Linki [Tag : instalacje technologiczne]
Sortuj wg :
1. Zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych
Dzia?amy na rynku instalacji przemys?owych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, wanny trawialnicze, zbiorniki na media agresywne, zbiorniki procesowe, mieszalniki, odstojniki itp. Projektowanie instalacji technologicznych dla ka?dego przemys?u m.in. energetyka, chemia, spo?ywczy, ochrona ?rodowiska, odpady.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Chemia > Tworzywa sztuczne
Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Instalacje sanitarne
Firma Zinstal z Zielonej Góry oferuje us?ugi wykonawcze w zakresie wykonania i remontów wewn?trznych instalacji wody ciep?ej, zimnej i cyrkulacji w pe?nym zakresie. Firma posiada w?asne narz?dzia i sprz?t do wykonywania instalacji sanitarnych. Kolejnym atutem firmy s? instalacje centralnego ogrzewania, gazowego oraz ciep?a technologicznego. Nasze realizacje wykonywane s? w oparciu o najwy?szej klasy urz?dzenia (Purmo, Brugmann, Cosmo Nova, Danfoss). Opieramy si? na niezawodnych systemach miedzi, rur stalowych oraz polipropylenu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Pompy ciep?a
Pompy ciep?a s? urz?dzeniami dzia?aj?cymi na tej samej zasadzie jak klimatyzator czy lodówka. Pompy ciep?a s? alternatyw? dla ogrzewania elektrycznego, poniewa? pompy ciep?a dostarczaj? znacznie wi?cej ciep?a ni? pobieraj? energii elektrycznej. Pompy ciep?a pozwalaj? na odbiór energii cieplnej, której ogromne ilo?ci utrzymuj? si? w naturalnych pok?adach. Wyró?nia si? m.in. pompy ciep?a na powietrze wentylacyjne wywiewne, pompy ciep?a na powietrze zewn?trzne oraz gruntowe pompy ciep?a.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com