Linki [Tag : biura matrymonialne]
Sortuj wg :
1. Biuro matrymonialne Serenada
BIURO SERENADA to jeden z najpopularniejszych serwisów matrymonialnych w kraju. Biuro prowadzi dzia?alno?? na terenie ca?ego kraju i zagranic?. Polecamy atrakcyjne oferty matrymonialne i matrymonialno-partnerskie dla osób samotnych. Oferujemy us?ugi na europejskim poziomie, nowoczesne i skuteczne. POLECAMY INTERESUJ?CE OFERTY ZAGRANICZNE. Wspó?pracujemy z dobrymi Biurami w Europie, Ameryce i Portalem dla Polonii australijskiej.
Kategoria:   Us?ugi > Matrymonialne
Oferty i przetargi

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 100 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Stworzeni.pl
Katolicki Serwis ludzi otwartych na odmienne pogl?dy i twórczy dialog, warto?ciowe znajomo?ci, przyja?nie, budowanie m?drej mi?o?ci mi?dzy kobiet? a m??czyzn?, warto?? i znaczenie rodziny. Trzy równorz?dne wymiary portalu, wokó? których stworzona jest mo?liwo?? budowania spo?eczno?ci wzajemnie przenikaj?cych si?. S? to: modu? redakcyjny, spo?eczno?ciowy i matrymonialny.
Kategoria:   Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Spo?ecze?stwo > Religia > Parafie > Katolickie
Zakupy > Publikacje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com