Linki [Tag : domy szkieletowe]
Sortuj wg :
1. Drewniane domy szkieletowe w systemie kanadyjskim
Firma Budowlano-Us?ugowa „Domy i Domki” oferuje domy drewniane, domy szkieletowe, domy kanadyjskie. Do budowy nasza firma u?ywa wy??cznie drewna

suszonego i czterostronnie struganego. Domy drewniane szkieletowe s? bardzo ?atwe w rozbudowie, energooszcz?dne i wyciszone. Oferujemy wykonanie

domów w ró?nych stanach zaawansowania budowy, od stanu surowego otwartego do stanu pod klucz.
W ofercie specjalnej oferujemy dom energooszcz?dny z kolektorami s?onecznymi.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Domy kanadyjskie
Firma Wako istnieje na polskim i zagranicznym rynku od 1990 roku. Od pocz?tku swojej dzia?alno?ci projektuje i buduje domy drewniane. Technologia budowy domu dopasowywana jest w zale?no?ci od jego celu przeznaczenia. Podstaw? oferty firmy Wako stanowi? domy kanadyjskie (szkieletowe), mury pruskie i domy z bali. Do?wiadczenie i umiej?tno?ci zdobyte w trakcie wykonywania bardzo zaawansowanych architektonicznie konstrukcji pozwala na realizacj? domów drewnianych zgodnych z indywidualnymi oczekiwaniami klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Domy drewniane
Je?eli chcesz zbudowa? dom , wybudowa? gara?, budynek do przeznaczenia gospodarczego lub stajnie, powinie? wst?pi? na stron? 1000 Projektów. Na stronie znajduj? si? profesjonalne projekty architektoniczne wykonane przez specjalistów. Dzi?ki pe?nemu opisowi oraz bogatej ilustracji ?atwiej mo?na dobra? w?a?ciwy projekt wy??cznie dla siebie. Serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej.
Kategoria:   Katalogi firm

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Domy drewniane szkieletowe
Firma Budimex Danwood zaprasza do zapoznania si? ofert? swoich produktów. Oferujemy profesjonalne us?ugi dotycz?ce budowy domów, gara?y oraz wiat. Jeste?my w stanie stworzy? wi?kszo?? rodzajów domów i spe?ni? oczekiwania naszych klientów. Ka?dy klient jest traktowany indywidualnie, by wszyscy byli w pe?ni zadowoleni z naszych us?ug. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. ?yczymy owocnego przegl?dania naszej strony.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Wi?zary Szczecin
Aktualnie mamy taki rozwój technologiczny, ?e mieszkania mo?emy budowa? na ró?ne sposoby. Galena proponuje technik? domów ekologicznych, z drewna. Styl najnowszego budownictwa podoba si? i zyskuje uznanie w?ród coraz wi?kszej rzeszy osób. Ludzie zachwalaj? wspania?e, solidne domy z drewna, przy gwarancji jako?ci i dok?adno?ci wykonania. Domy kanadyjskie powstaj? znacznie szybciej od tradycyjnych - betonowych. Ich konstrukcja pozwala na sprawne i dok?adne u?o?enie elmentów, które wspólnie tworz? spójn? ca?o?? - budynek mieszkalny.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. projekty domów
Mój - Dom to profesjonalne projekty domów jednorodzinnych oraz letniskowych o tradycyjnej, szkieletowej i wie?cowej konstrukcji. Nowatorskie rozwi?zania, niebanalne pomys?y, szeroka oferta nie przestaje satysfakcjonowa? naszych Klientów. Mamy nadziej?, ?e i Pa?stwo znajd? wymarzony dom w?ród naszych projektów. Pracowania projektowa oferuje w?asne, gotowe projekty domów, prezentowane w sposób, który umo?liwia dok?adne zapoznanie si? z wygl?dem i funkcjami. Oferujemy nowoczesne projekty domów drewnianych oraz domów z bali.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com