Linki [Tag : kurs angielskiego]
Sortuj wg :
1. Angielski online
Z AngielskiLife.pl znajdziesz niezb?dne:przydatne materia?y do nauki angielskiego w interneciei. Nasz kurs angielskiego udost?pnia lekcje dotycz?ce gramatyki, s?ówka, ?widzenia oraz nagrania. Dzi?ki dialog? zawartym na naszej stronie Twoja nauka angielskiego stanie si? ?atwiejsza. Kurs angielskiego z którego mo?esz korzysta? w dowolnym momencie. Nauka angielskeigo z AngielskiLife.pl nigdy nie by?a tak owocna. Zacznij nasz kurs angielskiego online ju? teraz! Ju? nigdy nauka angielskiego online nie b?dzi nudna. Angielski online to przysz?o??.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Kursy j?zykowe Wroc?aw
Zapraszamy do wroc?awskiej szko?y j?zykowej Atrius. W ofercie znajduj? si? kursy j?zykowe: angielski, niemiecki, w?oski, hiszpa?ski, francuski i rosyjski. Centrum j?zykowe jest o?rodkiem egzaminacyjnym TELC, dajemy wi?c mo?liwo?? zdawania egzaminów FCE i CAE. Oferujemy kursy j?zykowe dostosowane do potrzeb osób doros?ych. Proponujemy elastyczne godziny zaj?? i zró?nicowane poziomy dostosowane do poziomu j?zykowego ka?dego kursanta.
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Nauka angielskiego
Nauka angielskiego jest obecnie jednym z podstawowych celów edukacji. Angielski jest j?zykiem otwieraj?cym zdecydowanie bogatsze mo?liwo?ci rozwoju osobistego ka?dego cz?owieka. Z my?l? o tych osobach stworzona zosta?a witryna eTutor.pl oferuj?ca kurs angielskiego. Nauka angielskiego eTutor jest kursem angielskiego online. Tak du?? popularno?? zawdzi?cza efektywnemu systemowi nauki angielskiego.
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com