Linki [Tag : nauka jazdy]
Sortuj wg :
1. Szko?y j?zykowe
Internetowy przewodnik po szko?ach j?zykowych w Polsce. Og?oszenia o kursach j?zykowych a tak?e lektorów prywatnie nauczaj?cych j?zyki obce, oraz inne kursty oferowane przez firmy szkoleniowe w naszym kraju. W serwisie tak?e znajd? Pa?stwo poradnik, czym sie kierowa? wyborem kursów i szkole?, aby pieni?dze wydane na edukacj?, nie posz?y w przys?owiowy las. Og?oszenia przyjmowane s? bezp?atnie, tak samo wpisy do bazy firm szkoleniowych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. NAUKA JAZDY SIEDLCE - O?rodek Szkoleniowy K.SELIGA
O?rodek Szkoleniowy K.SELIGA powsta? w 2006 r. Organizujemy kursy na prawo jazdy kat B, C, C+E, przygotowujemy do egzaminu, oferujemy jazdy dokszta?caj?ce, dysponujemy dobr? baz? lokalow? oraz nowymi samochodami opel Corsa i MAN. Nasze g?ówne atuty to: do?wiadczona kadra, krótkie terminy kursów w czasie których realizujemy pe?ny program szkolenia, wysoka jako?? i kultura nauczania, umiarkowane ceny.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Nauka Jazdy w Ostro??ce
O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Przygotowanie do egzaminu w mi?ej atmosferze. Tanio i solidnie www.jazda.ostroleka.pl O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Przygotowanie do egzaminu w mi?ej atmosferze. Tanio i solidnie www.jazda.ostroleka.pl O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Najtaniej jazdy doszkalaj?ce w Ostro??ce.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Nauka jazdy Pozna? Prawo jazdy Pozna? - Ale jazda
O?RODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW - Ale Jazda - Pozna?

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU - CENTRUM POZNANIA:

biuro, sale wyk?adowe, plac manewrowy.

Organizujemy szkolenia na prawo jazdy:
kategorii A, B, C, C + E,
zaj?cia doskonal?ce,
pomoc w zdobyciu ?wiadectwa kwalifikacyjnego uprawnie? ADR.

Zapewniamy:
- indywidualny czas nauki,
- nowoczesne metody szkolenia,
- profesjonaln? kadr? dydaktyczn?,
- materia?y szkoleniowe,
- mi?ych i cierpliwych instruktorów,
- op?aty w systemie ratalnym
Kategoria:   Katalogi firm

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Szko?a jazdy, prawo jazdy - Polskie Szko?y Jazdy
Je?li my?lisz o zrobieniu kursu prawa jazdy, ale nie wiesz do której szko?y jazdy si? zapisa? ten serwis jest stworzony dla Ciebie! Znajdziesz tutaj rankingi szkó? i instruktorów tworzone przez by?ych i obecnych kursantów, komentarze na temat o?rodków oraz cenne materia?y pomocnicze i instrukta?owe! Z nami zdasz prawo jazdy za pierwszym razem w rewelacyjnym o?rodku nauki jazdy!
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Szko?a Jazdy QURSANT - Bydgoszcz
Nauka jazdy, prawo jazdy kategoria B, Bydgoszcz ul. K. Ujejskiego 46a tel. – 600 354 556 Oferujemy mi?? i przyjazn? atmosfer? oraz komfortowe warunki szkolenia, gwarantujemy bezstresowe wprowadzenie w ?wiat kierowców. Zaj?cia i ?wiczenia ze znajomo?ci zasad udzielania Pierwszej Pomocy prowadzi dyplomowany Ratownik Medyczny. Szkolenie praktyczne samochodami - jak na egzaminie - Nissan Micra.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Instytucje > Szko?y
Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 7 Ocena: 4.00 Głosów: 4
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna
ABC-TRANS
Centrum Kszta?cenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

