy zachowaniu wysokiej jako?ci wyrobów.

specjalizujemy si? w konfekcji po?cielowej, która sk?ada si? z nast?puj?cych elementów: poszwy, poszewki, prze?cierad?a, ko?dry i poduszki. Konfekcja obrusowa to: Serwety, nak?adki, obrusy, a w ?azience - r?czniki. Bez konfekcji po?cielowej i obrusowej nie mo?e obej?? si? ?aden dom ani hotel, to nieod??czna cz??? naszego ?ycia.
Kategoria:   Produkty przemys?owe
Regionalne > Mazowieckie > Siedlce > Handel

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com