Linki [Tag : instalacje]
Sortuj wg :
1. inteligentny dom - japoelectric
Firma JapoElectric dzia?a w Warszawie. Wykonujemy prace w zakresie:
inteligentne instalacje elektryczne (inteligentny dom), tradycyje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych , biurowych i us?ugowo - produkcyjnych, okablowanie, sieci strukturalne, sieci teletechniczne, linie kablowe i napowietrzne zasilaj?ce budynki, instalacje RTV - SAT, instalacje alarmowe, okablowanie systemów kina domowego
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: Sep 22, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Remonty Kraków - solidnie Firma "Colec" Kraków
Zajmujemy si? pracami remontowymi i wyko?czeniowymi mieszka?, domów jednorodzinnych, budynków u?yteczno?ci publicznej, bloków na osiedlach mieszkaniowych itp. Dzia?amy i obs?ugujemy wszystkich klientów na terenie Krakowa i okolic.

Wykonujemy us?ugi w zakresie:
aran?acja i kompleksowe wyko?czenia wn?trz
flizowanie
uk?adanie klinkieru
monta? detali ?azienkowych, kuchennych i pokojowych
pod?ogi (p?ytki, panele, deska)
murowanie, tynkowanie
malowanie, tapetowanie
p?yty gipsowo-kartonowe (suche tynki)
renowacja strych drzwi i okien
nietypowe zlecenia remontoweZapewniamy bezp?atn? wycen? i porady w domu klienta. Przed realizacj? omawiane s? wszystkie szczegó?y, a nast?pnie zostaje podpisana stosowna umowa. Na ?yczenie klienta wystawiamy faktur? VAT.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. PPHU APIS instalacje elektryczne, kurów, pu?awy, lublin i okolice
Dzisiaj, kiedy technologie teleinformatyczne wyznaczaj? nowe kierunki rozwoju cywilizacji, PPHU APIS aktywnie uczestniczy w tym procesie. Zrealizowali?my ju? wiele projektów maj?cych na celu rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce w przysz?o?ci tak?e za granic?.
Firma PPHU APIS powsta?a w 2007 roku w miejscowo?ci Kurów powiat Pu?awy. Specjalizuje sie w realizacji projektów w bran?ach telekomunikacyjnej i elektronicznej, instalacji elektrycznych, instalacji alarmowych oraz przeciwpo?arowych, a tak?e wszelakich instalacji budynkowych..
Firma PPHU APIS prezentuje wysoki poziom wiedzy fachowej potwierdzony zdobytymi szkoleniami oraz certyfikatami z zakresu elektryki i teleinformatyki. Trzon jej stanowi grono w?asnych wykwalifikowanych in?ynierów informatyków, elektryków, elektroników, programistów, analityków i projektantów, a tak?e instalatorów. Z roku na rok firma rozwija sie coraz dynamiczniej poszerzaj?c wachlarz swoich us?ug, a dzi?ki profesjonalnie wykonanym projektom zyskali?my sobie wielu zadowolonych klientów.
PPHU APIS to partner, z którym zrealizuj? Pa?stwo z sukcesem ka?da inwestycj?
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Remont ?azienki Wroc?aw
Remonty ?azienek na terenie Wroc?awia, uk?adanie p?ytek, wyko?czenia, kafelki. Wykonujemy kompleksowe remonty ?azienek tj. monta? armatury i ceramiki sanitarnej, sufity podwieszane, tynki, szpachlowanie i wiele innych. Ofert? uzupe?niaj? aran?acje i adaptacje wn?trz mieszkalnych i u?ytkowych jak równie? kupno i przywóz materia?ów wyko?czeniowych i wyposa?enia wn?trz. Nasi klienci mog? liczy? na kompleksowa obs?ug? i kompletn? realizacje zadania pocz?wszy od fazy projektowej, po prace wyko?czeniowe i monta? wyposa?enia.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. www.centrumklima.pl
Centrum Klima – klimatyzacja i wentylacja – to lider segmentu systemów przesy?ania powietrza. Ofert? firmy stanowi? m. in. klapy przeciwpo?arowe, si?owniki, klimatyzatory, materia?y monta?owe do klimatyzatorów i inne produkty. Centrum Klima jest producentem, importerem i dystrybutorem cz??ci dla klimatyzacji, spe?niaj?cej najwi?ksze wymogi klientów.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com