Linki [Tag : marketing]
Sortuj wg :
1. Badania Marketingowe
Strona o?rodka bada? marketingowych PBJ, który jest prowadzony przez grup? socjologów realizuj?cych projekty badawcze wszelkimi metodami, zarówno ilo?ciowymi jak i jako?ciowymi, a tak?e metodami nietypowymi jak na przyk?ad badanie Tajemniczy Klient czy Desk Research. O?rodek posiada sie? ankieterów obejmuj?c? ca?? Polsk? a tak?e wspó?pracuje ze studiami fokusowymi we wszystkich województwach.
Kategoria:   Marketing > Badania rynku
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Reklama i marketing

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Ewelina Jurczak socjolog poetka
mój kawa?ek pod?ogi, czyli moja strona domowa. Nazywam si? Ewelina Jurczak, panie?skie Dryja. Kim jestem? Socjolog UJ, poeta, od czasu do czasu dziennikarz. Pracuje jako Specjalista ds. Marketingu w sektorze IT (CAD oraz ERP). Mam te? do?wiadczenia w takich sektorach jak HR, animacja kulturalna, organizacja eventów i nie tylko... Ta strona jest o tym wszystkim
Kategoria:   Kultura i sztuka > Literatura > Poezja
Regionalne > ?l?skie > D?browa Górnicza > Spo?ecze?stwo
Sport > Sporty wodne > Nurkowanie > Szkolenia

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Projekty graficzne
Rallymedia.pl to zespó? profesjonalistów, którego misj? jest ?wiadczenie najwy?szej jako?ci us?ug medialnych. Dzia?ania public relations, fotografia sportowa, tworzenie stron internetowych, kreowanie wizerunku i marketing sportowy to tylko kilka z wielu naszych specjalizacji. Posiadamy bogate archiwum fotografii, w którym ka?dy znajdzie interesuj?ce go zdj?cie. Z w?asnych lub dostarczonych materia?ów wykonujemy równie? projekty graficzne plakatów, kalendarzy, ulotek, pocztówek, elementów graficznych stron www i wiele innych.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Marketing > Public relations

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. SEGWAY
Zakres naszej dzia?alno?ci obejmuje wynajem Segway na eventy jako form? aktywnego wypoczynku w gronie przyjació?, rodziny b?d? integracji pracowników firmy. Wykorzystywanie urz?dze? Segway sprawdza si? równie? podczas organizacji kampanii reklamowych. Oferujemy Pa?stwu pe?en zakres us?ug obejmuj?cy wynajem, dowóz maszyn Segway, instrukta?, obs?ug? hostess oraz zaprojektowanie i wykonanie plansz reklamowych, a wszystko to w sposób profesjonalny, jak i w najni?szej cenie.
Kategoria:   Marketing > Reklama

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Reklama i copywriting
Poznaj badania i eksperymenty marketingowe, prowadzone przez ?wiatowej s?awy badaczy na najlepszych uniwersytetach w USA i w Europie. Co dzia?a? Co przynosi efekty w perswazji, marketingu i reklamie? Jakie s? zasady skutecznego copywritingu, jak budowa? reklamy, które odnios? zamierzony efekt. Jak budowa? oferty, które zostan? zaakceptowane?
Kategoria:   Marketing > Reklama

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Pozycjonowanie, Optymalizacja, Marketing Internetowe, E-Biznes | Pozycjonowanie w wyszukiwarkach | P
Serwis po?wi?cony w ca?o?ci pozycjonowaniu, optymalizacji oraz szeroko poj?temu marketingowi internetowemu. Je?li chcesz przeczyta? o e-biznesie to musisz zajrze? na nasz? stron?. Wykorzystaj w stu procentach mo?liwo?ci jakie daje internet, sprawd? jak skuteczna mo?e by? reklama i promocja w sieci. Nasz serwis pomo?e Ci stworzy? dobrze zoptymalizowan? stron?, dowiesz si? jakie znaczniki s? wa?ne, jak linkowa? swoj? stron? oraz wiele wiele wi?cej przydatnych informacji.
Kategoria:   Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Komputery > Internet > Promocja stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. /*ABY Zaistniec*/ pozycjonowanie w google, pozycjonowanie w wp, pozycjonowanie w onet, optymalizacja
/ABY Zaistniec/ pozycjonowanie w google, pozycjonowanie w wp, pozycjonowanie w onet, optymalizacja stron www, pozycjonowanie pozna?, optymalizacja stron www, marketing internetowy, reklama interentowa, pozycjonowanie w internecie. /ABY Zaistniec/ pozycjonowanie w google, pozycjonowanie w wp, pozycjonowanie w onet, optymalizacja stron www, pozycjonowanie pozna?, optymalizacja stron www, marketing internetowy, reklama interentowa, pozycjonowanie w internecie.
Kategoria:   Komputery > Firmy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Agencja BTL
Agencja reklamowa Wroc?aw full service. Kreacja, strategie, produkcja, studio graficzne. Najwi?ksi klienci: Volksbank-Leasing Polska SA, CCC Sp. z o.o., WZZ Herbapol SA. 46. miejsce w rankingu Businessmana za 2003 rok.Ziarenka pomys?ów kie?kuj?cych w naszych g?owach mo?na znale?? w systemach informatycznych,
damskich ubraniach, mieszkaniach, papierach warto?ciowych i w setkach innych miejsc.
Zasiewamy ciekawo??...
Kategoria:   Marketing > Reklama > Agencje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Zarz?dzanie projektami studia podyplomowe
Jest to strona Wy?szej Szko?y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Na stronie tej znajduj? si? informacje dotycz?ce rekrutacji, kierunków a tak?e kursów i szkole? oferowanych przez WSE Kraków m.in. Norweski nie tak obcy i Marketing w sieci. Uczelnia ta oferuje m.in kierunki : marketing internetowy, zarz?dzanie produkcj?, zarz?dzanie projektami, marketing miast, marketing miejsc – studia podyplomowe Kraków. Na stronie WSE mo?na znale?? informacje dotycz?ce nie tylko kierunków nauczania, ale tak?e rozwoju i wspó?pracy jaka zachodzi mi?dzy uczelni? i innymi jednostkami ?wiata biznesu, kultury i nauki, dzi?ki której uczelnia ta rozwija si? dynamicznie a jej studenci maj? mo?liwo?? pog??biania swoich pasji i zainteresowa?.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Blog Reklamowy RiM
Je?eli interesujesz si? lub posiadasz stron? internetow? po?wi?con? tematyce reklamy i marketingu to zapraszam na naszego bloga oraz zg?oszenia artyku?u reklamowego na jego ?amach. RiM (Reklama i Marketing) powsta? mi?dzy innymi aby promowa? witryny znajduj?ce si? w Internecie, których tematyka w jaki? sposób styka si? z reklam?. Dodaj artyku? i ciesz si? darmow? promocj? Twojej strony.
Kategoria:   Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com