Linki [Tag : klimatyzator]
Sortuj wg :
1. Ogrzewanie
Od ponad 50 lat firma zaspokaja potrzeby klientów w zakresie urz?dze? wentylacyjnych i grzewczych. Specjalizujemy si? w produkcji: wentylatorów dachowych, osiowych, promieniowych i kana?owych, a tak?e nagrzewnic i wymienników ciep?a oraz innych urz?dze? grzewczo-wentylacyjnych. Zaufa?y nam dziesi?tki tysi?cy odbiorców w Polsce i za granic?. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, ich zadowolenie i sukces poprzez oferowane produkty, us?ugi i doradztwo. Firma dzia?a od ponad 50 lat i ponosi bardzo du?e nak?ady inwestycyjne, co pozwala na elastyczne reagowanie na wymagania odbiorców, szybkie wdra?anie nowo?ci oraz oferowanie konkurencyjnych cen na urz?dzenia grzewcze i wentylacyjne.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Klimatyzatory LG
Sklep który prezentuje szeroki wybór klimatyzatorów markowych producentów z bran?y klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie. W naszej ofercie mamy do zaoferowania zawsze najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie produkty firm takich jak LG Electronics, Samsung, Mitsubishi Electrici wiele innych posiadamy rónie? na stanie akcesoria i narz?dzia potrzebne do monta?u. Nasz nowoczesny sklep zawiera dok?adne opisy i tabele z danymi technicznymi. Nasze atuty to wysoka jako??, bardzo atrakcyjne ceny, mi?a profesjonalna obs?uga oraz szybka dostawa.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Klimatyzacja Wroc?aw
• Specjalizujemy si? w monta?u, serwisie, sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Obs?ugujemy przedsi?biorstwa, domy, mieszkania, sklepy, apteki. Dzi?ki ka?demu powierzonemu nam projektowi stali?my si? precyzyjn? i profesjonaln? firm? instalatorsk?. Serwisujemy wykonane instalacje. Nasz? domen? jest sumienno??, pracowito??, terminowo??. Naszym celem jest zadowolenie klienta, staramy si? spe?nia? Pa?stwa wymagania, aby klimatyzacja dzia?a?a zawsze kiedy potrzeba. Teren dzia?ania: Wroc?aw i województwo dolno?l?skie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Klimatyzacja FUJI Electric
Firma AIRCOLD oferuje Pa?stwu us?ugi w zakresie: instalacji, monta?u - urz?dze? centralnego odkurzania oraz klimatyzacji . Jeste?my autoryzowanym dystrybutorem i instalatorem firmy AeroVac , VacuMaid , SMART oraz wielu innych wiod?cych marek .

Zapewniamy swoim klientom fachow? obs?ug? i szeroki wachlarz us?ug. Ofert? naszej firmy cechuje indywidualne podej?cie do klienta, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i wysokiej jako?ci materia?ów oraz wdra?anie kreatywnych rozwi?za?.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Klimatyzacja Mieszka?? - Klimatyzacja Warszawa - FULMARK service » Klimatyzacja
Zajmujemy si? projektowaniem, monta?em i serwisem systemów klimatyzacji i wentylacji
Wykonujemy instalacje klimatyzacji zarówno pojedynczych pomieszcze?, mieszka?, ma?ych biur, serwerowi jak i systemy VRV obejmuj?ce kilkadziesi?t pomieszcze? biurowych, czy hotelowych, a tak?e agregaty bezpo?redniego odparowania, rooftopy.
Specjalizujemy si? w projektowaniu i monta?u systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach gastronomicznych, restauracjach.
Dzia?amy na terenie ca?ej Polski

Dla wygody naszych klientów oferujemy:

Dostaw? i monta?
- klimatyzacji split
- klimatyzacji multisplit
- systemów VRV
- systemów wody lodowej

Serwis urz?dze? klimatyzacyjnych
- naprawy
- przegl?dy
- konserwacje

Projekty, pomiary regulacje systemów klimatyzacji i wentylacji
- projektowanie systemów wentylacji pomieszcze? gastronomicznych, restauracji, zak?adów przetwórczych.
- pomiary wydajno?ci
- pomiary ha?asu

Oferujemy klimatyzacje uznanych marek: DAIKIN, SAMSUNG, MDV, SANYO, McQuay
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com