Linki [Tag : gdansk]
Sortuj wg :
1. Gda?sk. Czyszczenie, pranie dywanów.
Podci?nieniowe pranie dywanów, wyk?adzin, tapicerki meblowej oraz samochodowej odkurzaczem firmy KARCHER.

Us?ugi ?wiadczymy na terenie: Gda?sk, Sopotu, Gdyni, oraz wszystkie miejscowo?ci w okolicach trójmiasta.

Dzi?ki temu, ?e pranie odbywa si? pod ci?nieniem, dywan jest wyczyszczony dog??bnie, pi?knie pachnie, pozostawiona jest delikatna apretura na jego powierzchni - dywan nie wiotczeje.

Za pomoc? dyszy z pierwszego zbiornika wprowadzana jest punktowo pod ci?nieniem woda z detergentem, który dog??bnie czy?ci dywan, nie przemaczaj?c go. Równocze?nie brudna woda jest odsysana do drugiego zbiornika.

Dywan jest z wierzchu lekko wilgotny, od spodu jednak suchy.
Podczas prania woda nie rozbryzguje si? dooko?a.
Kategoria:   Utrzymywanie czysto?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Skaner Kodów Kreskowych Gda?sk
W naszej ofercie znajd? pa?stwo Czytniki Kodów Kreskowych, Skanery Kodów Kreskowych i inne urz?dzenia. Obejmujemy profesjonalnym serwisem nasze urz?dzenia. Jeste?my solidn? firm? która do ka?dego klienta podchodzi indywidualnie aby sprosta? oczekiwaniom. Zapraszamy do naszej firmy, która mie?ci si? w Gda?sku. Zapewniamy mi??, fachow? i profesjonaln? obs?ug?. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Tablice rejestracyjne Gda?sk
Jeste? fanem motoryzacji i chcia?by? wiedzie?, jakie numery tablic rejestracyjnych obowi?zuj? w poszczególnych województwach i miastach? Sprawd? w naszej bazie pomorskie tablice rejestracyjne aby wiedzie?, jakie s? najpopularniejsze marki samochodów w tym regionie!Województwo pomorskie to atrakcyjnie po?o?ony region, który co sezon przyci?ga wielu turystów swoimi atrakcjami. Je?li interesuje Ci? jego historia, zabytki i miejsca warte odwiedzenia, przejrzyj zawarto?? serwisu, który zawiera tak?e ciekawostki dla kierowców, w tym numer tablic rejestracyjnych.
Kategoria:   Motoryzacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. auto-trojmiasto.pl - darmowe og?oszenia motoryzacyjne z trójmiasta i okolic.
Auto-trojmiasto.pl - oferty sprzeda?y samochodów osobowych, dostawczych, ci??arowych, autobusów, motocykli i skuterów z terenu Trójmiasta i okolic. Pojazdy zarówno nowe jak i u?ywane. Za po?rednictwem naszej strony mog? Pa?stwo doda? w?asne og?oszenie ca?kowicie za darmo. Kup lub sprzedaj samochody osobowe, ci??arowe, terenowe, dostawcze, vany, motocykle itp. Ponadto firmy zwi?zane z motoryzacj? mog? na naszej stronie internetowej zostawi? swoj? wizytówk? w Bazie Firm Motoryzacyjnych z terenu Trójmiasta i okolic. Ta us?uga równie? jest ca?kowicie bezp?atna. Serdecznie zapraszamy do dodawania jak i przegl?dania og?osze? motoryzacyjnych.
Kategoria:   Motoryzacja > Wed?ug miejscowo?ci
Motoryzacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Ksi?gowo?? Gdynia
Jeste?my profesjonalnym biurem rachunkowym, które jako pierwsze udost?pni?o swoim klientom ca?odobowy wgl?d do dokumentacji online. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi ksi?gowe dla firm oraz osób fizycznych. Posiadamy wykupione ubezpieczenie od strat spowodowanych nasz? ewentualn? pomy?k?. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy. Je?li jeste? w?a?cicielem firmy i potrzebujesz us?ug biura rachunkowego z pewno?ci? zainteresuje Ci? strona internetowa biura Maat. Ambicj? firmy jest jak najpe?niejsze zaspakajanie potrzeb swoich klientów dlatego po latach pracy w bran?y powsta?o biuro w pe?ni internetowe. Firma Maat zaprasza i oferuje promocje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:   Komputery > Firmy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Prawo jazdy Gda?sk
Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat b. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, mat. profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Mat. szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?., fiaty grande punto; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy poniedzia?ek.
Kurs podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej (wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj??). Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i ?rod? od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.
Kategoria:   Regionalne
Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja > Technika > Motoryzacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. ⇒ Ogrody Promulti - Oczka wodne i staw w ogrodzie. Gda?sk, trójmiasto, Pomorskie.
Promulti Ogrody Gda?sk - to projektowanie i zak?adanie ogrodów, budowa oczek wodnych i stawów ogrodowych. Zak?adamy trawniki z rolki i z siewu. W naszej ofercie znajduj? si? us?ugi takie jak zak?adanie ogrodów przydomowych, terenów zieleni wokó? firm i zak?adanie zieleni wokó? miejsc u?yteczno?ci publicznej. Budujemy linie nawadniaj?ce i drena?owe.Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Dom > Ogród > Ro?liny

