Linki [Tag : joga]
Sortuj wg :
1. Joga w Krakowie - Pracownia Jogi Maciej Wielobób
Strona www Pracowni Jogi Macieja Wieloboba - kameralnej szko?y jogi w Nowej Hucie w Krakowie. Prowadzimy regularne zaj?cia i warsztaty jogi w kameralnych grupach (do 12 osób) i w przyjaznej atmosferze, sprzyjaj?cej uwolnieniu si? od napi?cia. K?adziemy nacisk na precyzyjn? i dynamiczn? zarazem prac?, jak równie? na indywidualne podej?cie do ka?dego uczestnika zaj??. Pierwsze zaj?cia gratis!
Kategoria:   Ochrona zdrowia
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. studio ta?ca DanceOFFnia - Bia?ystok
Studio Dzia?a? Kreatywnych DanceOFFnia jest miejscem pe?nym energii i pasji. G?ównym celem naszej dzia?alno?ci jest nauka i promowanie ta?ca w Bia?ymstoku.
Zainteresowanym oferujemy zaj?cia:
- Hip Hop
- House
- Locking
- Break Dance
- Taniec Wspó?czesny
- Jazz Dance
- Modern Jazz
- Ragga/Dancehall
- Dance Mix
- K1 (zaj?cia taneczne dla dzieci)
- Bollywood
- Balet
- Contemporary Performance Dance
- Joga
- Taniec i Relaks (zaj?cia dla doros?ych)

Instruktorzy prowadz?cy zaj?cia s? w wi?kszo?ci tancerzami tutejszych zespo?ów - utytu?owanego zespo?u Kolor, Grupy Przej?ciowej, a tak?e breakdance'owej formacji Freakish Style Crew.
W naszym studiu znajdziecie Pa?stwo trzy sale, przystosowane do prowadzenia zaj?? tanecznych, wszystkie wyposa?one w lustra, sal? baletow? wyposa?on? w dr??ki, a tak?e maty i koce niezb?dne do prowadzenia jogi i zaj?? dla dzieci. Studio posiada prysznice przeznaczone dla uczestników, a tak?e k?cik z kanapami dla go?ci i rodziców.

Kontakt:
http://www.danceoffnia.pl
studio@danceoffnia.pl
tel: (0-85) 652 51 64

Adres:
ul. Zwyci?stwa 8/10
15-703 Bia?ystok
Kategoria:   Regionalne > Ma?opolskie > Kraków > Kultura > Taniec
Kultura i sztuka > Taniec > Szko?y

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Najlepsze ?wiczenia na brzuch
Strona na swych ?amach zawiera bardzo istotne i przydatne informacje dotycz?ce szybkiego zrzucania zb?dnych kilogramów. Strona skupia si? g?ównie na ?wiczeniach na smuk?y brzuch. Zestawy treningowe zosta?y dobrane w taki sposób, by trenowa? tylko i wy??cznie po??dane partie cia?a. Dzi?ki temu uzyskujemy najlepsze efekty. Cho? witryna g?ównie bazuje na ?wiczeniach na p?aski brzuch, to tak?e stara si? wykaza? warto?? innych suplementów wspomagaj?cych trening. Na witrynie wyszukamy szczegó?owe tematy odno?nie zrzucania zb?dnych kilogramów, dok?adnie rozpisane treningi, a tak?e wa?ne wiadomo?ci z zakresu psychologii odchudzania.
Kategoria:   Zdrowie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com