Linki [Tag : muzyka]
Sortuj wg :
1. Tawerna zielonych z?udze?
Ca?kiem subiektywny blog, który z czasem i przyrostem wpisów sta? si? rasowym fotoblogiem. Nie znajdziesz tutaj zbyt osobistych wynurze? i sensacji, co najwy?ej dowiesz si? o pasjach autora blogu, z których muzyka, turystyka i dobra literatura wysuwaj? si? na plan pierwszy. Je?li zainteresuje Ciebie w?drowcze tematyka, zapraszam do komentowania wpisów.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi
Spo?ecze?stwo > Blogi > Fotoblogi

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. KAPELA GÓRALSKA BESKID - IMPREZY ZBÓJNICKIE, BIESIADY, ZABAWY, TA?CE ...
Piykno muzycka, super interaktywne Szo? góralskiego satyryka BACY,
czyli "uopowie?ci gazdowe" oraz specjalnie dla Was górolskie pikne dziouchy, na ludowo, do ta?cowania na zatracyni, ?e-HEJ!

Na naszej imprezie ka?dego z Was nauczymy ?piywa? i ta?cowa?
"po nasymu", a tak?e zerkniemy na to jak? macie krzep? i wytrzyma?o??
w ?organizowanych przez Nas konkurencyjach takich jak "Góralski Strong Man", "Jazda na Ma?ysowych nartach" czy "?owijka w?ócki na cas". Ale Nic ni ma za darmo dla najlepszych ceprów b?d? super fajniste nagrody. Kieby? Cie chcieli wiencyj, to mogemy Wom to sy?ko pokaza?. Dzwo?cie do Nos ino zaroz !!!
Pokozemy Wom jak si? mozna super zabawi? po górolsku - Hej!
Kategoria:   Sztuka i rozrywka > Muzyka

Data dodania: Aug 13, 2008 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Borys bwgg Gogulski
Borys bwgg Gogulski - pasjonat technologii informatycznych i elektroniki, fan dobrej ksi??ki i muzyki. Swoje spostrze?enia odno?nie szeroko poj?tej informatyki - przewa?nie programowanie i hardware - oraz otaczaj?cego go ?wiata odnotowuje na swojej stronie internetowej. Mo?na tam znale?? równie? jego "rekomendacje kulturalne" (g?ównie w postaci wpisów na tzw. blogu), poparte poleceniami na stronie g?ównej witryny. W tym miejscu mo?na si? tak?e dowiedzie? co autora zajmuje lub te? nad czym obecnie pracuje.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Strony osobiste > G
Spo?ecze?stwo > Blogi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. GIE?DA KSI??EK, MUZYKI, FILMÓW I GIER - bookandmore.pl
Sprzedawaj lub kupuj u?ywane i nowe ksi??ki, p?yty muzyczne, filmy i gry !!!

Najwi?ksza gie?da internetowa dla osób prywatnych oraz firm. Wstawianie ofert na nieograniczony czas jest zupe?nie bezp?atne !!!

Odwied? nasz? stron? i przekonaj si? sam.

Ju? ponad 50.000 ksi??ek jest w naszym serwisie, a gdzie s? Twoje oferty ?

bookandmore.pl - gie?da ksi??ek, muzyki, filmów i gier
Kategoria:   Ksi?garnie
Nauka i edukacja
Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Forum Wielotematyczne Awangarda24
Awangarda24 - XX, XXI wiek, fakty i mity, zdarzenia, odkrycia, newsy, plotki, przes?dy, postacie, bohaterowie,czarne owce, dyskusja, kontrowersje, polityka, religia i sekty, funny, komputer i GSM, wszystko w jednym miejscu rozmowy z kulturaln? ekip?! Tylko u nas! Tylko u nas porozmawiasz z naprawd? kulturalnymi lud?mi, na wysokim poziomie! Awangarda24 godziny na dob?!Forum ludzi z KULTUR?! Jeszcze Cie u nas nie ma? Wejdz zarejestruj si? ! to nic nie kosztuje a mo?esz tylko zyska?!!:)
Kategoria:   Komputery > Internet > Chat
Komputery > Oprogramowanie > Katalogi
Sport > Sporty pi?ki i siatki > Pi?ka no?na