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 3
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Mariusz Daniszewski - Fotografia ?lubna
Dzie? za?lubin to najpi?kniejszy moment w Waszym ?yciu, a ka?dy z Was prze?ywa i organizuje go inaczej. Dlatego te?, przed ceremoni? jako Wasz fotograf ?lubny omówi? z Wami plan naszej wspólpracy, tak aby?cie byli w pe?ni zadowoleni z efektu ko?cowego.

Moja oferta obejmuje:
- przygotowania
- b?ogos?awie?stwo
- ceremoni? za?lubin w ko?ciele lub USC
- zabaw? weseln? (do ceremonii oczepin)
- zdj?cia w plenerze (w dniu ?lubu lub ka?dym innym terminie)

Starannie wybrane i przygotowane zdj?cia ?lubne otrzymacie Pa?stwo w formie odbitek na papierze fotograficznym (ilo?? / format / rodzaj papieru - do uzgodnienia) w eleganckim, stylowym albumie, natomiast wszystkie zdj?cia z dnia Waszego ?lubu znajd? si? na p?ycie DVD (pliki o wysokiej rozdzielczo?ci, przygotowane pod k?tem wykonania bardzo dobrej jako?ci odbitek w ka?dym punkcie foto).
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. NEORENT.pl - nowoczesny serwis og?osze? wynajmu
NEORENT.pl - oferuje Ci mo?liwo?? bezp?atnego umieszczenia og?oszenia dotycz?cego wynajmu lokalu mieszkalnego. Zastosowane narz?dzia pozwol? Ci zarz?dza? og?oszeniem i wykorzysta? je w przysz?o?ci. Szczegó?owe podpowiedzi u?atwi? Ci optymalizacj? oferty pod wzgl?dem jej atraktycjno?ci i wysoko?ci dochodów.
Dla szukaj?cych domu lub mieszkania, NEORENT.pl przygotowa? zaawansowane wyszukiwarki, które pozwalaj? szybko i trafnie znale?? interesuj?c? ofert?.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Katalogi firm
Komputery > Internet > W Sieci > Portale

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Morskie Klimaty
Morskie Klimaty galeria fotografii ukazuj?cych morski ?wiat ba?tyckiego wybrze?a. Nastrojowe fotografie odzwierciedlaj?ce klimat portów i kurortów, to ?wiat utrwalonych na fotografii spe?nionych marze? i ?wiat bez obowi?zków, pracy, codziennego po?piechu w którym na zdj?ciach odnajdziecie Pa?stwo niezwyk?e chwile, które dzi?ki fotografii nigdy nie przemin?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Galerie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com