Linki [Tag : beton]
Sortuj wg :
1. Projektowanie i zak?adanie zieleni
# Projektowanie i urz?dzanie:

* parków, skwerów i ziele?ców
* ogrodów przydomowych
* zieleni przyulicznej
* zieleni na osiedlach mieszkaniowych
* placów zabaw dla dzieci
* terenów przy szko?ach i przedszkolach
* przestrzeni publicznych (place, ci?gi piesze, parkingi)
* zieleni przy terenach us?ugowych (centra handlowe, budynki biurowe)
* otoczenia miejsc historycznych
* terenów o?rodków wypoczynkowych
* terenów sportowych
* ro?linno?ci przy drogach szybkiego ruchu
* zielonych dachów

# Wyceny i inwentaryzacje
# Rewaloryzacja zabytkowych za?o?e? ogrodowych i parków
# Aran?acja wn?trz zieleni?
Kategoria:   Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Produkcja betonu Inowoc?aw
Firma Alstal posiada wytwórni? prefabrykatów betonowych w zak?adzie produkcji betonu gdzie wytwarza g?ównie beton. Inowroc?aw le?y niedaleko Bydgoszczy i firma Alstal dostarcza beton na ca?e województwo, lecz nie tylko. Betoniarnia Inowroc?aw znana jest w ca?ej Polsce. W profesjonalnej fabryce produkowany jest beton towarowy, drogowy i mostowy.Interesuje ci? fabryka produkuj?ca beton, Inowroc?aw posiada zak?ad wytwarzaj?cy beton drogowy i towarowy najwy?szej jako?ci. Produkt tworzy si? na bazie kruszywa i cementu. Firma Alstal i betoniarnia Inowroc?aw to chluba dla miasta. Przy produkcji betonu stosowane s? metody recyklingu.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Beton

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Beton towarowy, bloczki betonowe
Firma Budet powsta?a w 1989 roku i jest podmiotem gospodarczym dzia?aj?cym w sektorze budowlanym. Pocz?tkowo zajmowali?my si? produkcj? wapna lasowanego. Produkcj? betonu zacz?li?my w roku 2003. Obecnie oferujemy Pa?stwu beton towarowy, bloczki betonowe. Znajd? Pa?stwo tu tez pustaki Teriva i wapno lasowane. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej firmy.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Beton
Budownictwo > Materia?y

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 20 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com