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. i-recenzje: wypowiedz si?- film, ksi??ka, muzyka, teatr
Proponowana strona zawiera recenzje teatralne, filmowe, omówienia nowo?ci ksi??kowych oraz wydarze? kulturalnych zamieszczane przez go?ci naszego serwisu. W ten prosty sposób mo?esz za naszym po?rednictwem wyrazi? swoje zdanie a tak?e przeczyta? co my?l? inni. Pami?taj: nie musisz by? literatem by mie? w?asne zdanie. Zapraszamy do wspólnego tworzenia strony!
U nas znajdziesz recenzje wszystkiego co warto zobaczy?, przeczyta?, us?ysze?, dowiesz si? co dzieje si? w Twoim mie?cie.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Literatura > Poezja > R
Kultura i sztuka > Film > Recenzje
Kultura i sztuka > Teatr

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Dj weselny
Muzyka na wesele w troszeczk? innym ni? powszechnie spotykanym wydaniu. Prowadzimy zabawy na weselu, organizujemy oczepiny, karaoke oraz biesiad? z akordeonem przy sto?ach. Gramy oryginalne wykonania dobrze znanych wszystkim przebojów. Ró?nicujemy repertuar weselny tak, aby dopasowa? go do wszystkich weselników. Je?eli nie boisz si? nowo?ci a chcia?by? przygotowa? ciekawe wesele to sprawd? szczegó?owo nasz? ofert?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. LogoManiac / Odzie? z unikalnymi nadrukami
LogoManiac - Modna odzie? oraz ambitna i niebanalna grafika. Ubierzemy Ci? w mocne has?a i jaskrawe obrazy. Przejrzyj wyj?tkowe koszulki, bluzy, kurtki, czapki, bielizn?, a tak?e gad?ety z warto?ciowymi przekazami. Jednym s?owem, jednym gestem, z pasj?, zaci?ciem i mi?o?ci?, opisujemy rzeczywisto??. Ubierz si? i komentuj j? z nami! Projektujemy równie? wzory na indywidualne zamówienia, na okre?lony temat, konkretne wydarzenie, czy te? okoliczno??. Zilustrujemy Wasze emocje i uczucia.
Kategoria:   Zakupy > Odzie?
Dobra konsumpcyjne > Odzie? > M?ska
Dobra konsumpcyjne > Odzie? > Damska

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Agencja Profesjonalnych Zespo?ów Muzycznych - Mirex
Polecamy przysz?ym parom M?odym szeroki wybór profesjonalnych zespo?ów muzycznych na wszelkie imprezy okoliczno?ciowe typu: Wesela, bankiety, bale, dancingi, imprezy plenerowe, imprezy firmowe, studniówki itp. Liczba oferowanych zespo?ów muzycznych 30 graj?cych w sk?adach min. DUET, max.KWINTET. Prezentujemy demo z wesel. Na nasze us?ugi wystawiamy rachunki. Obs?ugujemy teren ca?ej Polski. Zapraszamy.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka > Wykonawcy
Media > Telewizja > Programy telewizyjne > Muzyczne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Koncerty
Jeste?my internetow? baz? muzyczn?, dzi?ki której znalezienie informacji o arty?cie, zespo?ach i koncertach nie stanowi ?adnego problemu.
Nasz portal jest dost?pny dla ka?dego kto poszukuje informacji na tematy zwi?zane z wydarzeniami muzycznymi w kraju.
Razem z naszymi u?ytkownikami tworzymy spo?eczno??, której g?ównymi zainteresowaniami s? imprezy, koncerty, gwiazdy muzyki i wszystko co jest zwi?zane z tym tematem.
Wspó?praca z liderami bran?y muzycznej stawia nas w czo?ówce serwisów informacyjnych.
Zajmujemy si? sprzeda?? biletów na wydarzenia muzyczne i imprezy w kraju.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Kultura i sztuka > Muzyka
Kultura i sztuka > Taniec > Zespo?y

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com