Linki [Tag : medycyna]
Sortuj wg :
1. Katalog Uroda
Katalog stron internetowych po?wi?conych zdrowiu, urodzie oraz ogólnie poj?tej medycynie. Je?li szukasz gabinetu lekarskiego lub salonu kosmetycznego – zajrzyj na ?amy naszego katalogu, szybko znajdziesz to czego szukasz. Nasz katalog firm medycznych zrzesza wy??cznie strony traktuj?ce o zdrowiu i urodzie wi?c je?eli tak? stron? posiadasz nie zwlekaj ju? d?u?ej i zg?o? j? zupe?nie za darmo. Katalog uruchomiony zosta? na specjalnym, dedykowanym do tego celu oprogramowaniu, dzi?ki temu wyró?nia si? jako?ci? spo?ród innych tego typu zbiorów.
Kategoria:   Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. BIOPTRON- lampy bioptron, lampa bioptron, bioptron III, bioptron pro, bioptron pro 1, Leczenie ?wiat
Wszystko na temat leczenia ?wiat?em przy u?yciu lamp BIOPTRON. Medyczna innowacja ostatnich lat z firmy ZEPTER tel 505 658 532 Obs?uga CA?A POLSKA.Bioptron to Szwajcarski System Terapii ?wiat?em przeznaczony przede wszystkim do leczenia ran i odbudowy tkanek.Zatwierdzony przez Uni? Europejsk? jako urz?dzenie medyczne (93/42/EEC),stosowany jest przez specjalistów w szpitalach,zak?adach specjalistycznych,centrach zdrowia i o?rodkach sportowych.Bioptron emituje ?wiat?o spolaryzowane o niskiej energii,które umo?liwia optymaln? penetracj? powierzchni skóry przy minimalnym efekcie nagrzewania,nie powoduj?c najmniejszych uszkodze? skóry.tel:505658532
Kategoria:   Ochrona zdrowia > Produkty i us?ugi > Sprz?t medyczny

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Alveo
Alveo, to mieszanka 26 ekstraktów ro?lin leczniczych, pochodz?cych z najrozmaitszych miejsc naszej planety i ogólnie znanych z korzystnych wp?ywów na organizm ludzki.
Uzyskanie po??danych wyników jest mo?liwe tylko dzi?ki systematycznemu codziennemu za?ywaniu preparatu alveo. Jest to po prostu kuracja, podczas której musimy stosowa? si? do pewnych regu? za?ywania preparatu tak, by spe?nia?o ono swoje funkcje. Kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi? pewnie mia?yby skrupu?y, co do stosowania alveo w swojej diecie, ale warto zauwa?y?, ?e to w?a?nie przez wyp?ukiwanie toksyn i oczyszczanie organizmu, staje si? ono bardziej podatne na przyjmowanie witamin i minera?ów, przez co dzia?aj? one skuteczniej. Ka?dy organizm dzia?a odmiennie na zachodz?ce w nim reakcje i procesy, dlatego nie da si? jednoznacznie okre?li? czasu, jaki alveo potrzebuje na dzia?anie, aby by?y zauwa?alne skutki. Warto jednak nadmieni?, ?e stosowanie co najmniej przez trzy miesi?ce pod rz?d powinno na ka?dego zadzia?a?.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna
Regionalne > ?ódzkie > Zgierz > Zdrowie
Zdrowie > Medycyna alternatywna > Zio?olecznictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Preparat Alveo
Strona niezale?nego dystrybutora preparatu Alveo na ca?? Polsk?. Rzetelne porady dotycz?ce sztandarowego produktu Akuny - Alveo, kierunki dzia?ania, charakterystyki zió? wchodz?cych w sk?ad, stosowanie preparatu. Zapraszamy na nasz blog.

Naturalne sk?adniki i odpowiednio skomponowana procedura sprawiaj?, ?e alveo nadaje si? do codziennego stosowania dla ludzi w ka?dym wieku, bez powodowania skutków ubocznych. Dlatego te? tak cz?sto stosuj? je nie tylko osoby chore, ale i zdrowe, które za pomoc? alveo chc? uchroni? si? przed przysz?ymi potencjalnymi chorobami, szczególnie nowotworowymi.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna
Zdrowie > Medycyna alternatywna > Homeopatia
Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. firmy konin
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? serwisu internetowego skupiaj?cego firmy z Konina o ró?norodnej specyfice dzia?ania.

