Linki [Tag : klimatyzacja]
Sortuj wg :
1. Traczyk.pl - Instalacje elektryczne, pomiary, klimatyzacja, sufity podwieszane, papa termozgrzewaln
Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne, oswietlenia i wentylacji, klimatyzacja, wentylacja, sufity podwieszane termatex, dachy papa termozgrzewalna, kosztorysowanie, nadzory, kurtyny powietrza, wykladziny podlogowe, scianki GK i Al. wykonczenie wnetrz, uslugi inwestycyjne, remonty, konserwacja, malowanie, utrzymanie obiektow i ruchu firm, http://www.traczyk.pl , rok zalozenia 1984 , tel. 600 700 133 , e-mail: firma@traczyk.pl , http://www.traczyk.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 17 Ocena: 4.50 Głosów: 8
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. TOP AIR-SOFIK
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. iceone.pl - Forum ch?odnictwo klimatyzacja
Wiele informacji z dzienin klimatyzacji, ch?odnictwa i wentylacji. Na forum b?dziesz móg? zada? pytanie ekspertom oraz porozmawia? z fachowcami. W razie problemów z wentylacj?, klimatyzacj? czy ch?odnictwem mo?esz liczy? na nasz? pomoc. Klima, nawiewy, ogrzewania to nasza pasja. Tylko my rozwi??emy twoje problemy ! Zadaj pytanie i czekaj na odpowied?
Kategoria:   Motoryzacja > Cz??ci i akcesoria

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Hotel APIS *** Kraków
Hotel APIS to nowoczesny obiekt, po?o?ony w bliskiej odleg?o?ci od centrum Krakowa (ok. 2 km od Rynku G?ównego, dworca autobusowego
i kolejowego).

Lokalizacja przy drodze wjazdowej z Warszawy umo?liwia dogodny dojazd do centrum, lotniska oraz tras wylotowych. Oferujemy 93 miejsca noclegowe (125 miejsc ??cznie z dostawkami) w komfortowych pokojach 1, 2, 3 - osobowych oraz apartamentach.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Noclegi > Hotele
Regionalne > Ma?opolskie > Kraków

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
Producent i dostawca pomp ciep?a. Projekt, doradztwo i
wykonawstwo. Zajmujemy si? produkcj?, dostaw? i monta?em pomp ciep?a w
instalacjach indywidualnych i przemys?owych. Dolne ?ród?o,
kolektory poziomie i pionowe, ogrzewanie pod?ogowe i w?z?y cieplne.
Nasza us?uga jest kompleksowa. Pocz?wszy od wykonania projektu instalacji c.o., doboru odpowiedniej pompy, monta? urz?dzenia, wykonanie ?ród?a dolnego, wykonanie ca?ej instalacji c.o. oraz wykonanie wylewek.
Zapewniamy fachowy serwis oraz doradztwo techniczne.
Zapytanie prosz? kierowa? na adres e-mail
biuro@ecopol-system.pl
lub zapraszam do odwiedzenia naszej strony
www.ecopol-system.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Klimatyzacja
Klimamarket - internetowy sklep z szerokim asortymentem z bran?y klimatyzacji i wentylacji. Klimatyzatory, wentylatory, nagrzewnice, kurtyny powietrzne oraz ca?a gama akcesoriów i materia?ów monta?owych. Za g?ówny cel postawili?my sobie dostarczenie produktów wysokiej jako?ci, w wyj?tkowo atrakcyjnych cenach i mo?liwie najkrótszym terminie.
Dzi?ki zastosowaniu nowoczesnych systemów zarz?dzania informacj?, oraz obserwacjom ?wiatowych trendów, uda?o nam si? maksymalnie obni?y? koszty obs?ugi sprzeda?owej.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Artyku?y gospodarstwa domowego

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Klimatyzacja
Oferujemy monta? i sprzeda? urz?dze? tylko sprawdzonych i markowych producentów. Na wszystkie us?ugi udzielamy 5 letniej gwarancji. Posiadamy do?wiadczenie przy wykonywaniu systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w du?ych obiektach (hotele, hale produkcyjne, du?e sklepy, magazyny) i mo?emy podj?? wspó?prac? na zasadzie podwykonawstwa.
Na ?yczenie udost?pnimy wszelkie rekomendacje i referencje.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Klimatyzacja
Od 10 lat zajmujemy si? dystrybucj? oraz monta?em urz?dze? s?u??cych do klimatyzacji, filtrowentylacji, klimy, wentylacji pomieszcze?, nasza dzia?alno?? obejmuje zarówno du?e obiekty (hale przemys?owe, lotniska, galerie handlowe) jak i mniejsze obiekty (biura, domy prywatne, ma?e firmy). Od 5 lat zajmujemy si? dystrybucj? wysokiej jako?ci urz?dze? klimatyzacyjnych firmy Carrier Toshiba której jeste?my oficjalnym partnerem handlowym
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Energia > ?ród?a odnawialne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Kana?y wentylacyjne
Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Sprawnie dzia?aj?ca wentylacja pozwala skutecznie usuwa? dwutlenek w?gla, par? wodn?, alergeny oraz zapachy unosz?ce si? w powietrzu wewn?trz pomieszcze?. Skuteczno?? wentylacji zale?y od w?a?ciwego doprowadzenia ?wie?ego powietrza z zewn?trz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przep?ywu pomi?dzy pomieszczeniami i sprawnego usuni?cia zanieczyszczonego powietrza.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Wed?ug miejscowo?ci > B
Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Bydgoszcz > Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Klimatyzacja
CentroClima Kraków. Centrum klimatyzacji i wentylacji po?arowej. Kompleksowa pomoc w zakresie projektowania i wdra?ania sytemów klimatyzacji i wentylacji. W ofercie klimatyzatory i wentylatory uznanych firm. Monta? i serwis instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Nasza wiedza i doswiadczenie pozwalaj? na sprawna i szybka realizacj? zlece? wykonawczych. Firma CentroClima Sp. z o.o. zawdzi?cza swój sukces aktywnej wspó?pracy ze swoimi klientami. Zgodnie z filozofi? naszej firmy, za g?ówny cel stawiamy sobie zadowolenie naszych klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com