Linki [Tag : architektura krajobrazu]
Sortuj wg :
1. Projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu
Gardenplanet oferuje profesjonalne us?ugi - projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu. Realizacja za?o?e? ogrodowych - zarówno w przestrzeni prywatnej jak i publicznej. Tworzymy kompleksowe projekty ogrodów pod wzgl?dem doboru ro?linnego oraz elementów ma?ej architektury. Zapraszamy równie? do sklepu, gdzie sprzedajemy elementy wyposa?enia ogrodowego.
Kategoria:   Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Projektowanie ogrodów
Polecana pracownia architektury krajobrazu Gordo Studio. Profesjonalne projektowanie i zak?adanie ogrodów i terenów zieleni. Aran?acja wn?trz zieleni? - ziele? we wn?trzach. Projektowanie i urz?dzanie ogrodów japo?skich, ogrodów w stylu japo?skim. Kompleksowe us?ugi ogrodnicze i prace projektowe na terenie ca?ego kraju: projektowanie ogrodów, projektowanie terenów zielonych dla firm i osób prywatnych. Na stronie mo?na zobaczy? w galerii zdj?? ogrodów, wyró?niane, najlepsze i nowoczesne projekty ogrodów i zieleni wykonane przez znanych, najlepszych architektów krajobrazu w Polsce. Dodatkowo ciekawe artyku?y ogrodnicze na tematy takie jak: oczka wodne, projektowanie i budowanie oczek wodnych, systemy nawadniaj?ce ogrody i trawniki, architektura krajobrazu - najnowsze trendy
Kategoria:   Dom > Ogród
Budownictwo > Projektowanie
Zakupy > Dom i ogród

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Projektowanie Ogrodów ?ód?
Oto idealny projekt ogrodu. S? w nim drzewa i krzewy ozdobne, ?cie?ki, trawnik z siewu, skalniak i klomby kwiatowe. Firma ogrodnicza zrobi?a w nim oczko wodne i za?o?y?a system nawadniania oraz o?wietlenie. Aran?acja zieleni to nie jedyne us?ugi ogrodnicze jakie oferuje ?ód? i Zgierz. Projektowanie ogrodów to równie? dobrze dobrane meble ogrodowe, altana, pergola czy szopka na drewno. Klomby kwiatowe z ró? czyli rosaria i kwietniki, na których s? kamienie czyli alpinaria to elementy rozmieszenia ro?linno?ci w ogrodzie. Architektura krajobrazu wymaga aby ogród przydomowy komponowa? si? z ro?linno?ci? wewn?trz domu czy na tarasie. Wa?ne s? aran?acje kwiatowe w donicach, kwietniki oraz dobór i piel?gnacja ro?lin. Ro?liny do ogrodu pomo?e ci wybra? projektant ogrodów i architekt krajobrazu z firmy Stylowe Ogrody. Ich us?ugi to zak?adanie i piel?gnacja ogrodów, np. strzy?enie ?ywop?otów i koszenie trawy. Udzielaj? równie? porad ogrodniczych i dotycz?cych uprawiania ro?lin ozdobnych. Firma ogrodnicza ?wiadczy us?ugi w ?ódzkim, szczególnie ?od? i Zgierz.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. ogrody olsztyn - projektowanie ogrodów olsztyn
"Garden Flo - Kompleksowe Us?ugi Ogrodnicze", od kilku lat specjalizujemy si? w projektowaniu, zak?adaniu i piel?gnacji ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni miejskiej. Wszystkie zaprojektowane i wykonywane przez nas ogrody, s? dopasowywane do indywidualnych gustów i oczekiwa? klientów. W trakcie realizacji wielu zlece? z zakresu projektowania ogrodów, wypracowali?my najwy?sze standarty przyj?te przez rynek, korzystaj?c z najlepszej jako?ci sprz?tu i fachowców. Nasze zlecenia cechuje niezwyk?a estetyka i jako?? wykonania, przy pracy bierzemy tak?e pod uwag? to ?e Pa?stwa ogród ma ?adnie wygl?da? nie tylko w momencie oddania ale tak?e w ka?dym nast?pnym sezonie.
Kategoria:   Dom > Ogród
Dom > Informacje dla konsumentów
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Zak?adanie ogrodów
Ogrody Wirtua Garden - profesjonalne wykonywanie inwestycji z zakresu projektowania i zak?adania terenów zieleni. Projektowanie ogrodów japo?skich, ogrodów wodnych i ogrodów nowoczesnych. Sprzeda? i instalacja systemów filtracyjnych do oczek wodnych i systemów automatycznego nawadniania ogrodów i trawników. Profesjonalne us?ugi brukarskie oraz ogrodnicze. Oczka wodne, tarasy drewniane i stawy k?pielowe.
Kategoria:   Dom > Ogród > Ro?liny

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Projektowanie i aran?acja ogrodów, us?ugi ogrodnicze, lubelskie
Nasza firma oferuje kompleksow? realizacj? inwestycji zwi?zanych z architektur? krajobrazu: projektowanie ogrodów, zak?adanie ogrodów a tak?e aran?acja zieleni przy firmach. Zaprojektowanie i urz?dzanie pi?knego i funkcjonalnego ogrodu nie nale?y do zada? ?atwych. Warto wi?c prace te powierzy? profesjonalistom. Oferujemy kompleksowe projekty ogrodów, zarówno pod wzgl?dem doboru ro?linnego, jak i wyposa?enia w elementy wodne, systemy nawodnienia i o?wietlenia, ?cie?ki ogrodowe oraz ma?? architektur?, w taki sposób, aby Pa?stwa ogród wraz z domem stanowi? harmonijn? i funkcjonaln? ca?o??. Architektura krajobrazu, w tym urz?dzanie ogrodów to nie tylko nasza codzienna praca, ale przede wszystkim pasja, w któr? wk?adamy ca?e serce. Przy wykonywaniu projektów ?ci?le wspó?pracujemy z naszymi Klientami, dlatego nasze ogrody s? dopasowane do indywidualnego stylu ?ycia i charakteru domowników, ciesz?c swym pi?knem i harmoni? przez wiele lat.
Kategoria:   Dom > Ogród
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Botanika - projektowanie ogrodów
W naszej ofercie znajduje si?: projektowanie i zak?adanie ogrodów. Dobór ro?lin, zak?adanie trawników. Projektowanie infrastruktury ogrodowej: zbiorników wodnych, o?wietlenia, altan, pergoli itp. Oferujemy us?ugi na terenie Wroc?awia i województwa dolno?l?skiego. Nadzór nad realizacj? projektu. Inwentaryzacja dendrologiczna, przygotowanie gleby do nasadze?. Aran?acje ju? istniej?cych ogrodów, z uwzgl?dnieniem dotychczasowych nasadze?;
Uwzgl?dnianie najnowszych trendów w stylizacji ogrodów. Kosztorysy przygotowanych przez nas projektów. Projektowanie ogrodów dla osób, okazjonalnie i we w?asnym zakresie zajmuj?cych si? ich piel?gnacj?. Doradztwo w zakresie piel?gnacji ogrodu.
Kategoria:   Dom > Ogród
Ochrona ?rodowiska > ?cieki > Oczyszczalnie ?cieków > Projektowanie i doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com