Linki [Tag : deweloper]
Sortuj wg :
1. Nowe Domy Kraków
Krakowski Deweloper FH MODESTO oferuje wyko?czone domy jednorodzinne na sprzeda?, ekskluzywne rezydencje i wille pod klucz po?o?one w malowniczych terenach okolic Krakowa jak Mogilany, Kokotów czy Strumiany. Oferujemy Pa?stwu domy wolnostoj?ce i w zabudowie bli?niaczej. Domy s? wykonane w technologii tradycyjnej i s? w sprzeda?y w stanie deweloperskim. Domy po?o?one s? w spokojnej i zacisznej okolicy.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Mieszkania Konstancin - Budizol S.A.
Budizol S.A. - deweloper komercyjny i mieszkaniowy. Przedmiotem dzia?alno?ci spó?ki jest realizacja w systemie deweloperskim, generalne wykonawstwo, produkcja w?asna. Firma jest znanym deweloperem na rynku budownictwa mieszkaniowego, oddaje do u?ytku ekskluzywne mieszkania, apartamenty, nowoczesne domy w takich miastach jak Warszawa, Konstancin, Bydgoszcz, ?ód?, W?oc?awek.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Mieszkania Wroc?aw
Mieszkania Zielona Etiuda powsta?y przy ul. Turniejowej we Wroc?awiu, w samym centrum urokliwej dzielnicy Krzyki uznanej ju? w okresie przedwojennym za najbardziej elitarn? i presti?ow? cz??? Wroc?awia. Lokalizacja osiedla Zielona Etiuda gwarantuje ?atwy i szybki dojazd zarówno do centrum i pozosta?ych dzielnic Wroc?awia jak i w?z?a komunikacyjnego na Bielanach.
Kategoria:   Nieruchomo?ci

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Tanie domy
Mieszkania z ogródkami, segmenty i domy bli?niacze w zabudowie o charakterze willowym na terenie Warszawy i nie tylko. Jeste?my jednym z najwi?kszych w Polsce deweloperów realizuj?cych inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Solidna jako?? przekazywanych nabywcom budynków i lokali oraz przyjazne procedury obs?ugi klientów nale?? do naszych podstawowych celów. Na stronie dost?pne projekty inwestycji, plany, wizualizacje, szczegó?owe opisy inwestycji oraz przyk?ady aran?acji wn?trz.
Kategoria:   Nieruchomo?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Yuniversal Podlaski mieszkania
Firm? Yuniversal Podlaski stworzyli?my wspólnie z grup? fachowców, którzy ca?e swoje dotychczasowe ?ycie zwi?zali z szeroko poj?tym budownictwem. Dlatego jeste?my przekonani, ?e do?wiadczenia jakie wspólnie wnie?li?my do firmy zaowocuj? szerok? ofert? mieszka? spe?niaj?cych Pa?stwa marzenia i oczekiwania o solidnych i ?adnych mieszkaniach, zlokalizowanych w mi?ym i cichym otoczeniu, sprzyjaj?cym relaksowi, b?d?cym enklaw? prywatno?ci, ciszy i spokoju.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Dom na sprzeda? Wroc?aw
Przedstawiamy Pa?stwu ofert? sprzeda?y domów jednorodzinnych w zabudowie bli?niaczej zlokalizowanych na kameralnym, zamkni?tym osiedlu po?o?onym przy ulicy Odolanowskiej na Zakrzowie. Po?o?enie osiedla w pobli?u du?ych terenów zielonych -Las Zakrzowski, zabytkowy park przypa?acowy w Paw?owicach, k?pielisko K?okoczce ) gwarantuje mieszka?com ?atwy dost?p do terenów rekreacyjnych. Amatorzy jazdy konnej lub w?dkarstwa b?d? st?d mieli blisko do Pruszowic w których znajduj? si? m. In. ?owiska komercyjne oraz klub je?dziecki Bachmat.

W pobli?u jest szko?a podstawowa, przedszkole, przychodnia, sklepy samoobs?ugowe oraz centrum handlowe Korona.

Dobra komunikacja miejska umo?liwia szybki dojazd do centrum miasta (linie autobusowe 128, 141, 147, D). Dojazd w?asnym samochodem do innych cz??ci Wroc?awia od czerwca 2011 roku znacz?co poprawi Autostradowa Obwodnica Wroc?awia, której najbli?szy w?ze? (w?ze? Paw?owicki ) b?dzie zlokalizowany w odleg?o?ci oko?o 3 km od osiedla.

Budowa osiedla zosta?a podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie którego zako?czenie planujemy na koniec pa?dziernika 2011 roku powstan? trzy domy, w drugim kolejnych dziewi??.

Powierzchnia u?ytkowa oferowanych domów (jeden segment bli?niaka) wynosi 223 m² zlokalizowanych na dzia?kach o powierzchni ok. 400 m². Domy budowane s? wed?ug indywidualnego projektu w tradycyjnej technologii z materia?ów najwy?szej jako?ci. Konstrukcja budynków pozwala na ich dostosowanie do potrzeb rodziny konkretnego klienta. W zwi?zku z czym je?li chcieliby?cie Pa?stwo zmieni? usytuowanie ?cian dzia?owych lub przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych pomieszcze? jeste?my otwarci na Pa?stwa propozycje.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Budownictwo
Dom > Informacje dla konsumentów

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com