Linki [Tag : instalacje elektryczne]
Sortuj wg :
1. Traczyk.pl - Instalacje elektryczne, pomiary, klimatyzacja, sufity podwieszane, papa termozgrzewaln
Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne, oswietlenia i wentylacji, klimatyzacja, wentylacja, sufity podwieszane termatex, dachy papa termozgrzewalna, kosztorysowanie, nadzory, kurtyny powietrza, wykladziny podlogowe, scianki GK i Al. wykonczenie wnetrz, uslugi inwestycyjne, remonty, konserwacja, malowanie, utrzymanie obiektow i ruchu firm, http://www.traczyk.pl , rok zalozenia 1984 , tel. 600 700 133 , e-mail: firma@traczyk.pl , http://www.traczyk.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 17 Ocena: 4.50 Głosów: 8
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. CARMOZ ELECTRICITE - Electrical Application - Witaj!
Carmoz Electricite to firma ekektroinstalacyjna z d?ugoletnim do?wiadczeniem. Zajmujemy si? wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla inwestorów indywidualnych oraz du?ych firm developerskich. Nasz? domen? s? inteligentne instalacje zapeniaj?ce najwy?szy konfort u?ytkownikom. Wykonujemy równie? remonty instalacji elektrycznych.

Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania prac remontowych, konserwacyjnych oraz pomiarowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz alarmowych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Dobra konsumpcyjne > Elektronika

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Witamy na stronie firmy Hertom
Witryna firmy elektroinstalacyjnej HERTOM Tomasz Herman. Nasza firma zajmuje si? projektowaniem i wykonawstwem w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki, us?ugami pomiarowymi w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki, us?ugami w dziedzinie monta?u elektroniki.
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy HETROM jest:

* projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi pomiarowe w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi w dziedzinie monta?u elektroniki.

Us?ugi projektowe ?wiadczone przez HERTOM dotycz?:

* projektów koncepcyjnych,
* za?o?e? techniczno – ekonomicznych,
* projektów budowlano – wykonawczych w zakresie przy??czy i instalacji elektroenergetycznych.
Kategoria:   Elektronika i elektrotechnika
Budownictwo > Instalacje > Elektryczne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Witamy na stronie firmy Hertom
Witryna firmy elektroinstalacyjnej HERTOM Tomasz Herman. Nasza firma zajmuje si? projektowaniem i wykonawstwem w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki, us?ugami pomiarowymi w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki, us?ugami w dziedzinie monta?u elektroniki.
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy HETROM jest:

* projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi pomiarowe w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi w dziedzinie monta?u elektroniki.

Us?ugi projektowe ?wiadczone przez HERTOM dotycz?:

* projektów koncepcyjnych,
* za?o?e? techniczno – ekonomicznych,
* projektów budowlano – wykonawczych w zakresie przy??czy i instalacji elektroenergetycznych.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywa si? poprzez:

* wykonanie przy??czy i prac ziemnych,
* wykonanie tras kablowych instalacji,
* okablowanie budynków oraz monta? rozdzielnic, szaf i urz?dze? steruj?cych,
* remonty i modernizacje istniej?cych instalacji.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Elektronika i elektrotechnika
Telekomunikacja > Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Warszawa Elektryk
Jeste?my nastawieni na nowe rozwi?zania i osprz?t pierszej klasy. Wszelkie uwagi firm, dla których ?wiadczymy us?ugi pozwoli?y nam wypracowa? rozwi?zania i systemy dostosowane do indywidualnych zapotrzebowa?.

?wiadczymy us?ugi dla:
Zak?adów produkcyjnych, placówek o?wiatowych, placów budów, odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, punktów us?ugowych.

Posiadamy:
Wymagane uprawnienia do wykonywania w/w us?ug, wykwalifikowanych pracowników, profesjonalny sprz?t z atestami i certyfikatami.

Gwarantujemy:
Wysok? jako?? wykonywanych us?ug zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, w najnowszych technologiach zapewniaj?cych wysoki standard u?ytkowania i bezawaryjno?? oraz atrakcyjne ceny.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Media > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Elstin s.j - elektroinstalacje, sterowania i nap?dy. Instalacje elektroenergetyczne / Instalacje ele
Firma Elstin s.j zajmuje si? wykonywaniem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Powsta?a w 2007 roku.

W pakiecie us?ug firmy znajdziemy mi?dzy innymi:

* elektroinstalacje
* regulowane nap?dy elektryczne
* sterowania
* instalacje si?y i o?wietlenia
* instalacje sterowania i sygnalizacji
* instalacje komputerowe
* instalacje elektroenergetyczne
* instalacje elektryczne
* prefabrykacja rodzielnic
* stacje transformatorowe SN
* linie kablowe NN, SN, sterownicze
* baterie kondensatorów
* badania i pomiary w zakresie instalacji i urz?dze? elektrycznych
* konserwacje instalacji i urz?dze? elektrycznych w obiektach przemys?owych

Atutem firmy jest terminowo?? i solidno?? wykonywanej pracy. Firma posiada wszystkie wymagane z prawem i polskimi normami uprawnienia do wykonywania instalacji w zakresie naszej oferty.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com