Firmy medyczne, budowlane,edukacyjne, j?zykowe, turystyczne i us?ugowe, a tak?e szereg stron prywatnych i pa?stwowych urz?dów i placówek.

Fachowo i dok?adnie prezentowane, godne polecenia. Zapraszamy do nas. Zaoszcz?dzisz czas i pieni?dze. Sprawd?!!!
Kategoria:   Budownictwo
Katalogi firm
Zdrowie > Medycyna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. lekarze
MedInf - spis medyczny to bogate ?ród?o wiedzy na temat lekarzy specjalistów, klinik, szpitali czy aptekarzy. Zawsze gdy kto? z Twoich bliskich lub Ty sam potrzebujesz skorzysta? z placówek medycznych mo?e ?atwo i za darmo odszuka? odpowiedni? placówk? w Twojej miejscowo?ci. Zach?camy tak?e doktorów, szpitale, apteki i inne firmy farmaceutyczne do zak?adania bezp?atnych ofert swojej dzia?alno?ci. Nasz katalog to skuteczna droga w?ród przysz?ych klientów.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna
Zdrowie > Medycyna > Informatyka medyczna

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. og?oszenia
e-ogloszenia.com - Serwis og?oszeniowy, og?oszenia, kupie, sprzedam, oddam, zamienie, us?ugi, praca, zdjecia.Og?oszenia wszelkiego rodzaju z ca?ej polski.
.
Kategoria:   Katalogi firm
Motoryzacja > Cz??ci i akcesoria
Regionalne > Wielkopolskie > Pozna? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Sklep Alveo - Oryginalne Zio?a Alveo - Strona G?ówna
Naturalne sk?adniki i odpowiednio skomponowana procedura sprawiaj?, ?e ALVEO nadaje si? do codziennego stosowania dla ludzi w ka?dym wieku, bez powodowania skutków ubocznych. Dlatego te? tak cz?sto stosuj? je nie tylko osoby chore, ale i zdrowe, które za pomoc? ALVEO chc? uchroni? si? przed przysz?ymi potencjalnymi chorobami, szczególnie nowotworowymi.

Uzyskanie po??danych wyników jest mo?liwe tylko dzi?ki systematycznemu codziennemu za?ywaniu preparatu ALVEO. Jest to po prostu kuracja, podczas której musimy stosowa? si? do pewnych regu? za?ywania preparatu tak, by spe?nia?o ono swoje funkcje. Kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi? pewnie mia?yby skrupu?y, co do stosowania ALVEO w swojej diecie, ale warto zauwa?y?, ?e to w?a?nie przez wyp?ukiwanie toksyn i oczyszczanie organizmu, staje si? ono bardziej podatne na przyjmowanie witamin i minera?ów, przez co dzia?aj? one skuteczniej. Ka?dy organizm dzia?a odmiennie na zachodz?ce w nim reakcje i procesy, dlatego nie da si? jednoznacznie okre?li? czasu, jaki alveo potrzebuje na dzia?anie, aby by?y zauwa?alne skutki. Warto jednak nadmieni?, ?e stosowanie co najmniej przez trzy miesi?ce pod rz?d powinno na ka?dego zadzia?a?.

Firma kanadyjska Akuna mo?e zaproponowa? specyfik, jaki pozwala zachowa? samopoczucie, podnie?? odporno?? organizmu i pozwalaj? zregenerowa? zm?czone oraz liche komórki. Tym specyfikiem jest preparat zio?owy Alveo. Zio?a, z których z?o?ony jest preparat pochodz? z prawie ka?dego zak?tka ziemi, a w sk?adzie jest ich a? 26. Oferowany jest w wygodnej formie syropu, o smaku mi?ty albo winogron, wi?c jest z przyjemno?ci? przyjmowany równie? przez naszych milusi?skich, a co wa?niejsze, jest im zalecany. To specyfik w stu procentach naturalny.
Zainwestuj wi?c w swoje zdrowie i kup preparat zio?owy ALVEO. Posiadamy zni?ki nawet do 40% i upominki dla nowych dystrybutorów. Zamów Alveo przez SMS. Zapraszamy do Sklepu Zio?a Alveo.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna alternatywna > Zio?olecznictwo
Zdrowie > Medycyna alternatywna > Homeopatia
Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Alergie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com