Linki [Tag : ike]
Sortuj wg :
1. Allianz D?browski Warszawa - Ubezpieczenia, Inwestycje, Emerytury
Je?li chcesz dobrze ubezpieczy? swoje mienie, ?ycie lub zapewni? opiek? zdrowotn? i bezpiecze?stwo finansowe swojej rodziny to dobrze trafi?e? – Allianz to najlepszy wybór. Jeste?my przekonani, ze nasza oferta ubezpieczeniowa spe?ni Twoje oczekiwania. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i szerok? gam? produktów ubezpieczeniowych. Oferujemy ubezpieczenia: maj?tkowe, na ?ycie, zdrowotne, emerytalne, komunikacyjne, jachtów, firm oraz gwarancje kontraktowe, Allianz OFE, fundusze inwestycyjne Allianz, pracownicze programy emerytalne, IKE i produkty Allianz Bank.
Kategoria:   Etyka biznesu

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Emerytury - Twoja godna emerytura
Szukasz informacji na temat emerytur? Na naszym portalu znajdzisz wszystko z tematyki powszechnych emerytur a tak?e emerytur wcze?niejszych, pomostowych, a nawet wojskowych. Znajdziesz tu ciekawe zestawienia z wielu lat, ukazuj?ce jak zmienia?y si? wysoko?ci ?wiadcze? emerytalnych. Dowiesz si? wszystkiego na temat OFE (Otwartych Funduszach Emerytalnych), IKE (Indywidualnym Koncie Emerytalnym) czy PPE (PRacowniczych Programach Emerytalnych). Przeprowadzimy Ci? przezd?ugie procedury starania si? o emerytur?, przedstawimy wymagane dokumenty a tak?e podpowiemy, jak naj?atwiej zorganizowa? procedur?. Z nami ten proces wyda si? prostrzy i szybszy. Prezentujemy tak?e wymagania, jakie osoba ubiegaj?ca si? o przyznanie ?wiadczenia musi spe?ni?, by mog?a otzyma? dan? emerytur?. Poka?emy Ci jak mo?na samemu poradzi? sobie z obliczeniem emerytury. Je?li zaznajomisz si? z informacjami zawartymi na naszej stronie b?dziesz wiedzia?, jak wysoka nale?y Ci si? emerytura. Przedstawiamy równie? obszerny opis dobrowolnego III filara, szczególnie korzy?ci i mo?liwo?ci p?yn?ce z udzia?u w IKE i PPE. Nale?? one do trzeciego filaru systemu emerytalnego i s? dobrowolne. Sam podejmij decyzj?, czy s? dla Ciebie korzystn? alternatyw?. Podpowiemy Ci, w jakich sytuacja i wobec kogo takie rozwi?zanie jest najlepsze. Nie wa?ne czy jeste? osob? m?od?, czy w ?rednim wieku. Dzisiejsze oszcz?dno?ci emerytale, to Towje zabezpiecznie na przysz?o??, Twoj? godn? przysz?o??. Zadbaj wi?c o to, ?eby mie? wysok? emerytur? i móc nigdy nie straci? dotychczasowego standardu ?ycia!
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne > Indywidualne Konta Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczyciele

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Ranking IKE
Je?li oszcz?dzanie na emerytur? sprawia Ci problemy to mo?e czas zmieni? form? oszcz?dzania. Serwis Prywatna Emerytura stworzony zosta? dla osób, dla których przysz?a emerytura nie jest oboj?tna, dla których wysoko?? emerytury ma znaczenie. Je?eli jeste? tak? osob? to ten serwis jest dla Ciebie, twoja emerytura mo?e by? naprawd? wysoka. Strona zawiera ofert? funduszu emerytalnego IKE BPH TFI, opisali?my tak?e polskie filary emerytalne, w tym tak?e znany wszystkim 3 filar - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na stronie ponadto znajdziecie wiele innych przydatnych informacji zwi?zanych zarówno z emerytur? prywatn?, jak i firmow?.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne > Indywidualne Konta Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Spo?eczne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com