Linki [Tag : Warszawa]
Sortuj wg :
1. Albertech <-> Reich, Redex, Andantex (Catep), Merobel, DMN, Schroedahl, Pekomp, Querschneider
Firma Albertech s.c. jest przedstawicielem zagranicznych producentów wysokiej jako?ci innowacyjnych cz??ci maszyn. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi: sprz?g?a, maszyny dla ró?nych ga??zi przemys?u, uk?ady nap?dowe, zawory, zwrotnice, armatur? specjaln?, maszyny dla przemys?u papierniczego, kompensatory, sita nieplecione i izolacje tkaninowe oraz wszelkie cz??ci zamienne do wymienionych produktów. S?u?ymy tak?e profesjonalnym doradztwem technicznym w zakresie doboru i instalacji cz??ci maszyn.
Kategoria:   Handel > Wed?ug miejscowo?ci
Budownictwo > Drogowe
Energia > Paliwa

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Fasada:pranie dywanów, tapicerek - Warszawa
Pranie dywanów to nasza pasja!
Chcesz wyczy?ci? dywan lub wyk?adzin?? Masz alergi? z powodu roztoczy ?yj?cych w twojej wyk?adzinie? Znudzi?y ci? ju? ?rodki do

pranie r?cznego?

Firma FASADA istnieje od 1994 roku. Pierzemy dywany, wyk?adziny, tapicerk? meblow? i samochodow?.Nasze us?ugi wykonujemy ?rodkami

i urz?dzeniami firmy Karcher.?rodki to: proszek RM760. To doskona?y , przebadany dermatologicznie ?rodek do prania dywanów.

?wietnie nadaje si? równie? do prania tapicerki meblowej, gdy? doskonale uwalnia nawet zastarza?y bród z tapicerskich obi?, np.

miejscach na fotelach czy kanapach na których trzymamy r?ce. Pierzemy równie? tapicerk? samochnodow? która z racji cz?stego

u?ywania jest bardzo podatna na zabrudzenie. Do usówania bardziej zatwardzia?ych plam stosujemy specjalne odplamiacze dla których

praktycznie nie ma plam których nie da si? usun??! Przy czyszczeniu bardzo zabrudzonych dywanów stosujemy specjalna przystawk?

PW10.Jej zdj?cie znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej www.praniedywanow.waw.pl G?ównym jej elementem jest wiruj?ca

szczotka, która wielokrotnie zwi?ksza skuteczno?? prania. To wszystko teoria wi?c zapraszamy do praktycznewgo wypróbowania naszego

sprz?tu.
Dzia?amy w Warszawie i okolicach. Kontak z nami: 0-608062336 lub (022)6190598
Kategoria:   Us?ugi
Katalogi firm
Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Pogotowie Komputerowe Warszawa: serwis komputerów, naprawa komputerów, pomoc
Pogotowie komputerowe poleca: serwis komputerowy, pomoc komputerowa - Warszawa.
Je?eli poszukujesz pomocy zwi?zanej z komputerami
- trafi?e? idealnie!

Problemy komputerowe, zarówno te du?e jak i mniejsze
to nasza codzienno?? i specjalno??.

Od lat pomagamy wielu ludziom i firmom w ró?nych
dziedzinach zwi?zanych z informatyk?.

Zatrudniamy profesjonalistów – nie uczymy si? informatyki
na naszych klientach!
Kategoria:   Komputery

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Salsa Factory Warszawa
Salsa Factory jest najstarsz? szko?? salsy w Warszawie. Powsta?a w 2003 roku z inicjatywy zaanga?owanych cz?onków sto?ecznej spo?eczno?ci salsowej. Od tego czasu nast?pi? jej dynamiczny rozwój.
Nasza szko?a skupia si? g?ównie na nauce salsy. Prowadzimy równie? zaj?cia z innych ta?ców latynoameryka?skich, które mo?na najcz??ciej spotka? na salsotekach czyli dyskotekach gdzie muzycznie króluje salsa.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Taniec > Salsa > Szko?y

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Salsa Warszawa
Portal stworzony dla Salseros o Salseros. Naj?wie?sze w?tki i wydarzenia z ?ycia tanecznego stolicy. Informacje o nowych kursach i aktualno?ci imprezowe. Ta?ce latynoameryka?skie w ulicznym wydaniu, pocz?wszy od salsy id?c przez mambo on2, bachata, nowojorska cha cha cha, zouk i kizomba. Salsa Factory to jedna z najstarszych i najwi?kszych szkó? pura salsy w Warszawie. Jej powstanie datowane jest na rok 2003. By?a to inicjatywa najbardziej zaanga?owanych cz?onków sto?ecznej spo?eczno?ci salsowej. W chwili obecnej prowadzimy kursy salsy, bachata, mambo on2 i cha cha cha.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Taniec > Salsa

