Linki [Tag : matura]
Sortuj wg :
1. Gda?skie Centrum Edukacji
SZKO?A BEZP?ATNA!!!
GDA?SKA SZKO?A POLICEALNA-tradycyjna i e-learningowa

OLIWSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE - dla absolwentów GIMNAZJUM,
Szko?y Podstawowej, ZSZ
zaj?cia odbywaj? si? na ulicy Cystersów 13 oraz na Ko?obrzeskiej 75 - DO WYBORU

OLIWSKIE UZUPE?NIAJ?CE LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE - dla absolwentów GIMNAZJUM,
Szko?y Podstawowej, ZSZ
zaj?cia odbywaj? si? na ulicy Cystersów 13 oraz na Ko?obrzeskiej 75 - DO WYBORU
Kategoria:   Nauka i edukacja > Instytucje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Prezentacja maturalna
prezentacjematuralne.com.pl. Serwis oferuje pomoc w pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji maturalnych z j?zyka polskiego. Nasi redaktorzy przygotuj? dla Ciebie wzorcowe prezentacje maturalne. Ka?da praca zawiera bibliografi?, ramowy plan wypowiedzi oraz materia?y pomocnicze. Przygotowujemy równie? prezentacje multimedialne w Power Point. Profesjonalne wzory prac na zamówienie.
Kategoria:   Regionalne > Pomorskie > S?upsk > Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > Ekonomia > Materia?y edukacyjne
Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne > ?ci?gi, gotowce, wypracowania

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. MATURA Z MATEMATYKI, DZI?KI NAM MATEMATYKA STAJE SI? PRZYST?PNIEJSZA
www.maturazmatematyki.pl

Nowa matura - matematyka: z nami matura z matematyki nie sprawi Ci zadnych problemow, w koncu matematyka nie jest tylko dla orlow.

MATURA Z MATEMATYKI, DZI?KI NAM MATEMATYKA STAJE SI? PRZYST?PNIEJSZA
www.maturazmatematyki.pl
Nowa matura - matematyka: z nami matura z matematyki nie sprawi Ci zadnych problemow, w koncu matematyka nie jest tylko dla orlow.

www.maturazmatematyki.pl
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Strona przedmiotowa Geografii w ZSZ nr 1 w Bia?ej Podlaskiej
Szkolny serwis geograficzny. Zawiera materia?y przydatne w nauczaniu i uczeniu sie geografii przydatne tak dla nauczyciela jaki i ucznia oraz maturzysty. Znajdziesz w nim przydatne materia?y dydaktyczne: opracowania, zadania dla maturzystów, testy, quizy, prezentacje multimedialne, arkusze maturalne, awans zawodowy nauczyciela, e - learning. Specjalny dzia? po?wi?cony maturze z geografii: informator, biuletyn, pomoce, arkusze, zadania, terminy
Kategoria:   Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Nauka i edukacja > Szko?y > Zespo?y szkó?
Nauka i edukacja > Geografia
Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Kursy maturalne Zielona Góra
Kursy maturalne Zielona Góra. Udzielamy korepetycji w Zielonej Górze z j?zyka polskiego, matematyki, j?zyków obcych i wielu innych przedmiotów. Proponujemy zaj?cia w niewielkich grupach. Oferujemy te? kursy przygotowuj?ce do egzaminów gimnazjalnych i kursy maturalne. Wielu uczniów z Zielonej Góry niepokoi zw?aszcza obowi?zkowa makorepetycje Zielona Góratura z matematyki - warto si? do niej przygotowa?!
Kategoria:   Nauka i edukacja > Matematyka

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Kurs matematyki
Nasza Akademia ma do zaoferowania du?? ilo?? zaj?? przygotowawczych do matury z matematyki. W ofercie Akademii znajdziesz zaj?cia, które kompleksowo przygotuj? Ci? do zaliczenia matury z tego przedmiotu (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Korepetycje prowadzone przez do?wiadczonych nauczycieli. Zaj?cia prowadzone s? w centrum stolicy. Dost?pne s? równie? zaj?cia internetowe z matematyki! Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy na stron? internetow? Akademii Matematyki TORUS.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Matematyka

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Korepetycje ?ód?
Szko?a academic prowadzi korepetycje na wszystkich poziomach z przedmiotów takich jak: j?zyk polski, j?zyk angielski, j?zyk niemiecki, matematyka, fizyka, chemia. Ponadto szko?a prowadzi zaj?cia indywidualne przygotowuj?ce do zdawania certyfikatów z j?zyka niemieckiego i angielskiego oraz zaj?cia indywidualne z j?zyków specjalistycznych - angielski biznesowy, prawniczy, medyczny na ka?dym poziomie, prowadzone przez profesjonalnych trenerów korzystaj?cych z materia?ów autentycznych.
W ofercie szko?y academic s? równie? kursy maturalne i gimnazjalne, które prowadzone s? w ekskluzywnych 5-osobowych grupach.
Szko?a oferuje równie? kursy j?zykowe dla firm, zarówno j?zyka codziennego, jak i j?zyków specjalistycznych. Ka?da oferta jest zindywidualizowana i przygotowana zgodnie z ?yczeniem i potrzebami Klienta.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Chemia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Korepetycje matematyka Bydgoszcz
Twoja matura ju? wkrótce? Potrzebna Ci pomocy w nauce matematyki? Nie czekaj i sprawd? Student.pl - znajdziesz tam kursy maturalne z matematyki online oraz korepetycje w Bydgoszczy. Zdaj obowi?zkowy egzamin maturalny z matematyki na 5 dzi?ki kursom online i korepetycjom z matematyki w Bydgoszczy.Twoja matura ju? w maju? Potrzebna Ci pomocy w nauce matematyki? Nie oci?gaj si? i wejd? na Student.pl - znajdziesz tam kursy maturalne z matematyki online oraz korepetycje w Bydgoszczy. Zdaj egzamin maturalny z matematyki na pi?tk? dzi?ki kursom online i korepetycjom z matematyki w Bydgoszczy.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Matematyka > Wydzia?y i instytuty

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Kursy maturalne Bia?ystok
Studio Edukacyjne Efekt zajmuje si? prowadzeniem kursów przygotowawczych do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu dojrza?o?ci dla m?odzie?y i osób doros?ych, chc?cych uzupe?ni? swoje wykszta?cenie. W ofercie firmy znajdziemy równie? kursy j?zykowe z angielskiego o zró?nicowanym stopniu trudno?ci. Efekt przygotowuje swoich kursantów z takich przedmiotów jak: biologia, matematyka czy geografia. Kursy odbywaj? si? w dni powszednie oraz weekendy, a tak?e podczas ferii i wakacji.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Prezentacje maturalne
Jeste? tegorocznym maturzyst?? Dobrze trafi?e?. Tutaj znajdziesz najlepsze prezentacje maturalne z j?zyka polskiego. Strona zosta?a po?wi?cona maturze ustnej z j?zyka polskiego, dost?pne s? tu informacje o przebiegu i strukturze egzaminu. Dowiesz si? tak?e w jaki sposób wyg?osi? swoje przemówienie, aby zdoby? maksymaln? ilo?? punktów. Ka?da nasza praca jest wyj?tkowa.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia > Materia?y edukacyjne
Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne > ?ci?gi, gotowce, wypracowania

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com