Linki [Tag : drukarnia]
Sortuj wg :
1. ColorHOUSE
Agencja Reklamowa|ColorHOUSE| Profesjonalne projektowanie graficzne: logotypy, identyfikacja wizualna, foldery, katalogi, ulotki, opakowania, strony www, BTL, ATL, radio, prasa. Bytom, wi?toch?owice, Chorzów, Katowice, Ruda ?l?ska, Siemianowice ?l?skie, Mys?owice, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, B?dzin, Tychy, Bielsko Bia?a
Agencja Reklamowa i Studio Graficzne ColorHouse specjalizuj?ce si? profesjonaln? obs?ug? firm z zakresu: projektowania graficznego, druku, projektowania stron internetowych oraz ogólnego wizerunku firmy i jej marki.
Kategoria:   Regionalne > Lubuskie > Gorzów Wielkopolski > Biznes

Data dodania: Jul 7, 2008 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Druk - kalkulacja druku online - Dotprint.eu
Drukarnia Dotprint powsta?a, by zapewni? Pa?stwu ?atwy dost?p do wysokiej jako?ci produktów poligraficznych, bez wzgl?du na miejsce prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Ca?y przebieg realizacji zamówienia odbywa si? online, poczynaj?c od kalkulacji cenowej druku, przez dokonanie p?atno?ci, na wydrukowanym produkcie ko?cz?c.

U nas mo?ecie zleci? druk ulotek, broszur, plakatów, wizytówek, notesów, papierów firmowych, pocztówek, kalendarzy listkowych, kalendarzy biurkowych, czy naszego hitu – wody ?ródlanej na któr? mo?ecie zaprojektowa? w?asn? etykiet?.

Serdecznie zapraszamy!
Kategoria:   Poligrafia

Data dodania: Aug 21, 2008 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Drukarnia Offsetowa Bia?ystok OpakDruk
Opakdruk to nowoczesna drukarnia w Bia?ym Stoku, z d?ugoletnimi tradycjami i do?wiadczeniem. Specjalizujemy si? m. in. w produkcji opakowa? z nadrukiem (równie? z tektury). Drukarnia OpakDruk Bia?ystok - gwarantujemy nisk? cen?, a tak?e szybk? i efektywn? wspó?prac?. Drukujemy ulotki, katalogi, opakowania, formularze, etykiety, instrukcje i inne. Zapraszamy do kontaktu!
Kategoria:   Poligrafia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Kalendarze Warszawa
Drukarnia oraz introligatornia Skorpion z Warszawy oferuje bogaty wachlarz us?ug poligraficznych. Dostarcza ulotki, plakaty, kalendarze, foldery, ksi??ki oraz realizuje dowolne projekty na ?yczenie klienta. Dla klientów docieraj?cych poprzez sie? Internet oferuje bardzo atrakcyjne ceny i terminy realizacji. Zaplecze techniczne to nowoczesny park maszynowy, który jest w stanie zapewni? profesjonalizm i doskona?? jako?? ?wiadczonych us?ug.
Kategoria:   Poligrafia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Ulotki
Je?eli prowadzisz du?? firm?, Twoim najwa?niejszym priorytetem jest przyci?gni?cie jaknajszerszego grona nowych klientów.
Jednym z najlepiej op?acalnych ?rude? reklamy jest napewno dobrze wykonana fachowo wydrukowana Ulotka.
Ulotki oferowane przez nasz? Drukarni? TPS druk s? drukowane w rozmiarach A6, A5, A4 i A3, lub rozmiarch pomniejszonych.
Drukowanie ulotek na szerokiej gamie papieru kredowego. W ofercie równie? mamy druk ulotek na papierze FSC.
Drukarnia Internetowa TPS druk oferuje równie?: naklejki, podk?adki pod myszk?, teczki reklamowe, oraz produkujemy bilety.
TPS druk to terminowo?? zrealizowanych zlece?, profesjonalne podej?cie do klienta i Satysfakcja ze wspó?pracy.
Druk ulotek to nasza cz?sta us?uga, drukujemy ulotki w formatach A6, A5, A4
Kategoria:   Poligrafia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Offset
Offset jest jedn? z najbardziej popularnych technik drukarskich polegaj?ca na przeniesieniu obrazu za pomoc? folii bezpo?rednio na drukowany arkusz. Jednym z rodzajów tego druku jest heatset, wówczas do drukowania wykorzystuje si? energi? ciepln?. Firma Huber w swojej ofercie w?ród wielu innych posiada druk offsetowy oraz fleksografi?, dzi?ki czemu jeste?my w stanie wykona? ka?de Pa?stwa zlecenie.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Poligrafia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com