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Dentysta Warszawa, stomatolog Warszawa, implanty Warszawa
Gabinet Stomatologii Profesjonalnej BEST DENT - stomatolog, dentysta, ortodonta. Implanty Warszawa i wybielanie Warszawa. Specjalistyczne i profesjonalne zabiegi. Do?wiadczeni lekarze specjali?ci. Wykonujemy leczenie chorób dzi?se?, przyz?bia i b?ony ?luzowej. Profilaktyka i leczenie próchnicy, znoszenie nadwra?liwo?ci z?bów, zabiegi ortodontyczne, zabiegi chirurgiczne i inne.
Kategoria:   Zdrowie > Stomatologia
Zdrowie > Stomatologia > Regionalne
Zdrowie > Medycyna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Druk wielkoformatowy, systemy wystawiennicze
Agencja Artystyczno Handlowa Serwis Art. Oferujemy stoiska targowe, systemy wystawiennicze, druk wielkoformatowy, projektowanie grafiki reklamowej, przygotowywanie scenografii i rekwizytów. Dysponujemy bardzo nowoczesnym i profesjonalnym parkiem wielkoformatowych ploterów drukuj?cych. Wydruk realizujemy na ró?norodnych mediach, wed?ug Pa?stwa ?yczenia.
Kategoria:   Marketing > Reklama
Marketing > Reklama > Wizualna
Us?ugi > Targi i wystawy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Studio mebli kuchennych
Studio M dzi?ki swojemu do?wiadczeniu potrafi przenie?? pomys? na kuchnie w rzeczywisto??. Wystarczy umówi? si? z projektantem. Konsultacja i wycena kuchni nic nie kosztuje, zatem sprawd? na kuchnia-na- wymiar.com nasz? ofert?, wierzymy ?e b?dziesz bardzo mile zaskoczony. Indywidualne podej?cie do klienta, bardzo dogodne terminy wykonania. Kuchnia twoich marze? z firm? "Studio M" to tylko kwestia czasu. Projektowanie, konsultacje, monta? i przede wszystkim zadowolenie klienta. Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz zapoznania si? z nasz? ofert? dost?pn? na stronie internetowej.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro > Meble

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Zespó? muzyczny Hennesi nie tylko na wesele. Woj. mazowieckie, Warszawa.
Hennesi - Zespó? muzyczny nie tylko na wesela. Gramy w sta?ym sk?adzie od kilku lat. Wykonujemy muzyk? na ?ywo, bez playbecków. Zapewniamy znakomite nag?o?nienie, o?wietlenie i maszyn? do dymu.
Mamy do?wiadczenie - w realizacji oprawy muzycznej ró?nych imprez: wesel, zabaw sylwestrowych, karnawa?owych, wieczorków tanecznych, pikników, studniówek, imprez integracyjnych.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka > Wykonawcy > H

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna
ABC-TRANS
Centrum Kszta?cenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

Oferujemy szkolenia na kategori? A i B oraz jazdy doszkalaj?ce w obu kategoriach. Zapisuj?c si? na kurs prawo jazdy s?uchacz otrzymuje bezp?atnie:4 podr?czniki prawo jazdy, p?yt? CD z testami. Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? w salach wyk?adowych o?rodka na terenie Bródna. Dla osób pracuj?cych w ci?gu tygodnia mamy dogodne rozwi?zanie, spotkania mog? trwa? przez trzy kolejne tygodnie w dni wolne od pracy. Zaj?cia praktyczne - jazdy - rozpoczynaj? si? po uko?czeniu zaj?? teoretycznych w godzinach 9-20 w ci?gu ca?ego tygodnia. Gor?co polecam odwiedzenie naszej strony internetowej www.abc-trans.pl gdzie mo?na sprawdzi? aktualn? ofert? lub pod numerami telefonów 0-22 811-83-74, 0-502-425-706. Nasze biuro i place manewrowe znajduj? si? na przeciwko o?rodka egzaminowania kierowców na Warszawskim ?eraniu (ul. Odlewnicza 7)

Cena kursu :
Kat. A - 900 z?
Kat. B - 1090 z?
ZAPRASZAMY

>>MO?LIWO?? P?ATNO?CI W RATACH
Kategoria:   Katalogi firm
Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Kielce > Nauka i edukacja > Szkolenie kierowców
Motoryzacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com