Linki [Tag : Smycze reklamowe]
Sortuj wg :
1. Smycze reklamowe - Smycze24.pl
Smycze reklamowe stanowi? obecnie jeden z najbardziej popularnych gad?etów reklamowych. Dzi?ki nim macie Pa?stwo szans? dotrze? do jeszcze wi?kszej liczby odbiorców. Smycze ciesz? si? du?? popularno?ci? zarówno w?ród klientów, którzy mog? wyró?nia? si? modnym dodatkiem, jak i w?ród pracowników, którzy u?ywaj? kart magnetycznych b?d? identyfikatorów.
Kategoria:   Marketing > Reklama > Upominki

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Gad?ety reklamowe
Gad?ety reklamowe - bf promotion. Odpowiednia forma reklamy jest najlepszym sposobem promocji i wykreowania wizerunku firmy. Wychodz?c na przeciw potrzebom wielu firm, oferujemy szeroko poj?te us?ugi reklamowe. Nasz? specjalno?ci? sta?y si? gad?ety reklamowe, stanowi?ce idealn? form? promocji. Jeste?my m?odym i dynamicznym zespo?em, pe?nym zaanga?owania i pomys?ów. Zawsze dok?adnie poznajemy oczekiwania naszych Klientów, by potem dobra? i zaproponowa? najbardziej odpowiednie gad?ety. Powstali?my z my?l? o ludziach i to w?a?nie ludzie s? nasz? inspiracj? do dzia?ania. Ze wzgl?du na ró?norodno?? ka?dej instytucji, przyjmowane przez nas zlecenia na gad?ety reklamowe traktowane s? indywidualnie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Toru? > Reklama i marketing

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com