Linki [Tag : agregaty hydrauliczne]
Sortuj wg :
1. Brykietowanie
Jeste?my producentem wielu rozwi?za? technicznych z zakresu hydrauliki si?owej na potrzeby przemys?u wydobywczego, rolniczego i innych ga??zi przemys?u. Nasze agregaty znajduj? szerokie zainteresowanie szerokiej masy klientów. Zapraszamy do wspó?pracy. Nasza strona internetowa :www.wropol.pl
Prasy brykietuj?ce naszej produkcji, powsta?y w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na maszyny o silnej zwartej budowie, wysokiej wydajno?ci, a jednocze?nie ma?ej wra?liwo?ci na zmienno?? materia?u prasowanego. Prasy brykietuj?ce produkowane przez WROPOL ENGINEERING charakteryzuje si? bardzo dobrym wspó?czynnikiem zu?ytej energii do wydajno?ci urz?dzenia. Wytwarzamy urz?dzenia do produkcji brykietów ze s?omy czy trociny, s?oma, torf, susz, itp.
Brykietowanie jest to formowanie sypkich, lu?nych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy mia?u w?glowego, w zwi?z?e bry?y o kszta?cie najcz??ciej prostopad?o?cianu lub kuli, nazywanych brykietami.
W czasie ich formowania, które odbywa si? w wysokiej temperaturze i ci?nieniu w prasach nazywanych brykieciarkami, dodaje si? zazwyczaj palnego lepiszcza, którym przewa?nie jest smo?a. W przypadku brykietowania drewna (trocin) dodawanie substancji spajaj?cych najcz??ciej nie jest konieczne. Brykietowanie sk?ada si? z wielu operacji obejmuj?cych przygotowanie komponentów mieszanki brykietowniczej , ich dozowanie, mieszanie, prasowanie oraz uszlachetnianie brykietów. Do zabiegów uszlachetniaj?cych zalicza si?:
• ch?odzenie
• powlekanie powierzchniowe
• zabezpieczanie przed czynnikami atmosferycznymi
• obróbk? utwardzaj?c?
Kategoria:   Energia > Paliwa
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Hydrotech J.Gutowski - hydraulika si?owa
us?ugi w zakresie sprzeda?y, produkcji, projektowania oraz napraw elementów i urz?dze? z nap?dem hydraulicznym. Produkujemy si?owniki hydrauliczne t?okowe i nurnikowe o dowolnej d?ugo?ci skoku. Prowadzimy sprzeda? si?owników teleskopowych stosowanych w ró?nego rodzaju maszynach. Budujemy i serwisujemy zasilacze hydraulicznedostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Okuwamy wysokoci?nieniowe przewody hydrauliczne. W naszej ofercie znajduj? si? ponadto: pompy, silniki, zawory, rozdzielacze, elementy z??czne, szybkoz??cza, manometry i inne elementy uk?adów hydrauliki si?owej.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com