Linki [Tag : ochrona drewna]
Sortuj wg :
1. Dekspol impregnaty do drewna
Dekspol rok za?. 1993 to producent impregnatów protector do drewna zabezpieczaj?ce przed dzia?aniem ognia, grzybów, ple?ni oraz owadów z przeznaczeniem do budownictwa jak i ogrodu. Z chemii budowlanej w marce spectrum produkcja folii w p?ynie, domieszki do zapraw i betonu, impregnaty do fasad i kamienia
naturalnego.Firma "Dekspol" PPH nale?y do czo?owych polskich producentów ?rodków s?u??cych do kompleksowej ochrony i dekoracji drewna oraz wybranych ga??zi chemii budowlanej. Ponad 10-letnia tradycja dzia?alno?ci w tym zakresie stanowi gwarancj? najwy?szej jako?ci wyrobów oraz optymalnego po??czenia ich parametrów z cen?. Nasze dzia?ania s? ukierunkowane na Klientów indywidualnych oraz przemys?owych.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Chemia > Chemia gospodarcza
Chemia

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Lakierobejca
Vidaron to specjalista w dziedzinie ochrony drewna zarówno przed czynnikami atmosferycznymi jak i ró?nego rodzaju szkodnikami, które sprawiaj?, ?e drewno niszczeje i traci na swojej ?ywotno?ci. Produkty sygnowane logiem Vidaron takie jak lakierobejca i ró?nego rodzaju impregnaty cechuje wykorzystanie unikalnej technologii Teflon surface protector, które ??czy w sobie najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne, dzi?ki czemu jest w stanie zapewni? najlepsz? ochron?, konserwacj? i dekoracj? ka?dego rodzaju drewna.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com