Linki [Tag : konserwacja]
Sortuj wg :
1. Komputery
Porady komputerowe. Poznaj rozwi?zania, które stosuj? komputerowi eksperci. Koniec problemów z Twoim komputerem lub laptopem. Gotowe do natychmiastowego zastosowania trafne porady. Rozbudowa, naprawa i konserwacja sprz?tu, co wybra? laptop czy desktop? Który system najlepszy? W jaki sprz?t warto inwestowa? aby s?u?y? nam jak najd?u?ej. Wymiana podzespo?ów czyli jak wymieni? komponent aby komputer nadal dzia?a?. Instalacja oprogramowania czyli jaki i jak zainstalowa? system operacyjny i jak go skonfigurowa?. Dowiesz si? co to s? konflikty sprz?towe oraz jak si? ich pozby?.
Kategoria:   Aktualno?ci i media

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Archeolog Gosty? woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Powiaty > Leszczy?ski

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 6
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. ARCHEOLOG Leszno woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Regionalne > Pomorskie > Sopot > Kultura
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 3
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. AKRIM - konstrukcje stalowe, prace wysoko?ciowe.
Opracujemy, wyprodukujemy i z?o?ymy ka?d? konstrukcj? ze stali o wadze pojedynczego elementu do 1.5 tony i rozmiarach: d?ugo?? - 8m, szeroko?? - 1.45m, wysoko?? - 2.4m. Ochrona antykorozyjne na ?yczenie Klienta.
Wykonujemy ekspertyzy techniczne z profilu konstrukcji ze stali. Specjalizujemy si? w obiektach wysokich takich jak: maszty i wie?e telekomunikacyjne, kominy metalowe.
Realizujemy roboty wyburzeniowe metodami standardowymi, jak równie? technikami alpinistycznymi w przypadku obiektów wysokich.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com