Oferujemy szkolenia na kategori? A i B oraz jazdy doszkalaj?ce w obu kategoriach. Zapisuj?c si? na kurs prawo jazdy s?uchacz otrzymuje bezp?atnie:4 podr?czniki prawo jazdy, p?yt? CD z testami. Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? w salach wyk?adowych o?rodka na terenie Bródna. Dla osób pracuj?cych w ci?gu tygodnia mamy dogodne rozwi?zanie, spotkania mog? trwa? przez trzy kolejne tygodnie w dni wolne od pracy. Zaj?cia praktyczne - jazdy - rozpoczynaj? si? po uko?czeniu zaj?? teoretycznych w godzinach 9-20 w ci?gu ca?ego tygodnia. Gor?co polecam odwiedzenie naszej strony internetowej www.abc-trans.pl gdzie mo?na sprawdzi? aktualn? ofert? lub pod numerami telefonów 0-22 811-83-74, 0-502-425-706. Nasze biuro i place manewrowe znajduj? si? na przeciwko o?rodka egzaminowania kierowców na Warszawskim ?eraniu (ul. Odlewnicza 7)

Cena kursu :
Kat. A - 900 z?
Kat. B - 1090 z?
ZAPRASZAMY

>>MO?LIWO?? P?ATNO?CI W RATACH
Kategoria:   Katalogi firm
Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Kielce > Nauka i edukacja > Szkolenie kierowców
Motoryzacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Warszawa ortodoncja
Warszawska Szko?a Jazdy SYRENA zosta?a za?o?ona przez ludzi, którzy wykonywany przez siebie zawód traktuj? z wielk? pasj? i zaanga?owaniem. Zatrudnieni instruktorzy posiadaj? du?e do?wiadczenie zawodowe. Dzi?ki wieloletniej praktyce w renomowanych warszawskich o?rodkach szkolenia kierowców, zdobyli odpowiedni? wiedz? i kwalifikacje. Udzia? w prowadzonych przez nas szkoleniach gwarantuje doskona?e przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminów pa?stwowych. Zdajemy sobie spraw? z tego, i? pierwsze kroki w zdobywaniu umiej?tno?ci kierowania pojazdem mog? by? stresuj?ce. Dlatego te? ka?dego kursanta traktujemy w sposób indywidualny. Staramy si? dostosowa? do jego potrzeb i oczekiwa?.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Nauka jazdy Wroc?aw
O tym, i? nazwa naszej szko?y jazdy nie jest przypadkowa mog?y si? ju? przekona? setki osób, które odbywa?y szkolenie w naszym o?rodku. Dok?adamy wszelkich stara?, by nasza szko?a jazdy nie by? wy??cznie jedn? z wielu. Od pocz?tku swojej dzia?alno?ci precyzyjnie realizujemy cel swojej pracy, dzi?ki czemu dzi? nazwa Atut sta?a si? gwarancj? sukcesu. Uda?o nam si? sprosta? ogromnym oczekiwaniom kursantów, którzy decyduj?c si? na o?rodek mog? by? pewni, ?e za kierownic? b?d? czu? si? bezpiecznie a egzamin na prawo jazdy zdadz? za pierwszym razem. Szko?a jazdy Atut zosta?a stworzona dla najbardziej wymagaj?cych, dla osób, które podobnie jak my, nie uznaj? kompromisu i zdecydowanie d??? do wyznaczonego celu. Nasza oferta kierowana jest wy??cznie do ludzi, którzy ambitnie, z pe?nym przekonaniem i zapa?em chc? osi?gn?? zamierzony cel. Je?eli zatem cenisz jako??, chcesz opanowa? poprawn? technik? jazdy, czu? si? na drodze pewnie i przy okazji zda? egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem – nasza oferta jest w?a?nie dla Ciebie. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? : www.atut1.pl
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Szko?a nauki jazdy lublin
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów dla osób chc?cych zdawa? egzamin na prawo jazdy. Nasze kursy s? prowadzone wy??cznie przez do?wiadczonych instruktorów z wieloletnim sta?em. Wszystkim kursantom zapewniamy darmowe materia?y pomocnicze oraz bezp?atne badania lekarskie. Dla uczestników przewidzieli?my równie? inne niespodzianki oraz darmowe atrakcje.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com