Linki [Tag : marmur]
Sortuj wg :
1. Granit
Jednym z najcz??ciej wykorzystywanych kamieni w budownictwie jest granit. Znajduje on wiele zastosowa? przy wyka?czaniu budynków mieszkalnych oraz biurowych. Granit jest równie? bardzo popularnym materia?em na nagrobki, jego bogata kolorystyka potrafi zaspokoi? wymagania prawie ka?dego klienta, ponadto granit jest bardzo trwa?ym kruszywem. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?, któr? znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Parapety
Centrum Us?ug Budowlanych i Dekoracyjnych CubiD w swojej bogatej ofercie posiada naturalne kamienie do wyka?czania wn?trz. Znajdziecie Pa?stwo u nas zarówno te popularne kamienie jak granit, marmur, czy trawertyn, jak równie? te mniej znane: bazalt, ?upki. Wszystkie nasze produkty s? doskona?ej jako?ci, dzi?ki czemu wyko?czone za ich pomoc? wn?trza, s?u?y? nam b?d? przez wiele lat. Kamienie naturalne z roku na rok staj? si? coraz bardziej popularne, z nasz? firm? macie Pa?stwo pewno?? wysoko gatunkowych kamieni w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy go granit, marmur i inne wyroby kamieniarskie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. P?ytki pod?ogowe
Oferta zak?adu kamieniarskiego Rogala zawiera zarówno najbardziej popularne kamienie jak granit i marmur, jak równie? te jeszcze mniej znane na rynku jak trawertyn. Kupuj?c u Rogali macie Pa?stwo pewno?? doskona?ej jako?ci wyrobów oraz mi?ej i pomocnej obs?ugi. Wytwarzamy równie? p?ytki granitowe oraz marmurowe, które ciesz? si? w Polsce du?ym zainteresowaniem. Je?li interesuje Pa?stwa granit, marmur lub trawertyn - zapraszamy do Rogali.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. P?ytki granitowe
Strona firmowa przedsi?biorstwa A.D.T. Marmur i Granit s.c. specjalizuj?cego si? w dystrybucji p?yt oraz p?ytek wykonanych z marmuru, granitu, piaskowca oraz ?upków kwarcytowych. Firma sprowadza najlepszej jako?ci surowiec z takich krajów, jak: Hiszpania, Portugalia, W?ochy czy Egipt. Ró?norodna kolorystyka oraz wytrzyma?o?? pozwala u?ywa? oferowane kamienie przy wykonywaniu parapetów, elewacji zewn?trznych, blatów kuchennych lub posadzek, czyli wsz?dzie tam, gdzie wa?na jest wysoka estetyka.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. marmur
Jeste?my liderem w projektowaniu indywidualnym produktów z kamienia naturalnego jak marmur, granit, wapie?, piaskowiec oraz wiele innych. Specjalizujemy si? w tworzeniu projektów na indywidualne zamówienie. Nale?ymy do jednych z nielicznych firm realizuj?cych us?ug? kompleksowej obs?ugi klienta w zakresie doradztwa jak i projektowania. Lata do?wiadczenia s? gwarancj? jako?ci produktów oferowanych przez nas dla ka?dego klienta. Nasz zespó? projektowy artystów, grafików komputerowych czy rze?biarzy realizuje projekty daj?ce gwarancj? perfekcji artystycznej. Firma zajmuje si? tak?e budow? luksusowych domów daj?c klientom gwarancj? najwy?szej jako?ci wykonania, a na ?yczenie luksusu i posiadania nietuzinkowych nieruchomo?ci oraz know-how, którym dzielimy si? z naszymi klientami. Zapraszamy wszystkich pt. klientów do obejrzenia przyk?adowych produktów oferowanych przez nasz? firm? a b?d?cych wyposa?eniem domów ju? zrealizowanych. W celu najbardziej obrazowej wizualizacji przygotowali?my dla Pa?stwa oprócz zwyk?ych cyfrowych zdj??, zdj?cia panoramiczne wykonane w technologii 360 stopni. Zapraszamy do ich obejrzenia w naszej galerii.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com