Linki [Tag : detektory metali]
Sortuj wg :
1. Meco - twój zintergrowany ?wiat
Meco System Sp. z o.o. Projektuje i produkuje urz?dzenia i systemy s?u??ce ochronie obiektów i mienia od 1992 roku. Specjalizujemy si? w rozwi?zaniach z zakresu monitoringu i zarz?dzania bezpiecze?stwem oraz ochron? obiektów wymagaj?cych szczególnego nadzoru takich jak:wi?zienia, banki,laboratoria,bazy paliwowe,bazy wojskowe itp

Firma posiada w?asny pion rozwoju zatrudniaj?cy do?wiadczonych projektantów wspó?pracuj?cych z akredytowanymi jednostkami badawczymi, a wszystkie urz?dzenia produkowane przez MECO opracowywane s? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami bezpiecze?stwa, co potwierdzone zosta?o odpowiednimi certyfikatami.

Ci?g?a praca nad nowymi konstrukcjami oraz dostosowanie wzornictwa do wysokich wymaga? klientów sprawiaj?, i? nasze urz?dzenia s? wykorzystywane przez stale powi?kszaj?ce si? grono odbiorców.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Elektronika i elektrotechnika

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com