Linki [Tag : grzejniki]
Sortuj wg :
1. TOP AIR-SOFIK
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Grzejniki
Instalacje sanitarne mo?na sprowadzi? z sieci internetowej. Wystarczy odwiedzi? portale, które takie wyposa?enie zapewniaj? i wytypowa? co? dla siebie. Oferty internetowe uprzyst?pniaj? wszystko od klimatyzacji poprzez grzejniki, a na systemach wentylacyjnych zaka?czaj?c. Niektórzy ludzie obawiaj? si? takowych ofert, ale my?l?, ?e zb?dnie, albowiem zarówno kot?y gazowe jak i inne wyposa?enie to zakup bezpieczny.
Kategoria:   Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Handel > Materia?y budowlane
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Grzejniki
Instal-Projekt to jedna z najlepiej znanych i najsolidniejszych na rynku marek grzejników. Firma Instal-Projekt jest spó?k? ca?kowicie polsk?. Oferta produktowa to grzejniki pokojowe, ?azienkowe i dekoracyjne oraz suszarki i grza?ki. Produkty Instal-Projekt energicznie wkraczaj? na zagraniczne rynki gdzie rywalizuj? z najpopularniejszymi markami grzejników najwy?szej jako?ci. Renoma grzejników Instal-Projekt opiera si? na trwa?o?ci, efektywno?ci i wyj?tkowym wygl?dzie kaloryferów marki Instal-Projekt. Grzejniki Instal-Projekt by?y wielokrotnie nagradzane za wzornictwo.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Grzejniki
Doskonale zdajemy sobie z tego spraw?, dlatego te? oferujemy grzejniki skrojone na miar? Pa?stwa potrzeb. Ka?dy grzejnik, jaki znajdziecie w naszym asortymencie to produkt pozwalaj?cy zachowa? charakter wn?trza, jego funkcjonalno?? oraz estetyk?. W sk?ad naszego asortymentu wchodz? grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne, grzejniki "na miar?", elektryczne i grzejniki kana?owe. Oferowany grzejnik Zehnder stanowi wielofunkcyjny element wyposa?enia wn?trza. Indywidualne kszta?ty, rozmiary a tak?e szeroka paleta kolorów pozwalaj? dobra? grzejnik odpowiedni do Waszych potrzeb.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Kot?y co - gleno.pl
Specjalizujemy si? w sprzeda?y techniki grzewczej: czyli kot?y co, pompy, kominki, grzejniki i wiele innych. Sklep internetowy Gleno oferuje Wam produkty uznanych na rynku techniki grzewczej producentów, których sprz?t posiada jako?? wykonania na najwy?szym poziomie jak równie? charakteryzuje si? znakomitymi parametrami u?ytkowania. Dla pragn?cych nowoczesnych, ekologicznych rozwi?za? mamy w ofercie profesjonalny system solarny firmy Ulrich. Zach?camy do zapoznania si? z ofert? naszego sklepu.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. SELEX grza?ki elektryczne
Zajmujemy si? produkcj? grza?ek elektrycznych pod indywidualne zamówienia, wed?ug dostarczonego rysunku lub wzoru. Nasze elementy maj? zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy oraz wsz?dzie tam gdzie wymagaj? tego procesy technologiczne. Do produkcji naszych elementów grzejnych u?ywamy najwy?szej jako?ci materia?ów. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo grza?ki opaskowe i p?askie, mikanitowe i ceramiczne, rurkowe i patronowe, grza?ki aluminiowe, spirale grzejne i inne. Wi?cej informacji na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Energia > Ciep?ownictwo
Kultura i sztuka > Film > Produkcja
Nauka i edukacja > Technika > Elektrotechnika

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com